Záběr dvojice na C2


Pohled na dokonalý záběr dvojice na C2 je vrcholem elegance na divoké vodě, něco, co jiné kategorie mohou jen závidět. Svědčí o schopnostech nejen vytrénovat svou vlastní dovednost, ale také o schopnostech vnímat spolujezdce.

Základní zlaté pravidlo je, že při jízdě vpřed zadák a háček mají záběr téměř identický, zadák jen v konci záběru vyrovnává směr. Kromě toho provádějí oba záběr naprosto současně.

Současný záběr na C2 není nutný kvůli estetice. Důvody pro současný záběr jsou tyto:
  • Eliminace houpání lodi do stran a vybočování z přímého směru při rozjezdu, které se objeví při záběru stylem cik-cak
  • Stabilita v těžkých terénech
  • Především při skákání jezů, vodopádů, průjezdu válcem - nesynchronizovaný záběr natočí loď a to způsobí špatný dopad/průjezd, zvrhnutí, zachycení ve válci
  • Současný záběr lépe loď pohání
  • Na C2 s dírami u sebe se zadák při začátku záběru ani nevejde za háčkova záda, pokud ten by nebyl také v začátku záběruC2Technika_48IMG_1249

FWD_BowSternJ_Side_002FWD_BowSternJ_Side_015
Pádla musí být při pohledu zboku stále rovnoběžná - v jakékoliv fázi záběru.

IMG_0660IMG_1081
Na současný záběr a na rovnoběžnost pádel nemá vliv rozdílná výška jezdců na C2 ani fáze záběru (záběr a návrat)


Při pohledu zepředu jsou pádla stále symetricky. Při návratu tvoří pádla při pohledu zepředu písmeno A. Při náklonu jsou pádla při pohledu zepředu symetricky vzhledem k hladině a ne k lodi, aby byl list zasazen do vody oběma jezdci současně.

Důkladným nácvikem se dosáhne toho, že nadlehčení pádla tlakem vody vpředu díky jeho šikmé poloze přesně vykompenzuje zatížení, které je způsobeno předklonem, a loďˇjede klidně.
Další chybou, která rozhoupá loď v příčném směru, je tlak na jedno koleno. Tlaku do kolen musí být právě tolik, aby eliminoval “nadzvedávání” lodi pádlem ve chvíli zasazení.
Háček i zadák dělají záběry se stejným časováním, stejně dlouho mají pádlo ve vodě a stejně dlouho je vracejí. Po celou dobu záběru jsou jejich pádla při pohledu zboku rovnoběžná, viz obrázek


Canoe_Symbol_2
• Rovná jízda na klidné vodě
• Problémy se synchronizací se ale projeví především tehdy, když přímá jízda začíná.
• Nejlepším nácvikem je udělat všechny možné řídící záběry dvojice a navázat zhruba 10 záběry rovné jízdy a toto stále opakovat. K “rozhození” dojde vždy během začátku rovné jízdy, musí se tedy přesně sladit už první přímý záběr po zatáčení. Většinou je to tak, že ten, kdo držel pádlo ve vodě (např při delším závěsu) se musí přidat k tomu, kdo během točení pravidelně pádloval.


Dobrý háček umí zabrat dopředu na obou stranách lodě, tedy na ruku na své straně i přes ruku na straně zadáka. Nejen přitáhnout, ale i zabrat dopředu přes ruku! Oproti C1 je ale jízda přes ruku u háčka spíše výjimečná - hlavním úkolem háčka při výjezdech z protiproudů, přejezdech a rozjezdech je hnát loď dopředu. Přesto je dobré si záběr přes ruku nacvičit s ohledem na to, aby si oba jezdci nezavazeli, jednak pádlem, ale i tělem.RightAngle

Nyní je vidět zadákovo natočení pádla při korekci směru. Pádlo je ale stále téměř kolmo k hladině, ne “položené” na palubě lodi!

Front_003MVI_8247116
Při zasazení do vody jsou pádla téměř kolmo k hladině a to až po konec záběru

Front_000MVI_8247130
IMG_7793IMG_7739
I při návratu pádel dopředu jsou obě skloněná symetricky


CanoeImage_20

Při náklonu jsou pádla symetricky ve tvaru písmene A, osa je kolmá k hladině a ne k lodi, aby oba listy zapadly do vody současně