Jak vyvolat náklon


Už i vodáci s minimem zkušeností vědí, že při nájezdu do proudu musí udělat náklon.

Na následujících stránkách si ujasníme tyto nejdůležitější principy:

  • Náklon lodi není totéž, co náklon těla
  • Pro náklon je velmi podstatné, co děláme s pádlem
  • Veškerá síla od jezdce na loď, způsobující náklon, se přenáší koleny. Proto je potřeba citlivě a vědomě tuto sílu vyvolávat a náklon regulovat.

Pasted Graphic
Co drží rovnováhu při výjezdu na obrázku - loď nebo pádlo? Proč se máme takto naklonit? To vše se dozvíme v následující kapitole.