Kánoe nebo kajak pro děti?

Přináším další z řady úvah o kanoistice, tentokrát se budeme zabývat tím, jestli je nutné vždy začínat na kajaku nebo jestli je stejně tak možné začínat na kánoi. Tuto problematiku řešíme s Billem Endicottem a rychlostní kanoistkou Pam Boteler, dále jsou zohledněny názory trenérů a sportovních lékařů z ČR i ze zahraničí a přináším i osobní zkušenost z praxe. Jde nám o výměnu názorů a částečně o vyvrácení zažitých zvyklostí. Některé závěry mohou být použitelné nejen pro děti, ale i pro ženské kategorie na kánoi. Začněme historií:

Český vodní slalom byl vždy velmi dobře rozložený mezi jednotlivé kategorie, ve výsledcích vidíme určitou převahu kánoí. Počet medailí z MS je (muži + ženy, u C2 +mix)
C1: 19 + 1
C2: 24 + 13
K1: 7 + 12

Vyrovnanost kategorií ve slalomu je i v současnosti velmi dobrá. Jak uvádím dále, je pozitivní i to, když mladší závodníci jezdí na všech typech lodí. Stavitelé tratí ve slalomu umějí v naprosté většině případů postavit tratě, které jsou vyrovnané pro všechny kategorie. Naprosto odlišná je situace v pokročilé turistice - kdysi na VTJZ jezdili deblíři na starších závodních lodích a technicky na tom byli stejně nebo lépe, než kajakáři. Dnes je tato základna z mnoha důvodů v úpadku a poměr těch, kdo zvládají techniku a těžší vodu nebo branky na turistických závodech, je nesrovnatelný u deblů a u kajaků.

Při přípravě kanoistické školy ve spolupráci Billem Endicottem moje děti dospěly do věku, kdy chtěly vyměnit sjíždění mnoha českých i zahraničních řek za závodění ve slalomu. Protože mladší Ema je ještě v kategorii předžáků, objevila se jako jediná na singlu mezi ostatními předžáky v kajacích. Takže jsme se rozhodli prozkoumat cestu, kdy dítě nezačne na kajaku, jak je to obvyklé, ale začne na singlu a deblu s tím, že budu požadovat, aby kajak později přidala. Při tomto postupu jsme potřebovali vyřešit 3 zásadní problémy:

1. Možnost začít závodit na kánoi v souladu s pravidly a se směrnicemi
2. Schopnost dítěte naučit se složitější techniku na C1
3. Zdravotní rizika jízdy na kánoi pro dítě

První bod nebyl problém ze strany směrnic - díky prozíravosti naší Závodní komise, za což jí zde musím poděkovat, nebyla letos omezena kategorie pro předžáky na kajak. (Podle komentářů činovníků i přihlížejících se pak ukázalo, kdo na závodech směrnice zná a kdo ne). Původně jsem si myslel, že účast na závodech není pro děti podstatná a stačí jezdit na přiměřených tratích mimo závody. Ukázalo se, že to v kontextu motivace a příslušnosti ke kolektivu a dalších aspektů byl nesmysl. Naše děti kanoistika začala nejvíc bavit právě na závodech.

Druhý bod jsme řešili s Endicottem v průběhu projektu a pak i podrobněji před začátkem závodění. Endicott jasně zastává názor, že se má složitější techniku na C1 učit dítě jen tehdy, když je to pro ně zábavou, když není frustrováno tím, že kajakář to má snazší. V tomto nesmí jít o hon na umístění, pak dítě nemá problém jet na kánoi mezi kajaky. A to by mělo v tomto věku platit pro všechny. Jsou zde ale velké rozdíly mezi dětmi - někdo si vyloženě libuje v tom, jak se umí ohánět pádlem všemi způsoby, někdo má horší představivost a není vhodné, aby začínal složitými singlířskými záběry. Endicott kromě toho ještě krátce popsal aspekty přechodu mezi jednotlivými kategoriemi včetně rychlostní kanoistiky, překlad je dole. Já přidávám zkušenost, kdy dcera jezdila jako jediný začátečník závody na singlu, to je v závěru článku.

