Rychlé točení slalomových lodí ponořením zádi a pivoty


Technická výhoda moderní slalomové lodi je v tom, že je možné ji točit tak, že ve vodě je jen o něco víc, než polovina. Zatímco rovně plovoucí loď (C2) má dlélku ponoru přes 4 metry, když zanoříme záď, zvedne se příď nad hladinu a neklade odpor. Vodou se protáčí zhruba dva a půl metru délky lodi s velmi plochým profilem a proto je takový obrat mnohem snadnější.
Tyto rychlé obraty jsou spojeny s technikou, která se anglicky nazývá “pivot turns”, to je také jeden z vynálezů Endicottovy školy. Ve vodním slalomu až do šedesátých let i ti nejlepší závodníci na tehdejších velkých lodích podjížděli protivodné branky o mnoho metrů a pak pádlovali zpět. Bylo to dáno jednak tím, že do brány musela přesně najet špička, ale také tím, že se s takovou lodí musel celý oblouk “propádlovat”, velmi obtížné to měli singlíři přes ruku, dokud se nepřehazovalo. Dnes je to úplně jinak. Když pozorujeme slalomové závody, vidíme, že naše nejlepší závodníky odlišuje od těch pomalejších právě otočka v přesně daném místě kolem tyčky protivodné brány. Pokud není potřeba zatáčku kvůli velkému rozdílu rychlostí proudů a protiproudů příliš klopit v náklonu, je možná rychlá otočka s mírným protináklonem, jak se říká, “úplně na fleku”. To se mi zdá nejlepším překladem: Pivot turn = otočka na fleku :-)

Teorie: Jak se dostane záď pod voduPlochá záď lodi se zanoří do vody z těchto důvodů:

  1. Loď zatáčí a je přitom nakloněná na druhou stranu, než kam točí. Hrana na zádi lodi, která se pohybuje proti vodě, směřuje mírně dolů a “zakousne” se do vody.
  2. Jezdec nebo oba jezdci se zakloní.
  3. Na záď lodi teče proud vody.

Dobrý slalomář umí pracovat se všemi způsoby. Začneme od konce: Proud vody, který teče na záď při výjezdech z válců, spíše způsobuje problémy, ale při nájezdech do proudu zboku a následujících otočkách pomáhá - zvyšuje účinek bočního pohybu lodi. Zatímco na klidné vodě je “zakousnutí” zádi způsobeno jen rychlostí, jakou loď roztočíme, na tekoucí vodě se rychlost proudu k této boční rychlosti přičítá.


Při otočkách v brankách proud tekoucí na záď lodi a nebo vracák vůči kterému se pohybuje záď lodi využíváme k protočení.

Záklon jezdců také zanoření zádi napomáhá, ale má to svá omezení: Při výjezdech se potřebjeme natáhnout pro záběr a to je v protikladu se záklonem, jízda v záklonu je méně stabilní. Proto je potřeba pivot záklonem podpořit spíše v začátku, jakmile už se hrana na zádi lodi protáčí pod vodou, můžeme se natáhnout dopředu.
Na C2 se víc zaklání zadák, protože na záklon samotného háčka není prostor.


Na záklon samotného háčka není na lodi prostor (vlevo). Jízda obou jezdců v záklonu zhorší záběrovou techniku a účinek řízení (vpravo).


Přiměřený záklon zadáka.

A dostáváme se k prvnímu způsobu, jak dostat záď pod vodu. Začneme mírným protináklonem, aby se hrana lodi na vnější straně oblouku dostala pod vodu. Pak už je vše v kvalitním řídícím záběru. Čím víc loď roztáčíme, tím rychleji se záď pohybuje v příčném směru a tím víc se zanoří do vody. Ale pozor na přehnané protináklony na divoké vodě - pivotem nemůžeme najíždět do silného proudu hned od začátku.


Nastavení protináklonu při otočce doprava (zadák závěs, háček široký záběr) a doleva (háček přitahuje a zadák dělá široký záběr.Jak se učit pivoty


Před touto částí doporučuji přečíst kapitolu o náklonech.

Poznámka: Zvládnutí pivotů posádkou, která je poměrně slabá a lehká, jako na našich fotografiích, vyžaduje dobrou techniku, zatímco dva silní a těžcí slalomáři na lodi o stejném výtlaku mají záď lodi pod vodou, aniž by se museli příliš snažit.

Pivot se musí dobře nacvičit především v náklonu - jde vždy o náklon na opačnou stranu, než jak to předepisuje teorie nájezdů. Začneme cvičit na klidné vodě a pak při výjezdu z protivodné branky do většího a většího proudu.
Záběr je stejný, jako při otáčení na ruku a z ruky: Jeden z posádky je v závěsu a druhý dělá široký záběr. V první fázi si ale můžeme pomoct ulomením, to platí pro lehké a ne zcela stoprocentně silově vybavené posádky.

Pivot s ulomením:


IMG_6815
Ten, kdo točí na ruku ulomí slalomově a to ne o loď. ale se zpětným pohybem pádla (široký záběr odzadu dopředu), druhý člen posádky zabírá širokým záběrem odpředu. Jakmile se loď otočí a záď potopí, může ulomení přejít na závěs (pádlo je stále ve vodě).

Pivot jen v závěsu:


Pokud umíte dobře závěsy, lze se při pivotu obejít bez ulomení. Začátečníci ve slalomu mají tendenci se při ulomení zaklonit a proto se jim snáz záď dostává pod vodu, při závěsu se předklánějí a tak pivotu nedosáhnou. Dobrý závěs znamená, že se v něm můžete zaklonit a tím podpořit zatopení zádi.

Závěs má jednu obrovskou výhodu, je v tom celé tajemství správných náklonů při výjezdech do proudu: Naklání loď od pádla, tedy správným směrem pro pivot a naopak, než žádá nájezd do proudu. Silný závěs s náklonem těla za pádlem umožní naklonit loď k pivotu, ale mít tělo vykloněné po proudu. Pokud je náklon nedostatečný vzhledem k nájezdu, povolením závěsu nakloněné tělo zajistí obnovení stability.
Podtočení závěsem je jedinou možností pro singlíře, pokud jede přes ruku, tam prostě ulomit nemůže. Když pádlo vrátí, může v pivotu pokračovat širokým záběrem.V obou možnostech provedení podpoří zatopení zádi i intenzivní široký záběr druhého z posádky - udělí tím lodi větší rotaci a plochá záď lodi se lépe “zakousne” do vody. Všimněte si správného náklonu pro nájezd u obou jezdců, ale odklonění lodi (koleny), aby se záď podtočila.Přechod mezi pivotem na ulomení a na závěs se naučíte takto
  • Na klidné vodě roztočte loď tak, že jeden z posádky dělá široký záběr dozadu a druhý dopředu, pak si vyměňte role a točte na druhou stranu
  • Ten, kdo dělal široký záběr dozadu, změní záběrovou stranu pádla a bude odzadu dopředu přitahovat. Musí se dostatečně vytočit trup a obloukem, podobným jako u širokého záběru, pádlo táhnout ke špičce. Opět trénujte na obě strany
  • Takto se naučíte udělat závěs, ve kterém nejste v předklonu, který intenzivně točí loď na ruku.
  • Až to dobře zvládnete, rozjeďte loď a takto odzadu přitahujte do závěsu se zatopením zádi
  • A pak pokračujte při nájezdu do proudu.
  • Pokud loď vzhledem k proudu jede, nemusíte tak rychle táhnout pádlo dopředu, jako při otáčení lodi na místě.


Pivot na ruku zadákovi a na ruku háčkovi


Na divoké vodě není možné najet do silného protiproudu pivotem, buďto byste se převrátili proti proudu a nebo by špice lodi vyletěla nahoru s rizikem poškození zádi o dno. Proto najeďte se správným náklonem do proudu, ale pak můžete mírným záklonem nechat záď zatopit a poté můžete točit na výjezd nebo do další protivody. Jak sami zjistíte, síla proudu zanořené zádi velmi pomáhá, otočení lodi může být okamžité.Při nájezdu špicí do proudu je náklon standardní. Teprve po nájezdu opačným náklonem a točením lodi dosáhneme zatopení zádi, to udržujeme i při výjezdu.


Endicott tvrdí, že nácvik pivotů ve všech situacích vyžaduje přidat dalšího půl roku intenzivního tréninku. Těžko se to posuzuje, nácvik pivotu mají slalomáři spojený s nácvikem jízdy v brankách, neučí se to dodatečně, ale souhlasím, že je to určitě dost práce navíc. Ale výsledkem jsou nesrovnatelně rychlejší otočky lodí ve všech slalomových kategoriích.

Výcvik pivotů u dětí


Pokud posadíte do lodi dvojici o celkové váze sotva 60 kg, jako jsou děti na fotografiích v této škole, je jasné, že záď nepůjde pod vodu tak lehce. To ale vůbec nevadí - účelem pivotu není zanořit záď, ale vynořit příď z vody. Lehčí dvojice může i s méně zatopenou zádí mít ve vodě jen polovinu lodi.


Není důležité, že zadek lodi není půl metru pod vodou, ale že přední polovina lodi je nad vodou a právě to usnadní točení.

Pivoty u dospělých slalomářů a poznámky od Milana Bílého, USK Praha:Ve slalomu se dnes točení přes záď používá dle situace, ne vždy. Pozor na termín "protináklon" loď by měla být spíše na ploše, při větším protináklonu často dochází ke "kousnutí" a zastavení točení. Dále se závodníci většinou již při točení nezaklání, leda když se vyhýbají tyčce. Při velkém zatopení dochází ke ztrátě dopředné rychlosti pro výjezd z protivody.
Při točení na ruku zadáka, zadák používá téměř vždy závěs, široký od zádě se někdy používá k rychlému roztočení při přesazených brankách s následným závěsem.

Kousnutí lodi při točení do protiproudu

Návrat na začátek stránky