Pádlo ve vodě - protahování


Protahování pádla vodou je první krok ke kombinovaným záběrům, dále je to v určitých situacích stabilizační prvek a samozřejmě technika nutná pro průjezd slalomových branek.
Pádlo ve vodě - protahování


Důvody, proč nevytahovat pádlo z vody

  • Pro průjezd brankami ve slalomu je potřeba umět vrátit pádlo po záběru zpět před sebe protažením vodou, protože venku z vody nemusí být dost místa mezi lodí a brankou. To, co je pro slalomáře samozřejmostí, se ale hodí i v mnoha dalších situacích.
  • Pádlo ve vodě je jediná a spolehlivá opora, začátečníci se ve složitějších situacích chytají lodi, zadáci s dívkami, které se na háčku jen opalují, se ve složitějších situacích chytají za hlavu. Dobrý kanoista se ale drží pádla a to pádlo má ve složitějších situacích ve vodě.
  • Další důvod, proč nevytáhnout pádlo z vody, je kombinace záběrů, například normální záběr dopředu můžeme kombinovat s přitahováním při vracení pádla. Ke kombinovaným záběrům se ještě dostaneme.


  • Při jízdě dopředu namísto vytažení pádla z vody otočíme list tak, aby byl rovnoběžně s lodí a protáhneme vodou dopředu do místa, kde normálně záběr začíná.
  • Dále už je recept na procvičování jednoduchý: Jezděte rovně, zatáčejte na obě strany, list pádla přitom musí být stále pod vodou.
  • Kombinujte s náklonem: Pádlo stále ve vodě umožní jet ve stálém hodně velkém náklonu.

Ideální pro nácvik je vjet bokem do pořádného válce, udržet náklon je možné jen v závěsu. Pro vyjetí z takového válce je potřeba zabírat dopředu a současně udržet závěs. Proto pádlo musíme vracet dopředu vodou.
Protahování pádla vodou dopředu. Musí být téměř rovnoběžně s lodí, ale trochu na přitažení, aby se “nezarazilo” pod loď.


Singlíř zcela samozřejmě musí pádlo protahovat vodou při náklonu přes ruku - vytažením pádla by ztratil oporu v závěsu. To platí především u malých válců, kde voda neodtéká a neudrží tak vodáka na pádle. Protahováním zezadu dopředu a zpět se udrží stabilita. Více v kapitole o náklonech.


Dále singlíř protahuje pádlo při opakovaném přímém záběru přes ruku, někdy v kombinaci s přitažením - běžně při průjezdu protivodnou brankou, kterou má z ruky, při průjezdu přesazených branek aj.2 typy protahování pádla vodou


Pádlo můžeme protahovat dopředu “na přitažení” a “na vylití”. Při prvním způsobu otočíme pádlo záběrovou plochou směrem k lodi a protahujeme dopředu. Při druhém způsobu necháme pádlo přetočené tak, jak to odpovídá konci J-záběru, to je záběrovou stranou od lodi. Opět rovnoběžně s lodí protahujeme pádlo vodou dopředu. Pozor, je potřeba vždy dodržet to, že otočení pádla dělá horní ruka.
Zatímco protažení pádla záběrovou plochou ven použije spíš zadák ve slalomu k projetí těsně kolem tyčky po J-záběru, protažení s přitažením se záběrovou plochou dovnitř je velmi užitečný záběr, během kterého loď rozjedeme a pak místo neužitečné doby návratu pádla dopředu ještě přitahujeme. Pro udržování stability se hodí jen tento druhý způsob, za pádlo můžeme táhnout, což při pádle přetočeném záběrovou stranou příliš nelze.


• Špatný úhel pádla, takže se pádlo přirazí k lodi
• Vytáčení lokte ven při protahování “z vylití”

Protahování vnitřní stranou - “na přitažení”
Protahování vnější stranou - “z vylití”


Návrat na začátek stránky


Návrat na začátek stránky