Doporučená literatura

Metodická komise ČSK DV doporučuje následující tituly. 

Knihy, monografie: 

1. Busta, J. a kol. (2020). Za úspěchem ve vlnách. Praha: Euromedia Group. 

2. Busta, J., Bílý, M. & Suchý, J. (2021). Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu. Praha: Karolinum. 

3. Bílý, M., Kračmar, B. & Novotný, P. (2001). Kanoistika. Praha: Grada. 

4. Kračmar, B., Chrástková, M., Bačáková, R. a kol. (2016). Fylogeneze lidské lokomoce. Praha: Karolinum.  

Vědecké články českých autorů:

1. Coufalová, K., Busta, J., Cochrane, D. J. & Bílý, M. (2021). Morphological characteristics of European slalom canoe and kayak paddlers. International Journal of Morphology, 39(3): 896-901. Dostupné zde: 0717-9502-ijmorphol-39-03-896.pdf

2. Busta, J. & Bílý, M. (2021). Porovnání funkčních zátěžových vyšetření v rychlostní kanoistice. Česká kinantropologie, 25(1-2): 56-67. Dostupné zde: CK_1_2_2021_web_final1.pdf

3. Kořínek, F. & Busta, J. (2020). Prožívání smrtelnosti extrémními kajakáři. Tělesná kultura, 43(2): 58-63. Dostupné zde: telkul43-2_058-063.pdf

4. Busta, J., Tufano, J., Suchý, J., Bílý, M. (2018). Anthropometric, physiological and performance profiles of Elite and Sub-Elite Canoe Slalom Athletes. Journal of outdoor activities, 12(1): 9-17. Dostupné zde: JOA_201801_article_1.pdf

5. Busta, J. & Bílý, M. (2014). Comparison of the results of aerobic loading diagnostic while kayaking in counter-current pool and while arm crank ergometry. Journal of Outdoor Activities, 7(2): 19-27. Dostupné zde: JOA_201402_article_2.pdf

6. Busta, J. & Suchý, J. (2016). Comparison of anthropometric parameteres and strength qualifications of junior and senior representatives of the Czech republic in white-water slalom (category C1). Slovak Journal of Sport Science, 1(2): 43–52. Dostupné zde: 4_clanok.pdf

7. Busta, J., Bílý, M., Suchý, J. & Kovářová, L. (2017). Porovnání výsledků funkčního zátěžového testu do vita maxima při jízdě na slalomovém kajaku a klikové ergometrii u elitních českých kajakářů. Česká kinantropologie, 21(1-2): 88-95. Dostupné z: CK_1_2_2017_vnitLek_Js.pdf

8. Busta, J., Bílý, M., Kovářová, L., Říha, M. (2018). Comparison of results in C1 paddling functional test and in arm crank ergometrics in canoe slalom elite athletes. Studia sportiva, 12(2): 18-25. Dostupné z: 9106-21177-1-PB.pdf

Odborné články českých autorů: 

1. Busta, J. & Bačáková, R. (2021). Přínos vodáckých aktivit k pohybové gramotnosti žáků. Tělesná výchova a sport mládeže, 87(3): 39-43. Dostupné zde: TVSM_3_2021_vnitrek_VR.pdf

2. Busta, J. (2020). Modelový silový trénink rychlé a výbušné síly (nejen) pro vodní slalomáře. Tělesná výchova a sport mládeže, 86(1): 21 – 26. Dostupné zde: TVSM_1_2020.pdf

3. Busta, J. (2021). Význam tělesné výchovy a sportu v době post-koronavirové. Tělesná výchova a sport mládeže, 87(1): 2-6. Dostupné zde: TVSM_1_2021_vnitrek_kor.pdf

4. Busta, J. (2021). Rozvoj speciální vytrvalosti. Pádler, 6(4), 27-28. Dostupné zde: 27-29-trenink-4dil-busta.pdf

5. Busta, J. (2021). V cíli už nemůžete? Na vině je nejspíš špatná vytrvalost. Pádler, 6(3), 44-45. Dostupné zde: 44-45-trenink-3dil-busta.pdf

6. Busta, J. (2021). Speciální posilování na vodě. Pádler, 32-34. Dostupné zde: 32-34-trenink-2dil-busta.pdf

7. Busta, J. (2021). Chcete se na vodě zlepšit? Klíčem může být vaše kondice. Pádler, 25-27. Dostupné zde: 25-27_trenink-busta-1dil.pdf

 Vědecké články zahraničních autorů: 

Vědecké články zahraničních autorů: 

Messias,  L. H. D. (2021). Association Between Mechanical, Association Between Mechanical, Physiological, and Technical Parameters With Canoe Slalom Performance: A Systematic Review. Front Physiol. Dostupné zde: Association_Between_MechanicaA_Systematic_Review.pdf

Tilden, M. L., Oberoi, A. R. & Wakeling, J. M. (2021). Canoe slalom C1 stroke technique during international competitions. Sports Biomechanics, DOI:10.1080/14763141.2021.1942968. https://doi.org/10.1080/14763141.2021.1942968

Okun, D. (2020). Selection of girls for canoe slalom on the basis of morphological andSelection of girls for canoe slalom on the basis of morphological andfunctional indicators during puberty. Journal of Physical Education and Sport, 20(6): 3497-3503. Dostupné zde: Canoe_slalom_girls_selection_morphology_2020.pdf

Alacid, F., Muyor, J. M., Vaquero, R., & Lopez-Minarro, P. A. (2012). Morphological Characteristics and Maturity Status of Young Female Sprint and Slalom Kayakers. International Journal of Morphology, 30(3), 895-901. doi:10.4067/s0717-95022012000300022

Balas, J., Bily, M., Coufalova, K., Martin, A. J., & Cochrane, D. J. (2015). Effect of paddle grip on segmental fluid distribution and injuries occurrence in elite slalom paddlers. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 55(3), 185-190. 

Bielik, V., Lendvorsky, L., Vajda, M., Lopata, P., Ruzbarsky, P., dos Reis, I. G. M., & Messias, L. H. D. (2021). Comparison of Aerobic and Muscular Power Between Junior/U23 Slalom and Sprint Paddlers: An Analysis of International Medalists and Non-medalists. Frontiers in Physiology, 11. doi:10.3389/fphys.2020.617041

Bielik, V., Messias, L. H. D., Vajda, M., Lopata, P., Chudy, J., & Manchado-Gobatto, F. D. (2019). Is the aerobic power a delimitating factor for performance on canoe slalom? An analysis of Olympic Slovak canoe slalom medalists and non-Olympics since Beijing 2008 to Rio 2016. Journal of Human Sport and Exercise, 14(4), 876-892. doi:10.14198/jhse.2019.144.16. Dostupné zde: Is_the_aerobic_power_a_delimitating_factor_for_performance_on_canoe_slalom_An_analysis_of_Olympic_Slovak_canoe_slalom_medalists_and_non-Olympics_since_Beijing_2008_to_Rio_2016.pdf

Bily, M., Balas, J., Martin, A. J., Cochrane, D., Coufalova, K., & Suss, V. (2013). Effect of paddle grip on segmental fluid distribution in elite slalom paddlers. European Journal of Sport Science, 13(4), 372-377. doi:10.1080/17461391.2011.643926. Dostupné zde: Effect_of_paddle_grip_on_segmental_fluid.pdf

Chalubinska, D., Truszczynska-Baszak, A., Reszelewska, A., Targosinski, P., & Rekowski, W. (2020). Twelve-week sensorimotor training as a factor influencing movement patterns of canoe slalom athletes, assessed by the Functional Movement Screen. Biomedical Human Kinetics, 12(1), 10-16. doi:10.2478/bhk-2020-0002

Coufalova, K., Busta, J., Cochrane, D. J., & Bily, M. (2021). Morphological Characteristics of European Slalom Canoe and Kayak Paddlers. International Journal of Morphology, 39(3), 896-901. 

