Zatáčení ve dvojici


V přehledu záběrů jsme si řekli, jaké jsou možnosti pro točení na stranu pádla - na ruku - a na opačnou stranu.

Je zřejmé, že když určitý záběr dělá zadák, loď se otáčí naopak, než když ho udělá háček. Takže teď to nakombinujeme a řekneme si, kterou kombinaci použít v jaké situaci.

Opakování matka modrosti, proto u všech záběrů platí:
 • Pořád pádlujeme zaráz, jeden z dvojice může záběr vynechat (setrvat v pasivním záběru), ale v dalším už se musí synchronizovat s druhým jezdcem.
 • Pro rychlou jízdu nebo proti proudu může řídit jen jeden a druhý pádluje dopředu, naopak pro úplnou změnu směru musí řídit oba


 • Řídící záběr rozhodí synchronizaci dvojice na několik dalších přímých záběrůZatáčení ve dvojici a zohlednění Endicottovy hierarchie, intenzita řídících záběrů:

Podle intenzity, s jakou chceme loď otáčet, můžeme u všech záběrů zvolit několik variant, něco jsme si už uvedli u každého záběru, zde je shrnutí:
 • V mnoha kombinacích pro točení, které si uvedeme, dělá jeden z jezdců široký záběr. Pro méně intenzivní točení může tento jezdec dělat přímý záběr (list pádla může být dál od lodi) a nebo “něco mezi” širokým a přímým záběrem.
 • V dalších kombinacích uvádíme ulomení zadáka, to lze zesílit zpětným širokým záběrem a rovněž je možné podle intenzity dát pádlo více dozadu nebo pro menší a rychlejší ulomení je nechat vedle těla.
 • V některých kombinacích je přitažení. Krátké přitažení vpředu je možné udělat jen našikmením pádla a pak protáhnout do přímého záběru, naopak větší intenzity dosáhneme protočením pádla a jeho držením (pasivní záběr) nebo dokonce tažením odzadu dopředu.

Přehledně:

Malá intenzita točení, málo brzdí loď ---> Velká intenzita točení, brzdí loď

 • Přímý záběr ---> Široký záběr pádlem naležato a hodně od přídě
 • Ulomení zadáka ---> Zpětný široký záběr úplně od zádi
 • Přitažení (s přímým záběrem) ---> Závěs nebo přitažení odzadu k přídi

Z tohoto přehledu je také vidět, co použijeme pro otočení na místě, kdy loď nemusíme pohánět: Široký záběr odzadu a široký záběr odpředu.

Situace, ve kterých si jezdci na C2 musí vzájemně pomáhat


V určitých situacích musí zadák nebo háček na C2 zajistit určitý manévr, protože jeho spolujezdci se to dělá špatně, s větší námahou.
Většinu z těchto situací už jsme zmínili, ale není na škodu si je připomenout a přidat další
 • Při výjezdu do proudu (za protivodnou brankou, za překážkou) se ten, kdo má pádlo po proudu musí zavěsit na proudící vodu. Ten, kdo má pádlo směrem k přitékající vodě někdy nemůže pořádně zabrat, případně je záběr neefektivní, před vjezdem se ale často může odstrčit o břeh a tím loď do proudu nasunout.
 • Podobně při vjezdu do vracáku, jezdec na vnější straně nemá šanci loď otočit, takže ten na vnitřní straně zatáčky musí pevně viset na pádle v závěsu. Ale i jezdec na vnější straně má specifický úkol - musí hnát loď dopředu, protože jinak by do vracáku vůbec nevjela. U dobrých závodníků ve slalomu se tato dělba práce odehraje během jednoho nebo dvou záběrů.
 • Ve velkých náklonech má jeden člen posádky daleko do vody, musí se umět spolehnout na svého kolegu nejen s náklonem, ale i na kvalitu jeho záběru.

Podle strany točení a toho, jestli jde o zastavení nebo jen zatáčku, můžeme totéž popsat takto:


 • Jedeme rychle a chceme zatočit a zastavit: Vždy je nutná práce toho, kdo je na vnitřní straně a může udělat závěs. Ten, kdo je na vnější straně, může pro točení udělat jen široký záběr a ten loď nezastaví.
 • Jedeme a chceme zatočit a přitom musíme udržet loď v rychlosti: Zde se úlohy obracejí. Kdo je na vnější straně, může pádlovat naplno, protože loď urychluje a zároveň točí správným směrem, kdo je na vnitřní straně, nemůže jen viset v závěsu, protože by loď brzdil. Nejlpší je, když udělá kombinovaný záběr - přitažení protažené do standardního záběru.


Proč musí háček umět řídit a zadák přitahovat


Začátečníkům stačí, když zadák pro zatočení na jednu stranu ulamuje a na druhou dělá široký záběr.
Proč by tedy měl něco dělat háček a proč by měl zadák přitahovat? Důvody jsou tyto:
Slalomová i turistická kanoe má poměrně ploché dno a proto se snadno pohybuje i v příčném směru. Ulomení a široký záběr vpředu posouvá loď od pádla, zatímco závěs a přitažení k pádlu. Možnému podjetí bodu, kde chceme loď točit (branka, vracák), lépe zabrání závěs na vnitřní straně oblouku než široký záběr na druhé straně. Proto je velmi důležité, aby se háček naučil pořádný závěs - pro zatáčení na jeho stranu neexistuje žádná alternativa, jak otočit rychle loď, než závěs. Pamatujte na to při výcviku dětí a začátečníků - zadák háčkovo přitažení ničím nenahradí.

Navíc závěs loď zatočí, aniž by ji rozjížděl dál: Při přistání háčkovi na ruku, pokud by neuměl závěs, zadák vně oblouku by širokými záběry svezl loď pár desítek metrů po proudu, než by ji přetočil.
Ve stejné situaci na opačnou stranu je nutný i zadákův závěs místo ulomení.
Dalším důvodem řízení oběma jezdci je efektivita. Při vyjíždění proti proudu, kdy je potřeba rychle pádlovat a voda se proti lodi pohybuje velkou rychlostí, je pro zadáka velmi obtížné přetočit loď na opačnou stranu - široký záběr nemá zdaleka takovou efektivitu, jako háčkovo přitažení. Obecně, pádlování na vnější straně není tak efektivní pro řízení, jako na vnitřní straně. Naprosto identický je důvod, proč se na C1 zatáčí přes ruku, i když by široký záběr zatáčel na stejnou stranu.
Posádka se tedy o řízení podělí a vybere vhodný záběr podle toho

 • Kdo má pádlo uvnitř oblouku, tam jsou řídící záběry efektivnější
 • Jak potřebuje posouvat nebo udržet loď v příčném směru
 • jestli je potřeba do otočky loď zbrzdit a nebo naopak je potřeba udržet loď rozjetou

Návrat na začátek stránky