UK-FTVS Seznam doporučené literatury

 •  

Seznam doporučené literatury

Dostupné ke stažení z informačního systému UK FTVS

 • BÍLÝ, M. Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na divoké vodě. Rigorózní práce. Praha : UK FTVS, 2002, 77 s.
 • BAĎURA, J. Řády rychlostní kanoistiky. Praha : ČSK, 2000, 36 s.
 • BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2000, s. 102. ISBN 80-246-0071-4.
 • BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Technika a taktika jízdy na K1.Videoprogram. Praha : FTVS UK, 1998, 27 minut.
 • BÍLÝ,M., KRAČMAR,B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.
 • BÍLÝ,M., PRSKAVEC,J. Vodní slalom - technika jízdy na kajaku. Videoprogram. Praha : STVC - video UK FTVS, 2001, 20 min.
 • BOHÁČ J. 80. let kanoistiky v českých zemích. Praha : ČSK, 1993, 89 s.
 • BÖHMOVÁ, H. Analýza činností ve vodním slalomu se zřetelem na psychické zátěže. Praha : ČÚV ČSTV, 1981, 69 s.
 • EICHLER, I. a kol. Ročenka vodního slalomu. Praha : ČSKF, 1991, 109 s.
 • ENDICOTT, W. TheBarton Mold, a Study in Sprint Kayaking. A publication of the U.S Canoe and Kayak Team, Second edotion 1995. Český překlad a úprava Šebesta, P, Podloucký, V. Rychlostní kanoistika a systém tréninku Grega Bartona. Praha : ČSK, Olympia, 2002, 40 s
 • ENDICOTT, W. To Win The World. Baltimore : Mariland, 1980, 294 s
 • GONZÁLES-DE-SUSO, J.M, D´ANGELO, R., PRONO, J.M. Physiology of slalomtraining. In International coaching conference. Sydney, 1999.
 • KOHOUTEK, F. a kol. 70. výročí založení organizované kanoistiky v ČSSR (poznámky k dějinám kanoistiky). Praha : ČÚV ČSTV, 1982, 206 s.
 • KADAŇKA, F. Trenér kanoistiky – slalomu. Praha : ČÚV ČSTV, 1990, 53 s.
 • PRSKAVEC, J., BÍLÝ, M. Jak a kdy začít s tréninkem mladého kajakáře? TVSM, 71, 5/05, s. 14 – 19.
 • ROLEČEK, L. a kol. Pravidla kanoistiky na divokých vodách. Praha : ČSKDV, 60 s.
 • SZANTO, C. Racing canoeing. International canoeing federation.