Eguchi, K., Ohiwa, N., Yamanaka, S., & Kuban, M. (2015). Changes Of Serum Enzyme Activity During World Ranking Races In World-class Canoe Slalom Paddler. Medicine and Science in Sports and Exercise, 47(5), 761-762. doi:10.1249/01.mss.0000478815.18600.c4

Engebretsen, L., Soligard, T., Steffen, K., Alonso, J. M., Aubry, M., Budgett, R., . . . Renstrom, P. A. (2013). Sports injuries and illnesses during the London Summer Olympic Games 2012. British Journal of Sports Medicine, 47(7), 407-414. doi:10.1136/bjsports-2013-092380

Ferrari, H. G., Messias, L. H. D., Reis, I. G. M., Gobatto, C. A., Sousa, F. A. B., Serra, C. C. S., & Manchado-Gobatto, F. B. (2017). Aerobic Evaluation in Elite Slalom Kayakers Using a Tethered Canoe System: A New Proposal. International Journal of Sports Physiology and Performance, 12(7), 864-871. doi:10.1123/ijspp.2016-0272

Fewtrell, L., Godfree, A. F., Jones, F., Kay, D., Salmon, R. L., & Wyer, M. D. (1992). HEALTH-EFFECTS OF WHITE-WATER CANOEING. Lancet, 339(8809), 1587-1589. doi:10.1016/0140-6736(92)91843-w

Herrington, L., & Horsley, I. (2014). Effects of latissimus dorsi length on shoulder flexion in canoeists, swimmers, rugby players, and controls. Journal of Sport and Health Science, 3(1), 60-63. doi:10.1016/j.jshs.2013.01.004

Hill, A. P., Hall, H. K., Appleton, P. R., & Murray, J. J. (2010). Perfectionism and Burnout in Canoe Polo and Kayak Slalom Athletes: The Mediating Influence of Validation and Growth-Seeking. Sport Psychologist, 24(1), 16-34. doi:10.1123/tsp.24.1.16

Holland, P., Torrance, E., & Funk, L. (2018). Shoulder Injuries in Canoeing and Kayaking. Clinical Journal of Sport Medicine, 28(6), 524-529. doi:10.1097/jsm.0000000000000472

Hunter, A. (2009). Canoe slalom boat trajectory while negotiating an upstream gate. Sports Biomechanics, 8(2), 105-113. doi:10.1080/14763140902934837. Dostupné zde: Canoe_slalom_boat_trajectory_while_negotiating_an.pdf

Hunter, A., Cochrane, J., & Sachlikidis, A. (2007). Canoe slalom - competition analysis reliability. Sports Biomechanics, 6(2), 155-170. doi:10.1080/14763140701324842. Dostupné zde: Canoe_slalom__competition_analysis_reliability.pdf

Hunter, A., Cochrane, J., & Sachlikidis, A. (2008). Canoe slalom competition analysis. Sports Biomechanics, 7(1), 24-37. doi:10.1080/14763140701683155. Dostupné zde: Canoe_Slalom_Competition_Analysis.pdf

Knight, C. J., Little, G. C. D., Harwood, C. G., & Goodger, K. (2016). Parental Involvement in Elite Junior Slalom Canoeing. Journal of Applied Sport Psychology, 28(2), 234-256. doi:10.1080/10413200.2015.1111273. 

Krawczyk, B., Sklad, M., Majle, B., & Jackiewicz, A. (1998). Lateral asymmetry in upper and lower limb measurements in selected groups of male athletes. Biology of Sport, 15(1), 33-38.

Macdermid, P. W., Gilbert, C., & Jayes, J. (2020). Using a kayak paddle power-meter in the sport of whitewater slalom. Journal of Human Sport and Exercise, 15(1), 105-118. doi:10.14198/jhse.2020.151.10. 

Macdermid, P. W., Osborne, A., & Stannard, S. R. (2019). Mechanical Work and Physiological Responses to Simulated Flat Water Slalom Kayaking. Frontiers in Physiology, 10. doi:10.3389/fphys.2019.00260

Macdonald, S., & Allen, J. (2019). Coach-Created Talent Development Motivational Climate in Canoe Slalom in the United Kingdom. International Sport Coaching Journal, 6(1), 74-87. doi:10.1123/iscj.2017-0091

MacIntyre, T., Moran, A., & Jennings, D. J. (2002). Is controllability of imagery related to canoe-slalom performance? Perceptual and Motor Skills, 94(3), 1245-1250. doi:10.2466/pms.94.4.1245-1250

Males, J. R. (1996). Individual experience in slalom canoeing. Paper presented at the 1st International Workshop on Motivation and Emotion in Sport, Univ Tsukuba, Tsukuba, Japan.