Třetí bod jsme řešili po mnoha liniích. Endicott se ptal na stav páteře svých svěřenců, kteří pádlovali v 80. letech. Já jsem to řešil s lékařkou, která přednáší tuto problematiku na Fakultě sportovních studií MU, dále se k tomu vyjadřovali přednášející na školení trenérů FTVS, k tomu jsme prošli řadu studií a odborných článků. Vyjádřili se i někteří špičkoví závodníci. Již dříve jsme zapojili Pamelu Boteler, která je organizátorkou ženské kanoistiky a reprezentantkou na rychlostní kánoi. (Její výsledky jsou mimochodem neuvěřitelné - zúčastňuje se závodů v jedné kategorii s muži a často si odváží zlato, přitom vypadá zcela žensky :-).
Výsledek: Pro držení páteře a hlavy je kánoe příznivější než kajak, dnes už víme, že klečení je používáno pro předcházení civilizačním problémům s páteří. Na kajaku je mnohem větší problém se zatížením bederní páteře a dále s krční páteří. Pro zranění ramen jsme nenašli podstatnou výhodu u kajaku ani u kánoe.
S asymetrií kánoí nepolemizujeme, to je fakt, ale větší váhu a větší požadavky na kompenzaci jsou ve vyšším věku, než jaký připadá na začátek závodění. Případná asymetrie je především svalová, nejedná se o vychýlení obratlů. Asymetrie nastává v držení ramen, problém je ale lépe řešitelný, než poruchy bederní páteře.
Klečení - při přiměřené výšce sedačky v tom není problém, pro dítě je standardní výška posezu zcela přijatelná. Zajištění proti podchlazení se týká spíše sjíždění řek brzy z jara než slalomu, který by děti mimo sezónu neměly trénovat vůbec. Pak lze konstatovat: Ochrana kolen proti prochlazení je v dnešní době stejně dobře realizovatelná, jako ochrana proti prochlazení při sezení. Vyšší sezení na velmi dobře izolujícím bloku pěny v kánoi může být v tomto kontextu příznivější než sezení na laminátové sedačce kajaku.
Případné zkracování vazů je problémem u obou kategorií. U kajaku je podle některých zdrojů větší riziko zkrácení vazů v oblasti kyčlí. Existuje ale účinné cvičení, které toto zkracování kompenzuje. Podle fyzioterapeutů není žádoucí provádět systematické protahování vazů u dětí, které mají přirozenou hybnost. Místo nechávání končetin, aby dosahovaly při cvičení krajní polohy v rámci pohyblivosti v kloubech, je lepší provádět kompenzační cviky v přirozených polohách. Totéž podle odborníků FTVS platí při posilování - nezatěžovat klouby v krajních polohách hybnosti.


Závěr našich výzkumů tedy je:
  - Pro děti není nutné začínat na kajaku, pokud mají schopnosti pro zvládnutí techniky na kánoi
  - Přitom je třeba dodržovat všechna pravidla pro výcvik dětí, netlačit je do nepřiměřených výkonů a umístění
  - Kánoe je v začátku náročnější než kajak, ale kdo zvládne úspěšně C1, má mnohem snazší cestu k dalším kategoriím
  - Kánoe není zdravotně rizikovější než kajak
  - I při při začátku na kánoi je vhodné přidat i kajak a naopak, specializace až později
  - Všechny negativní vlivy je potřeba kompenzovat - u kánoe asymetrii a u kajaku řešit krční a bederní páteř


Tento rozbor v žádném případě neprosazuje začínání na kánoi místo kajaku z toho důvodu, aby dítě získalo náskok ve vrcholovém sportu a dřelo už od začátku v kanoistické kategorii, když se na ni bude později specializovat. Jsme pro všeobecný rozvoj dětí v tomto věku. Posbíráním názorů od široké skupiny lidí a následnou praxí jsme chtěli pouze vyvrátit názor, že jediný správný začátek je pro děti na kajaku, přitom vůbec nechceme tvrdit, že jediný správný začátek je naopak na kánoi. Rozmanitost je vždy dobrá...
Díky za každou poznámku nebo vlastní zkušenost. Dále uvedu zkušenosti našeho “týmu”:

Bill Endicott

(jednotlivé body nejsou odpovědi na otázky, ale struktura, jak si to autor sám roztřídil)

Nebezpečí asymetričnosti kánoí
V 70. letech mi kolegové z Evropy říkali, že je chyba jezdit v kánoi celý rok. Říkali, že je to nezdravé, protože kánoe je asymetrická a že výsledkem bude poškození páteře. To se ale vůbec nepotvrdilo u žádného z našich závodníků. Pravidelně se jich ptám. Nikdo z nich nemá problémy s páteří ani ve starším věku.

Trénink v různých typech lodí
Tady říkám určitě ano, nesporně to má přínos především v dětském věku. Kanoista, který umí jezdit v kajaku, bude s velkou pravděpodobností lepší kanoista. Ale platí to i naopak! Je mnoho drobných dovedností, které se dají naučit snadněji na jednom typu lodi a přenést na druhý. Toto bych doopravdy rozšířil na všechny třídy a kategorie. Jinak řečeno, mládež, která má intenzivní zkušenost se sjezdem i slalomem, s kajakem i s kánoí, bude lepší v kategorii, na kterou se bude později specializovat. A to by se nemělo stát dříve, než ve 14 nebo 15 letech.

C1
Slalomová C1 je vrcholem všeho. Kdo umí jezdit slalom na C1, nemůže mít problém s jinou kategorií. Pokud dítě chce jezdit jen jednu kategorii už od začátku, přechod na jinou je nejsnadnější z C1, zatímco naučit se kvalitní techniku C1 později dá víc práce.
Slalomová a rychlostní kánoe
Přechod ze slalomové do rychlostní kánoe nemusí být tak snadný, jak se zdá. Je to proto, že na slalomové lodi jsou nohy víc fixované, zatímco na rychlostní kánoi je třeba s nimi více pracovat a používat je.

Slalomový a rychlostní kajak
Přechod ze slalomového do rychlostního kajaku je snadný. Vyšší a silní slalomáři a slaomářky jezdící K1 se mohou snadno stát úspěšnými závodníky v rychlostním kajaku.

Z rychlostní kanoistiky do slalomu
Přechod z rychlostní kanoistiky do slalomu je samozřejmě mnohem těžší, než naopak.

Kajaky vs. kánoe
Proč jsou kajaky preferovány u začátečníků oproti kánoím. Podle mého názoru je to úplně jednoduché: Kajak je mnohem jednodušší na naučení, než C1 i než C2. Jak už jsem napsal, je ideální začít na kánoi, pokud dítě má dostatek trpělivosti, jenže většina dětí ho nemá. Ale pokud ho mají, tak bych je v tom rozhodně podporoval a neodrazoval.

Radost
Radost je zdaleka nejvyšším kritériem pro děti tohoto věku. Když je baví jezdit na kánoi, je lepší je nechat a pak u toho spíš vydrží, než když jim vnutíme kajak.

Kamarádi
Radost ze sportu znamená pro většinu dětí dělat jej s kamarády. Pokud začne dítě jezdit samo na kánoi mezi kajakáři, může to být trochu problém, ale ne nepřekonatelný: Nejlepší bude, když budou společně trénovat a pak se singlíři či singlířce podaří je porazit.

Závody
Kajakářské kategorie jsou nabitější, než kanoistické. Ježdění na kánoi už od začátku může dívkám umožnit, aby dříve dosáhly ocenění a medaile.


Pam BotelerProblém asymetričnosti
Velké množství sportů je asymetrických/unilaterálních. Kanoistika jistě je, ale my žijeme v době, kdy se dělá mnoho doplňkových sportů, známe mnoho vyrovnávacích cviků. Vždycky to bude problém, kterému je potřeba se věnovat - i když například zdravotní komise MOV specificky asymetrii neřeší. Mohu uvést příklady závodníků, kteří na trenažerech celou zimu pádlují naopak, než na lodi.

Kánoe a kajak
Naprosto souhlasím s Billem, že kánoe je výborným základem pro kajak a slalom je vynikající základ pro rychlostní nebo sjezd. Po kariéře kanoistky jsem se vrátila do rychlostního kajaku, je to úžasné, víc vnímám své tělo. V kánoi jsme mnohem výš, ať už ve slalomové nebo rychlostní, takže když si sedneme a máme navíc dva listy, opravdu se nám jezdí lépe.

Jak trénovat
Toto jsem řešila s Hailey Thompson (juniorka, nejlepší C1W ve slalomu v USA) a její matkou: Je potřeba střídat strany a část každého tréninku pádlovat pozadu. Pádlování pozadu namáhá jiné svalové skupiny a zajišťuje svalovou kompenzaci. Hailey velmi pomohlo, když tyto dvě věci začala dělat systematicky.

C2 Mix
Jsem velkou zastánkyní návratu kategorie C2 Mix. Teď vidím šanci v tom, že Mezinárodní olympijský výbor pro program OH 2012 zařadil smíšenou čtyřhru.


Autor článku: Moje zkušenost s předžákyní na C1WTechnika na C1 a na C2:
Ema jezdí na deblu s Matějem od 6 let tak, že na C2 spolu trénují v sezóně v průměru 1x týdně. Pak začala v 8 letech jezdit na C1 a v témže roce závodit. Předtím jsme se snažili (na slalomových lodích) sjet maximum řek, aby děti získaly vztah k vodě a k přírodě kolem ní. Rozdíl mezi technikou při začátku na C a při přechodu z kajaku je zřejmý a zabralo by to samostatný článek.
Za připomínky k výuce začátečníka na C1 a za korekce bych zde chtěl poděkovat Milanovi Bílému.

Jednostrannost:
U Emy se vyvinula jednostrannost ve smyslu lpění na jedné straně velmi rychle. Rozhodně jede těžší nájezd přes ruku, než by přehodila úplně pádlo. Po roce ježdění jsme začali systematicky jezdit naopak - asi 20% tréninku na terénu o stupeň lehčím, než normálně trénujeme. Při splouvání řek také 20% naopak. Přidání kajaku plánujeme na dobu, kdy bude moci jezdit víc kategorií - tedy až jako mladší žákyně.

Výsledky:
O ty zase tolik nejde - uvádím je jen v návaznosti na Endicottovu poznámku, že dítě by se nemělo cítit jízdou na singlu vyčleněné, kdyby třeba dojelo vždy poslední za kajakáři. Zatím v rámci předžáků jela Ema (vždy jako jediná na singlu) 8 závodů. Cíl si stanovila sama - necvaknout se, neudělat nikde žádnou padesátku (padesátky zapsané ve výsledcích na všech brankách při jednom ze závodů jí připsal pořadatel, aby jako singlířka nebodovala v poháru předžáků, který je jen pro kajaky). Vzhledem k rozmanitosti úrovně předžáků nebyl problém být na singlu někde uprostřed mezi kajaky. Frustrace díky kánoi tedy nehrozí. Navíc v tomto věku je ta nejlepší doba, kdy se má dítě naučit brát výsledky sportovně a nelpět na umístění.

C2 Mix a začátečník se zkušeným na C2
Když už Pam Boteler zmínila kategorii C2Mix, i já zastávám názor, že kategorie C2Mix měla svoje kouzlo. Kromě sestavy silnější muž-slabší žena považuji za velký přínos jezdit pokročilejší-začínající dítě na C2 ještě před C1. Největší výhodou je to, že se začátečník “sveze” se zkušenějším i v těžších terénech a pak se nebojí do nich vjet sám. Také základní záběr se lépe učí na deblu. Za optimální tedy považuji při začátku v kánoi místo kajaku jezdit na deblu i singlu a úplně ideální je jezdit každou kategorii na jinou stranu.

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Nezbytné
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analyticcké
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout