Udržení a obnovení stability


Pro udržení stability platí to, co už jsme si řekli:
 • Pádlování, řízení a naklánění lodi je jeden proces, proto je potřeba pádlovat pořád dopředu.
 • Náklon lodi = náklon těla + tlak na pádlo
a z toho už plyne vše ostatní.
Pro udržení náklonu a stability musí být pádlo ve vodě. Nemusíme se bavit o tom, že nemáme pouštět pádlo, ale i když je třímáme pevně, je potřeba pořád pádlovat, nečekat s pádlem nad vodou, co se asi v příští chvíli přihodí.

Rychlá jízda sama o sobě někdy až překvapivě udržuje stabilitu lodi.Pro udržení stability je nutné zabírat. Samotný záběr vyrovná i dost krizové situace.

Při nájezdu a výjezdu je vše v kvalitním závěsu


Pokud proud teče kolmo k lodi, zajistí stabilitu nejlépe závěs, a to u C2 toho, kdo má pádlo po proudu, na C1 podle směru proudu na ruku i přes ruku.

Je to jednoduché, pokud je vám jasná předchozí rovnice: Závěs musí stabilizovat přehnané naklonění i nedostatečné naklonění, ke kterému může při jízdě napříč proudem nebo protiproudem dojít. Vykloníte tělo za pádlem a v závěsu se opřete o vodu, takže na loď působí dvě síly, na stranu k pádlu náklon těla a na stranu od pádla závěs (to jsme si uvedli zde).

 • Nestabilitu směrem od pádla vyrovnáte povolením závěsu
 • Nestabilitu směrem k pádlu vyrovnáte přitažením nebo větším ponořením pádla, tedy větší intenzitou závěsu.

Poznámky:
 • Toto můžete dělat na ruku i přes ruku. Jak už jsme si řekli, pro singlíře přes ruku je to jediná možnost. • Při přitažení není problémem, že se pádlo dostane až pod loď. Naprosto standardně u singlířů na obě strany a na C2 především u zadáků při výjezdu z protivodných branek na ruku se jezdec natáhne za tyčku a přitažením (C-záběrem) točí loď na svou stranu. Přitom se pádlo dostává až pod loď, ale vůbec to neohrozí stabilitu. Důležité je, že je to v přitažení. Jinými slovy: Pokud táhnete pádlem k sobě (voda tlačí na záběrovou stranu), není pádlo pod lodí problém. Pokud voda teče od strany pádlování směrem k lodi a tlačí na nezáběrovou stranu, přes pádlo pod lodí se převrátíte.
 • Všimněte si, že náklon a jeho rychlé korekce udržujeme pádlem, ne tělem
 • Ideálně by pádlo mělo být v jakémsi středním závěsu, aby se dal zvětšit i zmenšit. To může při nájezdu do velmi rychlého proudu znamenat třeba jen pár centimetrů listu ve vodě, celý list v proudu neudržíme. Ale v pomalém proudu pádlo může být ve vodě i celé a intenzitu zvětšíme přitažením.

 • V rychlém proudu to funguje zcela automaticky, když pádlo držíme stále stejně, při větším náklonu se víc zasune do vody, závěs se zintenzivní a vrací loď zpět. Tak proč to takto složitě řešíme a neřekneme si jen, že je potřeba držet pádlo v závěsu? Protože chceme být opravdu dobří a zvládat všechny situace, třeba i jízdu ve válci, kde voda teče naopak a není na co se zavěsit.


Ideální stabilizace při jízdě vlnami. Oba jezdci se trochu vykloní na svou stranu a jedou na přitažení. Je to značně lepší stabilizace, než pokládat pádlo, navíc pokračování záběru vytáhne loď z případného válce.

Proti převrácení je nejlepší se jistit pádlem na přitažení - záběrovou stranou dolů, to musí u deblu dělat jezdec s pádlem po vodě, u singlu je nutno přehodit. Háček, který má pádlo k přitékající vodě, dělá to nejlepší, co může v této situaci dělat - zabírá dopředu

Ve stejné situaci, jako je na prvním obrázku, kde si singlíř přehodí přes ruku, si ukážeme průjezd deblu háčkovi na ruku: Zadák zde použije ulomení s pádlem poněkud naplocho a dosáhne dvojího účinku: Jednak udržuje směr lodi napříč proudem (loď hned nesjede) a dále se může opřít o vodu - rozhodně by zde nemohl dělat závěs. Háček dělá široký záběr. Ve slalomu se tento způsob průjezdu používá v brankách, jetých napříč (např. protivoda najetá zleva s výjezdem doprava). někdy se tomu říká průjezd do S.Většinu ulomení zadáka pro řízení nahrazujeme jeho přitažením vpředu, ale toto je vyjímka - udržet špičku v traverzu proti proudu lze jen ulomením a stabilita je zajištěna opřením o vodu při tomto ulomení - natočením pádla.


Obnovení stability - Chytání na pádlo a částečné eskymování


IMG_3465
Hovorový výraz myslím nemá žádnou lepší obdobu.

Pokud už se loď převrací, je potřeba dělat podobný záběr, jako v odpovídající části eskmáckého obratu, přesněji na C2 jakoby zvedal jeden jezdec pákou a druhý přes ruku. Ten, na čí stranu se loď převrací, naplocho plácne pádlem na vodu a odzadu dopředu zvedá loď. Druhý jezdec přehodí přes ruku tak, že pádlo je listem dopředu úplně vodorovně a opřením o vodu brání zvrhnutí. Že se nemáme držet lodi, to asi na této úrovni psát nemusím, ale nejde jen o držení rukama - nesmíme se o loď ani opírat koleny a tím ji víc převracet, naopak prvně ji musíme navracet do rovnováhy a pak následovat tělem.

Obrázky jsou na stránce o nácviku.

Přechod z náklonu na chytání na pádlo


Když se loď převrací, má posádka snahu ji převažovat zpět náklonem těla. To je v pořádku, ale jen do určité chvíle, kdy se těžiště dostává příliš do strany a tělo loď nemůže vyvážit. Proto je v tuto chvíli potřeba přestat se odklánět a jakoby padnout tělem na stranu, kam se převracíme, v tuto chvíli už tlačíme koleny do rovnováhy loď.


V první fázi se při špatném náklonu snažíme vyvážit loď tělem. Pak už to ale nemá smysl, namísto odklánění a pádla ve vzduchu se nahneme opačně, opřeme se o vodu a koleny vracíme loď do rovnováhy.

Této chyby se dopouštějí i velmi zkušení vodáci. Podstatou je opět rozdíl mezi nakláněním lodi pádlem a nakláněním lodi tělem. Správné podržení lodi pádlem se ovšem nedá vždy uplatnit. Pokud se loď převrací směrem k silnému proudu, při opření pádlem voda spíš protočí jezdce spodem. Ale rozhodně se takto dá zabránit opačnému problému, přepadnutí na stranu po proudu, jak se to třeba občas povede slalomářům při nájezdu do protivodné branky kvůli pivotu. Turistický vodák se takto zachrání při přehnaném náklonu ve válci pod jezem.


Na obrázku je vidět, jak háček prvně vyvažuje loď při velkém náklonu a když už to nemá cenu, opírá se přes ruku listem dopředu. Zadák se snaží opírat o vodu, ale v této poloze nemá dostatečnou páku na srovnání lodi - jde tedy o výše popsanou chybu, i když pádlo je ve vodě.


Na singlu se přehozením pádla do přitékající vody nezachráníme (přehozeím do odtékající vody ano). Proto při špatném náklonu při průjezdu na ruku nemůžeme chytat na pádlo. Při rozjeté lodi můžeme stihnout vyjet z válce těsně před převrácením a až za ním se chytnout přes ruku do protiproudu. Pokud se to nepovede, tak už zbývá jen doporučit, že s pádlem na tuto stranu válce se lépe eskymuje :-)


Kdy vyrovnávat náklon odkláněním na "správnou stranu" a kdy už začít chytat na pádlo? To je trochu jiné na deblu a singlu. Na levém obrázku zadák zvedá loď , do určitého úhlu špatného náklonu mu háček pomůže víc, když se snaží maximálně udržet v původně správném náklonu, než aby se na stranu zadáka přes ruku opřel pádlem. Při dalším převracení už přehodit musí. Na pravém obrázku singlířce při dalším převrácení nikdo vzadu loď do rovnováhy nevrací, měla by se opřít o pádlo přes ruku, ale to není v přitékajícím proudu snadné. V této situaci jí pomohl pád do díry mezi vlnami a udržela rovnováhu.

IMG_4846IMG_4087
Na singlu se dá chytat na pádlo při převracení přes ruku po proudu. Na chytání nezáběrovou stranou to chce poněkud pružnější tělo (vlevo), většina singlířů vyrovnává přehnaný náklon přes ruku přitažením - záběrovou stranou (vpravo).

Vylehnutí na pádlo?


Pádlo naplocho s velkým náklonem na ruku se také nazývá “vylehnutí”. Je to způsob průjezdu těžším místem, který vzniknul už nejméně před 90 lety. Má mnoho zádrhelů, kvůli kterým doporučuji na tento pojem zapomenout:

 • Pádlo naplocho nad vodou, na hladině i kousek pod ní, se dá použít při náklonu na obě strany i bez náklonu, nemusíme si na ně lehat - to je jen jedna z možností. Takže určitě ne vždy “vylehnutí”
 • Stabilizaci pádlem naplocho je potřeba dělat především v odklonu, kdy jsme podcenili náklon a opření o vodu vrátí lodi stabilitu. Opět na pádlo neleháme, stále udržujeme tělo nakloněné na opačnou stranu - od pádla.
 • Nájezd na ruku do proudu je většinou lepší jezdit závěsem, náklon regulovat koleny a silou na pádlo, jištění není potřeba - závěs je sám o sobě stabilizující (viz předchozí odstavec). Pokud máte pochyby, zkuste si tedy najet do proudu vylehnutím na pádlo přes ruku a nebo na deblu při zatáčení z ruky. Závěs je symetricky použitelný pro singlíře na ruku i přes ruku a pro deblovku na stranu zadáka i háčka. Vylehávání ne.
 • Při jízdě ve válci místo vylehávání použijte také závěs - jednak umožní zabírat dopředu i dozadu, nechat se z válce vytáhnout. Pádlo naplocho použijeme, když voda málo odtéká, když je zpěněná, když se můžeme opřít o dno při překlápění na stranu od válce. V kapitole o praxi kanoisty si řekneme, jak lze i ve válci s rychle se vracející vodou jezdit v závěsu.

A naopak výhoda: Pokud je pádlo nad vodou a opíráme se shora, opřením o vodu vyrovnáme nestabilitu jen v jednom směru. Je možné dát pádlo naplocho asi 10-20 cm pod hladinu, tím loď stabilizujeme na obě strany.


Celkově máme pro vracení lodi do rovnováhy tyto možnosti:
Na ruku:
 • Přitažení - větší účinnost je s pádlem dál od lodi trochu “naležato” (opírá se záběrová strana listu)
 • Opření pádlem naplocho, může se kombinovat se širokým záběrem nebo ulomením dále od lodi (opírá se opačná strana listu)
Přes ruku:
 • Přitažení přes ruku, prakticky pomůže to spojit s přímým záběrem přes ruku (opírá se záběrová strana listu)
 • Jen při téměř úplném převrácení pádlo naležato, ale narozdíl od opírání na ruku je pádlo spíše rovnoběžně s lodí listem dopředu (opírá se opačná strana listu). Zadák přes ruku používá většinou tuto možnost.


Podle požadovaného směru lodi po nájezdu volíme stabilizaci pádlem na přitažení (obojí nahoře) nebo širokým záběrem (vlevo dole). Méně vhodná je stabilizace ulomením hodně daleko od lodi (vpravo dole).
Při přitažení a širokém záběru na vodu tlačí záběrová plocha listu, při ulomení nebo opírání pádlem o vodu opačná plocha. V kapitole o parametrech záběru jsme si řekli, že přednost mají ty záběry, kdy tlačí na vodu záběrová plocha.


Shrnutí


 • Pokud teče voda napříč od lodi k pádlu nebo při rovné jízdě je možné chytat převracení závěsem (lepší) i pádlem naplocho
 • Pokud teče voda napříč od pádla k lodi, je možné chytat jen pádlem naplocho s našikmeným listem


Co udělá jezdec při převracení na obě strany na ruku i přes ruku:

Převrací se na ruku (k pádlu): Zesílí závěs (přitáhne), opře se pádlem naplocho
Převrací se přes ruku (od pádla): Povolí závěs


Převrací se přes ruku (k pádlu): Zesílí závěs (přitáhne), výjimečně se opře pádlem naplocho listem dopředu
Převrací se na svou stranu (od pádla): Povolí závěs, když to nestačí, přehodí pádlo na svou stranu a opře se


Nácvik správné stabilizace:
Na přitažení, i takto s pádlem naplocho.
Směrem k jezu - opřením, list pádla kolmo k jezu
Na přesruku pádlo tolik na plocho nedáme, ale i tak je možné se stabilizovat o odtékající vodu

Podrobný rozbor sil, působících na loď a faktory, ovlivňující stabilitu, naleznete zde.

Návrat na začátek stránky