Seznam diplomových a bakalářských prací

 • ANDRLÍK, J. Vliv úzkosti na výkon závodníka v rychlostní kanoistice. UK FTVS, 2011, 80 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Ballová, K. Posouzení změn výsledků Wingate testu horních končetin v jednotlivých obdobích ročního tréninkového cyklu rychlostních kanoistů. Praha : UK FTVS, 2007, 64 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Boháč, J. Kanoistika 1983 - 1993. (Podklady pro publikaci 80. Let kanoistiky v českých zemích). Praha : UK FTVS, 1993, 93 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Borkovcová, Š. Porovnání zátěžových testů na klikovém ergometru s dosahovanými výsledky v rychlostní kanoistice.. Praha . UK FTVS, 2005, 84s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Buchtel, M. Vliv představivosti na výkon závodníka ve vodním slalomu. Praha : UK FTVS, 2007. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Buchtel, M. Vliv představivosti na výkon závodníka ve vodním slalomu. UK FTVS, 2007, 82 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • BUCHTEL, M. Vliv vybraných somatických faktorů vrcholových kajakářů na výkon ve vodním slalomu. UK FTVS, 2010, 37 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Doktor, M. Technika a taktika pádlování v rychlostní kanoistice – disciplína C1. Praha : UK FTVS, 2001, 80 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Fibiger, W. Rozvoj rychlostních schopností v rychlostní kanoistice a jeho srovnání s tréninkem v zahraničí. Praha : FTVS UK, 1996, dipl. práce. 54 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Fučíková, K. Analýza techniky pádlování v rychlostní kanoistice z hlediska časového rozdělení záběru. Praha : UK FTVS, 2003, 58 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Gerčáková, D. Zjištění somatometrických údajů závodníků v kvadriatlonu. UK FTVS, 2011, 51 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Hottmar, P. Kanoistika v ČR 1994 – 2003. Praha : UK FTVS,2003,173s.Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Jančar, D. Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na sportovní výkon závodníka ve vodním slalomu.UK FTVS, 2008, 55 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Ježek, T. Problematika maratónských soutěží rychlostní kanoistiky v kajakářských disciplinách. Praha : FTVS UK, 70 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Kolář, J. Využití kinetiky srdeční frekvence v počátku zatížení pro řízení tréninkového procesu u vodních slalomářů. Praha : FTVS UK, 1998, 75 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • KOLÁŘOVÁ, E. Vliv vybraných psychických faktorů na sportovní výkon závodníka v rychlostní kanoistice. UK FTVS, 2010, 50 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Kopečná, K. Snížení vlivu objektivního nebezpečí ve vodní turistice. UK FTVS, 2007, 135 s. Diplomová práce.. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Kozelský, D. Srovnání vyšetření z běhacího koberce a klikového ergometru a porovnání výsledků jednotlivých sportovců v prvním a druhém měření. Praha : UK FTVS, 2002, 68 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Kubričan, P. Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě. UK FTVS, 2006, 69 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Kusák, B. Závislost mezi sportovním výkonem u závodních tratí a vybranými ukazateli kondičních faktorů v rychlostní kanoistice. UK FTVS, 2006, 56 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Makovský, M. Vliv reakční schopnosti na výkon ve vodním slalomu. Praha : UK FTVS, 2006,49 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Mohout, O. Rozbor jednotlivých druhů kajakářských pádel s využitím prvků biomechanické analýzy. Praha : FTVS UK, 1992, 44 s.Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • MOKRÝ, m.Popis podstatných rozdílů technické přípravy ve vodním slalomu a rychlostní kanoistice v kategorii K1.UK FTVS, 2010, 104 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Murcko, P. Kanoepolo. Praha : UK FTVS, 2006, 54 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Pinkava, O. Vodní slalom. Technika jízdy na singlkanoi. Praha : UK FTVS, 2006. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Pojezdný, P. Problematika sportovní přípravy u rychlostních kanoistů se zaměřením na vytrvalostní disciplíny. Praha : FTVS UK, 1996, 61 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Procházka, P. Vyšetření vrcholových rychlostních kanoistů Wingate testem na klikovém ergometru. Praha : UK FTVS, 2006, 53 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • PRSKAVEC, J. Vodní slalom - technika jízdy na kajaku. Praha : UK FTVS, 2001. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • RADOŇ, J. Vliv závodní úzkosti na výkon závodníka v rychlostní kanoistice. UK FTVS, 2010, 72 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Rohan, J. Rozbor techniky pádlování a jízdy na C1. Praha : FTVS UK, 1991, 65 s.Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • RUBÍN, D. Porovnání vybraných funkčních ukazateků ve vodním slalomu.. Praha : UK FTVS,2003, 51 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Řepová, M. Stanovení anaerobní zdatnosti Wingate testem. Praha : UK FTVS, 2004, 64 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Sadilová, M. Fyziologické aspekty tréninku žen ve vodním slalomu. Praha : FTVS UK, 1993, 66 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Semecký, P. Technika pádlování a jízdy na dračí lodi. UK FTVS, 2006, 63 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Marek, S. Pokus o analýzu struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v disciplíně K1 1000 m muži. Praha : UK FTVS, 2006,140 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Tomáš Perič.
