Záběr popsaný pomocí písmenČeská terminologie v kanoistice je někdy dosti šroubovaná - například záběr “přitažení protažením” jsem zde ani neuváděl, protože takový název nahání spíš hrůzu. Anglicky se záběry jmenují podle písmen, J-Stroke a C-Stroke si umí představit každý, kdo umí číst.

Pro zapamatování tedy můžeme mnoho záběrů popsat písmenem, tvar písmena popisuje dráhu pádla ve vodě, cesta vzduchem se “nepočítá”.

J-Stroke (J je pro levého zadáka) = vylití, rychlostní ulomení
C-Stroke (C pro pravého zadáka) = přitažení, pokračujeme přímým záběrem a končíme vylitím - loď jede na ruku, víc než jen při samotném vylití

K tomu bychom mohli doplnit

I - je samozřejmě přímý záběr
O - stejně jako C, ale záběr nepřeruším vytažením pádla z vody, dopředu vracím pádlo vodou s přitahováním
D - (pro pravého kanoistu) velmi podobné, přímý záběr, dopředu vracím vodou s přitažením vpředu, O je spíš pro zadáka, D je pro háčka, protože nevylívá.
8 - přitahování lodi do boku, na záběr dopředu i dozadu


Takže si pohrejte a hlavně s malými dětmi si propádlujte abecedu - I, J, C, D, O, 8 a co vás ještě napadne. Malým vodákům takové protahování pádla podle písmenek nejen pomůže vyzkoumat nové možnosti záběru, ale ještě je to velice baví.

Ještě jedno použití písmenek: Místo popisování úhlů pro pádlo: Většina dětí plete v úplném začátku úhel pro přitažení. Když jim řeknu, že loď a pádlo dělají písmenko V a ne A, už to nepletou. Při přímém záběru jim ukazuju, jak list pádla má být jako T, pochopí to snadněji, než kdybych jim říkal “nejeď na přitažení”. Pádla do H a do A při pohledu zepředu z lodi asi nepochopí, to se jim dá ukázat na jiné posádce nebo na fotografii.


Písmenka pro úhly pádla ve vodě

Písmenka - poloha těla a pádla


Návrat na začátek stránky