Úplné přetočení lodi o 180°Ulomení-přitažení


Protažení pádla do přitažení můžeme použít v kombinaci s ulomením na absolutně nejrychlejší otočení lodě, vhodné při přistávání z velmi rychlého proudu nebo ve slalomu při vjezdu do protivodné branky z rychlého proudu.

  1. Jezdec s pádlem na straně, kam chceme zatočit, vzadu ulomí. To se děje ještě při jízdě dolů, takže ulomení “nesesune” loď dál pod překážku. Ulomení se dá ještě zesílit širokým záběrem dozadu.
  2. Přímo z ulomení protahuje pádlo vodou na přitažení
  3. Když pádlo dosáhne do klidné vody za překážkou, pevně drží, aby loď nepodjela
  4. Z přitažení přejde rovnou do záběru, celý sled ulomení-přitažení-přímý záběr je pádlo ve vodě
  5. Alternativně nemusíme vzadu vůbec ulamovat, ale začneme přitažením odzadu, pádlo protahujeme s udržením úhlu na přitažení směrem dopředu a tam uděláme závěsPřechod ulomení (zpětného širokého záběru) do závěsu u zadáka. Háček dělá široký záběr.
Otočka s ulomením a přitažením na jeden záběr. Pro přehlednost je zobrazeno jen zadákovo pádlo, všimněte si ale, že je maximálně vpředu, Ondřej Štěpánek má na předchozích snímcích pro co největší dosah listu pádla horní ruku úplně za hlavou.


Velmi rychle rozjetou loď v proudu chceme stočit a zastavit ve vracáku nebo jet do protivodné branky. Háčci, teď se dobře soustřeďte, toto je hlavně na vás:

  • Na stranu háčka: Háček udělá široký záběr dozadu, tím loď jednak roztočí a jednak zpomalí, ta pak najíždí do vracáku v lepším úhlu a nepodjede. Háček protáhne do závěsu, jak jsme si popsali v bodech 1-4 nahoře.
  • Na stranu zadáka: Háček přehodí pádlo a pověsí se přes ruku do vracáku. Zadák může předtím také zpomalit loď širokým záběrem dozadu a tím ji i uvést do točení, pak udělá závěs, jak jsme si popsali v bodech 1-4.

Pro slalomáře takový průjezd může, ale nemusí být nejrychlejší. Bratři Hochschornerové při vítězné jízdě na olympiádě v Pekingu evidentně začínali nájezd do protivodných bran na přitažení, předtím neulamovali, ani nepřehazovali přes ruku. Osobně si myslím, že volba záběru při otočení je dána i úhlem nájezdu a obtížností trati. Na Olympiádě v Londýně bylo vidět jízdu háčka přes ruku častěji, zpětný široký záběr je všeobecně používán jen při nutnosti úplně zastavit nebo dokonce couvnout.

Pro pokročilou turistiku a zastavení kanoe na velmi rychle tekoucí vodě je tento způsob rozhodně nejvhodnější. Turista přitom většinou nemá problém loď otočit, ale má problém pořádně zabrat, aby natočená loď vjela do protiproudu.

Přitažení odzadu


Otočku nemusíme začínat ulomením. Modernější, ale namahavější způsob je začít rovnou přitahovat odzadu:
Tyto tři věci spolu úzce souvisí:
Náklon díky závěsu, ponoření zádi a kombinovaný záběr kdy buďto z ulomení nebo z přitažení odzadu přejdeme protažením pádla až do přímého záběru.

Použití rychlých otočekI na jiných lodích, než závodních slalomkách, se naučte co nejrychleji otočit, využijete to v mnoha situacích - blížíte se k jezu a na poslední chvíli uvidíte, že se pod ním vysypala pramička s 10 skautíky, takže se musíte na poslední chvíli otočit. Realita je samozřejmě spíš taková, že jste si najeli moc blízko k jezu, bez prohlídky, a na poslední chvíli vidíte, že je nesjízdný. Narozdíl od slalomky musíte protočit celou loď a ne jen tenkou záď, ale alespoň se takto snažte: Vždycky ten, co je na vnitřní straně otočky, musí přitahovat. Zatímco jeden visí na pádle v závěsu a tím vlastně zastaví loď v dalším pohybu po proudu, druhý musí usilovně zabírat dopředu, po otočení lodi pak makají oba. Zadák na ruku tedy nedrží turistickým ulomením pádlo ve vodě! Při točení na svou stranu přitahuje, při točení na opačnou stranu přitahuje háček a zadák pádluje a udílí lodi rychlost. V obou případech pomůže si představit pivot jako pevný bod, kolem kterého se točíme, i když tam nic skutečného není.

Rychlé točení je jedním ze základních prvků techniky pro jízdu na zatarasených a málo vodnatých řekách.
Úplná protočka slalomovým způsobem přes vracák a s podtočením zádi. Dobře si všimněte následujících prvků:
- náklon těla oproti náklonu lodi po nájezdu (nenakláníme se za širokým záběrem)
- přehození náklonu lodi při nájezdu zpět do proudu
- využití vracáku a pak proudu pro závěsy -

Turistická otočka (bez podtočení zádi vodou) v proudu (bez vracáku) nad místem, o kterém děti samy usoudily, že se tudy nedá projet. Postata nácviku je v tom, že si každý musí ujasnit, kdy to ještě vytočí a kdy už je příliš blízko, takže hrozí sjezd překážky bokem. Úmyslně zde neuvádím slalomovou otočku se zanořenou zádí, kterou v turistice není možné udělat.Návrat na začátek stránky