Zatáčení ve dvojici na stranu, kde pádluje zadákVýběrem řídích záběrů pro zadáka i háčka můžeme dostat několik kombinací
(v závorce je aktivní - cyklická - varianta pro zesílení účinku nebo pro stojící loď)

Zadák na ruku může:
  • vzadu ulamovat (široký záběr odzadu)
  • vpředu udělat závěs (přitahovat)

Háček to má při stejné otočce z ruky, takže může:
  • dělat široký záběr
  • přehodit a udělat závěs (přitahovat) přes ruku

Vidíte, že už máme 2x2=4 kombinace, točit na stranu zadáka lze čtyřmi způsoby a to ještě nepočítáme alternativu k ulomení zadáka - J-záběr s velmi intenzivním přetočením pádla.

K použití jednotlivých kombinací poslouží tento klíč:

Háček přehodí přes ruku pro rychlé zastavení v protiproudu nebo rychlé stočení lodě po proudu (například úzký tok, blízko pod protivodnou brankou povodná a podobně)
Jinak při výjezdu z nepříliš vracejícího se vracáku nebo při výjezdu do proudu s následným přejezdem na druhou stranu řeky dělá široký záběr nebo dokonce přímý.

Zadák přitahuje vpředu především tehdy, proudí-li voda kolmo k lodi relativně na jeho stranu, tedy při nájezdu do proudu nebo do vracáku, ale je možné i ulamovat s dostatečným náklonem a pádlem dál od lodi.
Zadák ulamuje vzadu pro udělení prvního impulzu k točení. Při výjezdu do širokého jazyka na ruku zadákovi jeho přitažení někdy přetraverzuje loď na druhou stranu jazyka, ale málo ji otočí, je lepší prvně ulomit.
Zadák zásadně používá závěs, když už loď vjela do vracáku a je nutné ji udržet, aby nepodjela (zastavení před místem k prohlédnutí, nájezd do protivodné branky).

Umět použít přitažení a závěs namísto ulomení k točení zadákovi na ruku je jakýsi předěl od nezkušeného k pokročilému zadákovi. Ulomení není chyba, ale závěs umožní zvládnout některé situace, ulomením neřešitelné, především výjezdy z válců. Závěs také umožní těsný průjezd kolem překážky nebo tyčky protivodné branky bez podjetí.

Zadák vpředu a háček přes ruku přitahují

Zadák vzadu ulamuje a háček přes ruku přitahuje


Zadák vpředu přitahuje a háček dělá široký záběr dopředu


Alternativou závěsu je pro menší točení na stranu zadáka jeho C-záběr a háček může dělat přímý, široký záběr a nebo něco mezi tím:

Zadák vzadu ulamuje a háček dělá široký záběr dopředu
Na ulomení zadáka se jezdí přejezdy brankou do S a přejezdy, kdy má zadák pádlo směrem k přitékajícímu proudu - směrem k proudu se nedá přitahovat.


Návrat na začátek stránky