• 1
  • 2
  • 3

Aktuální informace k termínové listině SRK ČSK

1) Závody od 4. dubna do 2. května 2021

V souvislosti s přetrvávajícími hygienicko-epidemiologickými nařízeními, omezením pořádání hromadných akcí, a odhadem reálného výhledu na tři týdny dopředu, Výkonný výbor SRK ČSK konstatuje, že všechny soutěže uvedené v domácí termínové listině SRK od 4.4. do 2.5. 2021 nemohou být s respektováním platných vládních opatření v těchto termínech uskutečněny.  

Jedná se o regionální závody Štít města Plzeň, Novoveský přespolák, Brněnský dvoukolák, Memoriál Dr. Karla Popela, Dlouhé tratě na Moravě, Hradecký km, Orlický maraton a I. závod Českého poháru – M-ČR 5 km. 

Jedinou výjimkou bude Nominační závod reprezentačního družstva seniorů. Ten se uskuteční na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví v Račicích ve dnech 22 – 24.4.2021 za přesně stanovených podmínek a je určen pouze pro dospělé závodníky zařazené do resortních sportovních center (Dukla a Victoria). 

O náhradním termínu či zrušení I. závodu ČP M-ČR 5 km rozhodne Výkonný výbor SRK ČSK podle vývoje epidemiologické situace. O náhradních termínech či zrušení závodů, které neproběhnou od 4.4 do 2.5. rozhodne podle svých možností a vývoje epidemiologické situace jejich pořadatel.

 

2) Závody od 2. května 2021 

Předpokládáme, že v první polovině května by mohlo dojít k dalšímu rozvolnění podmínek pro pořádání hromadných spolkových akcí. 

Výkonný výbor SRK ČSK proto vyzývá všechny pořadatele plánovaných regionálních závodů, i další oddíly, aby byli v této době, než bude možné přejít do normálního režimu, připraveni uspořádat lokální závody i za malého počtu účastníků např. 50-100). Cílem je umožnit závodit mládeži i v minimálním rozsahu a motivovat je tak k soustavnému tréninku. 

Tyto lokální závody lze pořádat s využitím víkendů i všedních dnů, i za účasti pouze dvou oddílů, určením jen pro vybrané věkové skupiny, na alternativních tratích, v nestandardních podmínkách. V každém případě je nutné závody připravit tak, aby splňovaly podmínky aktuálně platných vládních nařízení. SRK ČSK je připravena improvizované závody, jejichž propozice STK schválí, podpořit finančním příspěvkem. Jakmile dojde k uvolnění podmínek umožňující závody, zašleme Vám pokyny pro komunikaci s STK k přípravě takových závodů.

Musíme počítat s tím, že minimálně v květnu a možná i v červnu, budou velmi pravděpodobně podmínky pouze pro pořádání regionálních závodů. Přesto stále předpokládáme, že celorepublikové závody Českého poháru by mohly začít ještě v měsíci červnu. Vše bude záležet na vývoji pandemické situace a počtu povolených účastníků na hromadných akcích. O vývoji Vás budeme průběžně informovat.

 

3) VT RDJ a mládeže Oboz

Na návrh reprezentačního trenéra a po projednání v Radě SCM rozhodl Výkonný výbor SRK ČSK s ohledem na platná vládní nařízení o zrušení svazem pořádaného výcvikového tábora na Obozu i v druhém termínu.

 

Výkonný výbor SRK ČSK upřesní další informace  pro závody v letošní domácí termínové listině nejpozději v pondělí 3. 5. 2021.

 

Jakub Adam

sekretář SRK ČSK


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00