 • Semerádová, V. Problematika výživy ve vodním slalomu. Praha : UK FTVS, 2004, 65 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Strnadová, M. Analýza zapojování svalových řetězců při záběru vpřed na kajaku ve sjezdu na divoké vodě. Praha : UK FTVS,2004,57 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Bronislav Kračmar.
 • Smolka, M. Příspěvek k posouzení vlivu závodů na divoké vodě na přírodu v chráněných územích.. Praha : FTVS UK, 1992, 64 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Souček, J. Technika pádlování a taktika jízdy na K4 1000 m. Praha : UK FTVS, 2006, 82 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Šimeček, Z. Hodnocení trénovanosti pomocí kinetiky srdeční frekvence v rychlostní kanoistice.. Praha : UK FTVS, 2005, 79 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Štěrba, P. Analýza rozvoje traťové vytrvalosti v rychlostní kanoistice. Praha : UK FTVS,2003,71 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Švarcová, H. Terénní vyšetřování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů. UK FTVS, 2006, 77 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Oslík, M. Rozvoj silových schopností v rychlostní kanoistice na krátkých tratích. Praha : UK FTVS, 2006, 53 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Petr, O. Novotný.
 • Mrázová, G. Negativní vliv pádlování na C1 na vrcholové úrovni na pohybovou soustavu sportovce – svalové dysbalance. Praha : UK FTVS, 2006, 65 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Bronislav Kračmar.
 • Větrovský, J. 3D kinematická analýza techniky pádlování na C1. Praha : UK FTVS, 2006, 52 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce František Zahálka.
 • Klein, P. Eskymácké obraty šroubovým způsobem. Praha : UK FTVS, 2007. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Petr Novotný.
 • Šišpera, O. Rozdíly ve využívání doplňků sportovní výživy v tréninkové přípravě rychlostních kanoistů u nás a ve světě. UK FTVS, 2008,67 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Marcela Polášková.
 • Trnka Vl. Sportovní příprava žactva v rychlostní kanoistice. Praha : UK FTVS, 2002, 79 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Barvíř, M. Regenerační, uvolňovací a kompenzační cvičení pro rychlostní kanoisty. Praha : UK FTVS, 2002, 65 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Bronislav Kračmar.
 • Volf, J. Technika jízdy na deblkanoi. Praha : UK FTVS, 2004. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Kolářová, E. Temperamentové vlastnosti kajakářů v rychlostní kanoistice v Německu a České republice. Praha: UK FTVS, 2012. Diplomová práce. Vedoucí práce: Milan Bílý.
 • Pffof, M. Temperamentové vlastnosti závodníků v rychlostní kanoistice. Bakalářská práce. Praha: UK FTVS, 2012. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Milan Bílý.
 • Busta, J.Porovnání výsledků aerobní zátěžové diagnostiky při jízdě na kajaku v bazénu s protiproudem a při klikové ergometrii horních končetin. UK FTVS, 2013, 66 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Gerčáková, D. Komparace vybraných antropometrických parametrů závodníků kvadriatlonu a rychlostní kanoistiky. Diplomová práce. UK FTVS, 2014, 64 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • MIŠKOVSKÝ, R. Zjištění závislosti mezi ukazateli kondičních testů juniorských reprezentačních družstev a sportovním výkonem v rychlostní kanoistice. Bakalářská práce. UK FTVS, 2014, 54 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Součková, L. Komparativní analýza přímého záběru vpřed na C1 v rychlostní kanoistice. Praha: UK FTVS, 2014. Bakalářská práce. Vedoucí práce Radka Bačáková.
 • PAVLÍK, M. Kanoistika v ČR 2004 – 2013. Diplomová práce. UK FTVS, 2015, 308 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • PFOFF, M. Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků v rychlostní kanoistice. Diplomová práce. UK FTVS, 2015, 57 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Tunková, K. Komparativní analýza přímého záběru vpřed na kajaku. Praha, UK FTVS, 2015. Diplomová práce. Vedoucí práce Radka Bačáková.
 • BUSTA, J. Porovnání výsledků aerobní zátěžové diagnostiky při jízdě na slalomovém kajaku s klikovou ergometrií horních končetin. Diplomová práce. UK FTVS, 2015, 64 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • HAPÁK, M. Závislost mezi vybranými ukazateli Wingate testu a výkonností závodnic v kategorii  K1 ženy juniorky ve vodním slalomu. UK FTVS, 2016, 66 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Vondra, J. Vliv vybraných kondičních faktorů na výkonnost ve vodním slalomu. Diplomová práce. UK FTVS, 2016, 73 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • FUSEK, R. Zjišťování závislosti mezi explozivní silou horních končetin a výkonem při sprintu na kajaku u vodních slalomářů. UK FTVS, 2016, 53 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • ŘÍHA, M. Porovnání výsledků spiroergonometrického vyšetření závodníků ve vodním slalomu na klikovém ergometru a při jízdě na kanoi. UK FTVS, 2016, 51 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Nezbytné
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analyticcké
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout