Řízení - obecné zásady


Nejprve několik ne zcela samozřejmých principů, které je potřeba pochopit
  • Loď na vodě nejede tvždy tam, kam směřuje příď a netočí přesně tak, jak děláme řídící záběry. U lodi se silně projevuje setrvačnost, moment setrvačnosti (setrvačnost vzhledem k otáčení) a vliv profilu jejího dna, kdy vstupuje do hry náklon. Jednoduše lze říct, že loď setrvává v rotaci, i když pádlujeme rovně, má sklon dokončit započatý pohyb a je jen zbytečným plýtváním sil řízení přehánět a pak vyrovnávat řízením na opačnou stranu. Platí to ještě mnohem víc na C2 než na kajaku a singlu. Vliv setrvačnosti je ale i pozitivní, lze ujet několik desítek metrů bez vyrovnávání směru zadákem, pokud loď je správně “roztočená” nebo spíše “neroztočená”. Toto je potřeba si vyjezdit a vyzkoušet, když si předem zadáme způsoby, jak to procvičovat.
  • Při řízení má zásadní vliv na účinnost rychlost vody vzhledem k pádlu. Při zatáčení list pádla na vnitřní straně oblouku pádluje v jinak tekoucí vodě, než na vnější straně, při nájezdu do protiproudu je pádlo v jinak tekoucí vodě před a po nájezdu. Pochopením a využitím vzájemné rychlosti vody a pádla lze ovlivnit účinnost řízení. Samozřejmě, že svou roli hraje i proudění vody vzhledem k lodi, ale tam si nemůžeme tolik vybírat, místo a způsob záběru má možností mnohem víc.

Pochopíte-li tyto zákonitosti, ušetříte mnoho síly a stejný úsek řeky nebo kombinaci branek projedete efektivněji a elegantněji.


  • Rozjeďte loď na klidné vodě a uveďte do mírného zatáčení. Bez jakéhokoliv řízení pádlujte dopředu a sledujte, jak loď setrvává v točení. Projeďte několik kruhů. Sledujte poloměr zatáčení a vliv náklonu
  • Totéž opakujte při zatáčení na opačnou stranu.
  • Rozjeďte loď z klidu jen záběry dopředu, bez ulamování zadákem. Sledujte, kolik jste schopni ujet, než se loď začne zatáčet. Sledujte vliv náklonu.

V dalším textu nerozlišujeme vlevo-vpravo, ale pro každého z jezdců
  • Na ruku - na stranu, kde pádluje.
  • Z ruky nebo přes ruku - na druhou stranu, než pádluje.


Jednou doleva, podruhé doprava, ale v obou případech háčkovi na ruku


Jednou doprava, podruhé doleva, tentokrát je to zadákovi na ruku