Males, J. R., Hudson, J., & Kerr, J. H. (2018). Application of an innovative performance demand model with canoe slalom athletes and their coach. Journal of Sport Psychology in Action, 9(1), 63-71. doi:10.1080/21520704.2017.1326429. Dostupné zde: Application_of_an_innovative_performance_demand_model_with_canoe_slalom_athletes_and_their_coach.pdf

Males, J. R., Hudsonb, J., & Kerr, J. H. (2020). Coaches' Evaluations of the Utility of the Basic Performance Demand Model for Sport. Journal of Sport Psychology in Action, 11(1), 20-33. doi:10.1080/21520704.2019.1656315

Males, J. R., Kerr, J. H., & Gerkovich, M. M. (1998). Metamotivational states during canoe slalom competition: A qualitative analysis using reversal theory. Journal of Applied Sport Psychology, 10(2), 185-200. doi:10.1080/10413209808406387. Dostupné zde: Metamotivational_states_during_canoe_slalom.pdf

Messias, L. H. D., dos Reis, I. G. M., Ferrari, H. G., & Manchado-Gobatto, F. D. (2014). Physiological, psychological and biomechanical parameters applied in canoe slalom training: a review. International Journal of Performance Analysis in Sport, 14(1), 24-41. doi:10.1080/24748668.2014.11868700. Dostupné zde: Physiological_psychological_and_biomechanical_parameters_applied_in_canoe_slalom_training_a_review.pdf

Messias, L. H. D., Ferrari, H. G., Reis, I. G. M., Scariot, P. P. M., & Manchado-Gobatto, F. B. (2015). Critical Velocity and Anaerobic Paddling Capacity Determined by Different Mathematical Models and Number of Predictive Trials in Canoe Slalom. Journal of Sports Science and Medicine, 14(1), 188-193.

Messias, L. H. D., Ferrari, H. G., Sousa, F. A. B., dos Reis, I. G. M., Serra, C. C. S., Gobatto, C. A., & Manchado-Gobatto, F. B. (2015). All-out Test in Tethered Canoe System can Determine Anaerobic Parameters of Elite Kayakers. International Journal of Sports Medicine, 36(10), 803-808. doi:10.1055/s-0035-1548766

Messias, L. H. D., Sousa, F. A. D., dos Reis, I. G. M., Ferrari, H. G., Gobatto, C. A., Serra, C. C. S., . . . Manchado-Gobatto, F. B. (2018). Novel paddle stroke analysis for elite slalom kayakers: Relationship with force parameters. Plos One, 13(2). doi:10.1371/journal.pone.0192835

Moran, A., & MacIntyre, T. (1998). 'There's more to an image than meets the eye': A qualitative study of kinaesthetic imagery among elite canoe-slalomists. Irish Journal of Psychology, 19(4), 406-423. doi:10.1080/03033910.1998.10558203. 

Naish, C., Dungworth, D., & Doyle, T. (2012). Delivering London 2012: the Lee Valley White Water Centre. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Civil Engineering, 165(1), 19-26. doi:10.1680/cien.2012.165.1.19 

Nibali, M., Hopkins, W. G., & Drinkwater, E. (2011a). Variability and predictability of elite competitive slalom canoe-kayak performance. European Journal of Sport Science, 11(2), 125-130. doi:10.1080/17461391.2010.487121. Dostupné z: Variability_and_predictability_of_elite_competitive.pdf

Ohiwa, N., Eguchi, K., Yamanaka, S., & Kuban, M. (2014). Time Course Of Serum Enzyme Activity Changes During Competition In Japanese Competitive Canoe Slalom Paddlers. Medicine and Science in Sports and Exercise, 46(5), 942-942. doi:10.1249/01.mss.0000496329.11880.ca

Okun, D. O. (2014). PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL INDICATORS OF HIGH QUALIFIED OARSMENSLALOMISTS. Science and Education(4), 119-U206.

Pokard, P., Sritapanya, W., Rattanaverapadis, C., & Promchan, J. (2021). The effect of heart rate variability biofeedback training on performance of canoe slalom athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 19, S103-S103.

Pollert, J., Prochazka, J., Chmatal, P., Campbell, B., Felton, J., & Dungworth, D. (2015, Sep 08-10). Physical and Mathematical Modelling for Canoe Slalom Whitewater and the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro. Paper presented at the 14th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering 2015, Brno, CZECH REPUBLIC.

Powell, A., Levy, E., Heneghan, N. R., & Horsley, I. (2021). Intra-rater reliability, inter-rater reliability and minimal detectable change of the posterior shoulder endurance test in elite athletes. Physical Therapy in Sport, 49, 62-67. doi:10.1016/j.ptsp.2021.02.004

Powell, A., Williamson, S., Heneghan, N. R., & Horsley, I. (2020). Investigation of the Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test in elite canoe/kayak slalom athletes. Physical Therapy in Sport, 46, 220-225. doi:10.1016/j.ptsp.2020.09.001

Powell, A., Williamson, S., McCaig, S., Heneghan, N. R., & Horsley, I. (2021). An investigation of a Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic shoulder and elbow score in elite canoe slalom: Establishing measurement properties to make practice recommendations. Physical Therapy in Sport, 50, 15-21. doi:10.1016/j.ptsp.2021.03.009

Rawlley-Singh, I., & King, R. (2021a). Developing a Strength and Conditioning Technical Framework: An Example From a Canoe Slalom National Performance Program. Strength and Conditioning Journal, 43(1), 1-11. doi:10.1519/ssc.0000000000000551

Ridge, B. R., Broad, E., Kerr, D. A., & Ackland, T. R. (2007). Morphological characteristics of Olympic slalom canoe and kayak paddlers. European Journal of Sport Science, 7(2), 107-113. doi:10.1080/17461390701478357. Dostupné zde: Ridge_et_al._2007.pdf

Ringwood, J., Qian, W. K., Fernandez, J. C., & Ieee. (2015, Jun 24-25). A gate hit detection system for canoe slalom. Paper presented at the 26th Irish Signals and Systems Conference (ISSC), Inst Technol Carlow, Carlow, IRELAND. Gate_Hit_system.pdf

Soligard, T., Steffen, K., Palmer, D., Alonso, J. M., Bahr, R., Lopes, A. D., . . . Engebretsen, L. (2017). Sports injury and illness incidence in the Rio de Janeiro 2016 Olympic Summer Games: A prospective study of 11274 athletes from 207 countries. British Journal of Sports Medicine, 51(17), 1265-+. doi:10.1136/bjsports-2017-097956

Tilden, M. L., Oberoi, A. R., & Wakeling, J. M. Canoe slalom C1 stroke technique during international competitions. Sports Biomechanics. doi:10.1080/14763141.2021.1942968. Dostupné zde: C1_slalom_stroke_2021.pdf

Trevithick, B. A., Ginn, K. A., Halaki, M., & Balnave, R. (2007). Shoulder muscle recruitment patterns during a kayak stroke performed on a paddling ergometer. Journal of Electromyography and Kinesiology, 17(1), 74-79. doi:10.1016/j.jelekin.2005.11.012

Vieira, N. A., Messias, L. H. D., Cardoso, M. V., Ferrari, H. G., Cunha, S. A., Terezani, D. R., & Manchado-Gobatto, F. B. (2015). Characterization and reproducibility of canoe slalom simulated races: physiological, technical and performance analysis. Journal of Human Sport and Exercise, 10(4), 835-846. doi:10.14198/jhse.2015.104.01. 

Wassinger, C. A., Myers, J. B., Sell, T. C., Oyama, S., Rubenstein, E. N., & Lephart, S. M. (2011). Scapulohumeral kinematic assessment of the forward kayak stroke in experienced whitewater kayakers. Sports Biomechanics, 10(2), 98-109. doi:10.1080/14763141.2011.569563

Yoshikawa, S., Takishima, K., Tomihira, T., Sato, Y., Homma, A., Yamashita, A., . . . Ieee. (2017, Dec 01-03). Whitewater Slalom Pseudo Experience Device using 3-DOF Motion Base and VR Goggles. Paper presented at the Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence (TAAI), Natl Taiwan Univ, Taipei, TAIWAN.

Zamparo, P., Tomadini, S., Didone, F., Grazzina, F., Rejc, E., & Capelli, C. (2006). Bioenergetics of a slalom kayak (K1) competition. International Journal of Sports Medicine, 27(7), 546-552. doi:10.1055/s-2005-865922. Dostupné zde: Bioenergetics_of_a_Slalom_Kayak_K1_Competition.pdf

 

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Nezbytné
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analyticcké
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout