• 1
 • 2
 • 3

Informace k závodění v rychlostní kanoistice v sezóně 2023

Níže najdete všechny základní sportovně – technické informace týkající se závodní sezóny 2023. Děkujeme, že si tyto informace prostudujete a věříme, že Vám pomohou při plánování celého závodního období. Jsme samozřejmě připraveni Vám cokoliv upřesnit, nebo zodpovědět Vaše dotazy. Rádi se budeme zabývat i Vašimi případnými podněty a návrhy na řešení sportovně technických záležitostí všeho druhu pro příští období. Předem děkujeme za spolupráci. Přejeme bezproblémovou jarní přípravu a úspěšný vstup do závodní sezóny 2023.

Za STK SRK ČSK Zdeněk Krpata

Zásadní změny pro sezónu 2023 popsané níže:

 • Přechod na on-line registrační databázi ČSK
 • Konec platnosti registračních průkazů a zdravotní způsobilost
 • Nový způsob závodění benjamínků
 • Neoprávněné starty
 • Systém započítávání bodů za účast benjamínků do bodování SpS
 • Pravidla 2023 ZDE    Soutěžní směrnice 2023 ZDE
 • Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti ZDE Word
 • Přihlášky na závody
 • Termínová listina hlavních mezinárodních a domácích závodů
 • Popis jednotlivých hlavních domácích závodů
 • Výsledky – sestavování žebříčků
 • Tisk rozpisů při závodech ČP 2023
 • Závodění kanoistek v roce 2023
 • Rozdělení ubytovacích kapacit v Račicích

 

Přechod na on-line registrační databázi ČSK

On-line registrační databáze ČSK je již plně funkční. V rámci jejího zprovoznění bylo nutné upravit či přepracovat některé články v Registračním a přestupním řádu.

Toto jsou zásadní změny, které je třeba vnímat a řídit se novými pokyny:

Registrační databáze obsahuje všechny potřebné informace o všech klubech (oddílech) a jednotlivých členech registrovaných v Českém svazu kanoistů ve všech sekcích. Administrují se v ní všechny záležitosti členské základny – registrace klubů, registrace a přihlášky jednotlivců k registraci v ČSK i v oddílech, přestupy členů z jednoho klubu do jiného, ukončení členství atd.

Každý klub (oddíl) má svého správce, prostřednictvím kterého organizuje agendu svého klubu (přihlášky nových členů, přestupy, změny v osobních údajích, platnost lékařských prohlídek atd.), přičemž zápis některých položek podléhá schválení správcem databáze příslušné sekce. Všechny úkony se provádějí on-line.

Oddíl/klub je prostřednictvím svého správce plně odpovědný za aktuální stav oddílových dat.

 

Registrace nových členů

Správce oddílu vyplní žádost o vložení člena oddílu (v menu Organizace → Oddíly → k žádosti o vložení člena → požádat o vložení člena oddílu a dále podle pokynů databáze). Žádost musí obsahovat příjmení, jméno, rodné číslo a datum narození, druh činnosti a datum jejího vzniku (sportovec, trenér, rozhodčí, funkcionář atd.) a kontaktní údaje. Tlačítkem „vytvořit žádost“ je žádost odeslána správci sekce ke schválení. Schválením je nový člen zapsán jako člen oddílu i ČSK.

 

Přestup – změna členství

Správce oddílu vytvoří žádost (menu Organizace‎‎ → Oddíly → seznam členů → přestup a dále podle pokynů databáze). Po odeslání obdrží správce druhého oddílu výzvu k vyjádření. Zde může vyslovit souhlas s přestupem, uvést případné podmínky nebo nesouhlas. Pokud oba oddíly s přestupem souhlasí, potvrdí přestup správce databáze. Přestup se může uskutečnit kdykoliv v průběhu roku. Datumem přestupu je den změněného zápisu v registrační databázi ČSK.

Ukončení registrace člena za klub (oddíl)

Správce oddílu vymaže člena z oddílu (menu Organizace‎‎ → Oddíly → seznam členů → zruš – ikona popelnice). Pokud není člen registrován v jiné sekci, správce sekce ukončí jeho členství v ČSK.

Všechny další podrobné informace najdete v novém Registračním a přestupním řádu, který bude součástí Směrnice o evidenci členské základny a bude zveřejněn v následujících týdnech.

 

Konec platnosti registračních průkazů a zdravotní způsobilost

V rámci plného používání on-line registrační databáze končí platnost všech „papírových“ registračních průkazů. Registrace členů se prokazuje záznamem v registrační databázi.

Zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka), která se dříve mohla prokazovat razítkem v registračním průkazu, se nyní prokazuje následovně:

 1. Závodník žádá prostřednictvím „Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově

a sportu“ svého lékaře o potvrzení zdravotní způsobilosti.

 1. Po lékařské prohlídce potvrdí lékař zdravotní způsobilost na výše uvedeném formuláři.

Formulář je k dispozici v příloze i na webu kanoe.cz jako příloha Pravidel 2023. Je lepší si formulář vytisknout a přinést si ho na prohlídku. Lékaři to mají docela rádi, protože jim to šetří práci.

 1. Potvrzený formulář odevzdá závodník trenérovi.
 2. Osoba odpovědná za správu registrační databáze v klubu (oddílu) zaznamená datum získání

 zdravotní způsobilosti do „karty závodníka“ v registrační databázi.

 1. Jednotlivá potvrzení uchovává klub (oddíl) v papírové nebo elektronické podobě pro případ

kontroly na závodech.

 1. Zdravotní prohlídku musí závodník absolvovat 1 x za kalendářní rok. V době závodu musí být

platná tj. ne starší než 1 rok.

 

Nový způsob závodění benjamínků – Český pohár benjamínků

V roce 2023 budou benjamínci (2011 a mladší) závodit podle nového modelu. Základními podmínkami pro zkoušku tohoto systému závodění bylo:

 • Nechat nejmladší závodníky závodit na speciálních závodech, v přijatelných termínech a lokalitách.
 • Neurychlovat závodění nejmladších, nenechávat je závodit se staršími na „velkých“ závodech.
 • Neblokovat „velké račické závody“.
 • Pro poslední tři ročníky benjamínků směřovat vyvrcholení sezóny na srpnové MČR v Račicích (pro benjamínky se počítá opět se třemi závodními dny – čt, pá, so).
 • Zvýšit kvalitu „malých“ závodů (spoluúčast ČSK při organizaci, zapůjčení materiálu, zajištění výsledkového servisu, výběr a doporučení rozhodčích).

Benjamínci nebudou závodit na prvních třech závodech ČP mládeže. Místo toho budou mít možnost závodit na závodech ČP benjamínků. Bude se jednat o jednodenní závody zaměřené na tuto věkovou skupinu.

01.04.2023       Novoveský přespolák  - pouze vodácká část (ONV) - Ostrožská Nová Ves

16.04.2023       Brněnský dvoukilák (LOB) - Brno

01.05.2023       Memoriál Dr. Karla Popela (KVS) - Praha

06.05.2023       Velká cena Chomutova (CHO) – Chomutov

07.05.2023       Ústecký km (UNL) – Ústí nad Labem

21.05.2023       Sprinty na Pastvinské přehradě (ZAM) - Pastviny

10.06.2023       Přerovská 200 (PRV) Přerov

11.06.2023       Černožice (CER)

17.06.2023       Kadaňský km (KAD) - Kadaň

18.06.2023       Moravský pohár (KOJ) - Kojetín

Celkem tedy 10 jednodenních závodů v 10 jednotlivých místech. V jednom termínu (dni) se nikdy nekonají dva závody ČP benjamínků. Ve třech případech jsou dva závody během jednoho víkendu. Většinou jeden na Moravě a druhý v Čechách.

Jednodenní formát byl zvolen z důvodu jednodušší logistiky (neřeší se problémy s ubytováním a stravováním malých závodníků), i z důvodů možnosti absolvovat v některých případech za jeden víkend 2 závody.

Závod ČP benjamínků bude buď samostatným jednodenním závodem, nebo bude součástí dvoudenního klasického závodu pořádaným jedním pořadatelem v jedné lokalitě. I v tomto případě se závody ČP benjamínků pojedou pouze v jednom (určeném) dni.

Příklad: Přerovská 200 je dvoudenní závod. Celý program je rozdělen do dvou dnů (sobota + neděle). Do bodování ČP benjamínků se ale počítají pouze závody odjeté v den určený jako ČP benjamínků – tj. v sobotu. Benjamínci mohou klidně závodit i v neděli, ale v rámci Přerovské dvoustovky, bez započtení do ČP benjamínků. Stejně tak mohou jiné kategorie závodit i v sobotu, mezi starty ČP benjamínků, které by ale měly mít v tomto dni prioritu.

Na závodech ČP benjamínků budou samozřejmě kromě kategorií A, B, C (2011, 2012, 2013) závodit i mladší ročníky ve svých speciálních kategoriích D, E, F … (pro sezónu 2023 ročníky narození 2014, 2015, 2016 …). Pro tyto opravdu malé závodníky by měly být závody ČP benjamínků hlavními závody, ve kterých změří síly v rámci svých ročníků hlavně ve svých regionech.

Tito nejmladší závodníci (2014 a mladší) nebudou v roce 2023 závodit v rámci ČP mládeže (ani v závodech s hromadným startem = MČR na 5 km).   

„Kvalifikace“ benjamínků A,B,C na MČR na krátké tratě

Za účast na každém jednom závodě ČP benjamínků, získá závodník, který byl klasifikován (startoval – dojel – byl uveden ve výsledcích) alespoň v jedné disciplíně své kategorie jeden bod.

Za každý závod (např. Přerovská 200) může tedy benjamínek získat jeden bod.

Na MČR na krátkých tratích v Račicích budou závodit pouze benjamínci, kteří se prostřednictvím účasti na ČP benjamínků „kvalifikují“. Tj. získají za účast v ČP benjamínků 4 a více bodů.

Jedná se pouze o benjamínky kategorie A,B,C (pro sezónu 2023 ročníky narození 2011,2012,2013).

Tyto ročníky mohou volně (bez povinnosti účasti v ČP benjamínků) závodit i v září na MČR 5 km.

 

Neoprávněné starty

 V souvislosti se zvýšením počtů startů benjamínků (10 závodů ČP benjamínků) a zavedením „kvalifikačních“ bodů pro účast na MČR a zařazení do SpS se teoreticky zvyšuje i riziko úmyslných záměn startujících závodníků. Jinými slovy na jméno jednoho závodníka, který potřebuje body za účast, bude startovat jiný. Toto porušení pravidel může vést až k vyřazení oddílu (klubu) z žebříčků ČP, SCM a SpS.

V Pravidlech 2023 byl přidán článek 24.1.6. (viz Pravidla).

VV, STK, KR a Rada SCM budou prostřednictvím určených osob průběžně kontrolovat a dokumentovat (foto) soulad s nahlášenými a skutečně startujícími závodníky (zejména u benjamínků a žáků mladších.

 

Systém započítávání bodů za účast benjamínků do bodování SpS

 Spolu s novým systémem závodění benjamínků navrhuje STK i změnu v bodování benjamínků do žebříčku SpS.

V roce 2023 budou benjamínci získávat body (čárky) do žebříčku SpS na všech závodech ČP benjamínků a na V.ČP – MČR na 5 km v Nymburce.

Mistrovství ČR na krátkých tratích se do žebříčku SpS NEZAPOČÍTÁVÁ.

Pravidlo pro získání bodu stejné jako u ČP benjamínků = Za účast na každém jednom závodě získá závodník, který byl klasifikován (startoval – dojel – byl uveden ve výsledcích) alespoň v jedné disciplíně své kategorie jeden bod. Za každý závod (např. Přerovská 200) může tedy benjamínek získat jeden bod.

Každý benjamínek bude mít tedy teoreticky možnost získat body SpS v celkem 11 závodech (10 ČP benjamínků + 1 závod ČP mládeže).

Do bodování SpS bude započítán ten, který získá celkem 4 body (čárky).

Je třeba rozlišovat „kvalifikaci“ na benjamínků na MČR na krátkých tratích a žebříček SpS.

 

Na MČR na krátkých tratích se kvalifikuje benjamínek, který získal v seriálu ČP benjamínků 4 a více bodů. Tyto body se mu samozřejmě započítávají i do žebříčku SpS. Tedy všichni benjamínci, kteří budou startovat na MČR v krátkých tratích budou započítány do žebříčku SpS, protože budou mít na svém kontě 4 „SpS body“.

V případě, že benjamínek získá v „jarních“ závodech ČP benjamínků pouze 3 body – nebude závodit na MČR na krátkých tratích v Račicích, ale bude mít možnost získat čtvrtý SpS bod na podzimním MČR na 5 km.

Benjamínek, který na jaře absolvuje jen dva závody ČP benjamínků nebude do SpS zařazen.

  

Pravidla 2023

Verze Pravidel pro rok 2023 ZDE. Pravidla včetně jejich tabulkové části jsou již několik let koncipována vždy na aktuální sezónu. Zahrnují proto všechny změny týkající se termínů v roce 2023. Zásadní změny v jsou čtyři a v Pravidlech jsou zvýrazněny červeně.

Soutěžní směrnice 2023 - Příloha pravidel včetně vypsaných disciplín na jednotlivých sotěžích ZDE

Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti ZDE Word

Článek 3.3.7. na straně 7 upravuje možnost – nemožnost startu benjamínků 2012–2013–2014 mladších na závodech Českého poháru mládeže.

 • V závodech na krátkých tratích Českého poháru mládeže 2023 mohou v kategoriích benjamínků a benjamínek C startovat pouze závodníci narození v roce 2013. Ve sloučených kategoriích benjamínků a benjamínek B + C pak závodníci narození v roce 2012 a 2013.

  Všem mladším závodníkům (2014 a mladším) je jakýkoliv start na závodech ČP 2023  zakázán.

 Článek 3.5.4 na straně 7 zmiňuje výjimku vypsání finále B v kategoriích C1 juniorky-dorostenky-žačky i v případě menšího počtu lodí.

 3.5.4.     Finále B bude startovat již v případě, že bude obsazeno minimálně 3 loděmi.

Článek 24.1.6. na straně 22 popisuje sankce při úmyslné záměně startujících závodníků.

24.1.6.   V případě, že za přihlášeného závodníka odstartuje do závodu jiný závodník, jedná se o hrubé porušení pravidel, za které je odpovědný oddíl (klub). Toto porušení pravidel může vést k zahájení disciplinárního řízení s oddílem (klubem), jehož výsledkem může být až odebrání všech bodů a vyřazení celého oddílu ze všech žebříčků (ČP, SCM, SpS). Řešení osobní odpovědnosti (vedoucí družstva, trenér, rodič) je vnitřní záležitostí oddílu/klubu.

 Články 29.1.2. až 29.1.4. na straně 23 určují nový způsob prokazování zdravotní způsobilosti.

 29.1.2.   Zdravotní způsobilost se prokazuje dokladem o zdravotní způsobilosti dle podmínek platné

legislativy. Viz. příloha

29.1.3.   Zdravotní způsobilost a její platnost (musí být platná v době závodu) je zaznamenána (odpovědným zástupcem oddílu) v registrační databázi ČSK.

29.1.4.   Odpovědný vedoucí oddílu je povinen na požádání prokázat zdravotní způsobilost jednotlivých závodníků dokladem o zdravotní způsobilosti v papírové nebo elektronické podobě (scan).

 

Přihláška na závody

 Přihlášku na hlavní domácí závody budou oddíly zpracovávat stejným způsobem jako v minulém roce – prostřednictvím přihlašovacího modulu SRK ČSK na webu kanoe.cz. Na závodech Českého poháru budou odevzdávat originál přihlášky včetně doplňujícího textu uvedeného na přihlášce. 

  

Termínová listina hlavních mezinárodních a domácích závodů

Termíny hlavních mezinárodních závodů a v návaznosti i hlavních domácích závodů zůstávají beze změn.

Termínová listina hlavních mezinárodních a domácích závodů ZDE

 

Popis jednotlivých hlavních domácích závodů

18.04.2023 – 20.04.2023        NZ dospělých Račice

Jedná se akci určenou výhradně pro potřeby reprezentace. Stejně jako v loňském roce bude celá akce koncipována jako testy RDS, ne formou klasického závodu. Tj. plně v kompetenci a režii reprezentačního trenéra.

Startují všichni závodníci zařazení do resortních sportovních center (Dukla, Victorie).

Start dalších závodníků pouze se souhlasem reprezentačního trenéra P. Hottmara. 

Seznam vypsaných disciplín pro jednotlivé kategorie je uveden v Přílohách pravidel 2023 a v propozicích jednotlivých závodů v Kalendáři závodů rychlostní kanoistiky na webu kanoe.cz.

Přihlášení přes přihlašovací modul do čtvrtka 13.4.2023.

 

22.04. – 23.04.2023   I.ČP mládeže – vytrvalost    Most – jezero Matylda

Pořadatelem je Sportclub 80 Chomutov + Český svaz kanoistů.

Startují žáci (odděleně žáci mladší 2010 a žáci starší 2009), dorost 2007-2008, junioři 2006´-2005, kanoistky 2005-2008.

Benjamínci nestartují.

Počítá se se startem veteránů na stejných tratích jako mládež.

Závod se jede pouze v singlových disciplínách.

První den – INTERVALOVÝ START; 1 kolo – 1 obrátka – celková délka 2,0 km.

Nasazení – pořadí startu (od nejrychlejších závodníků) podle výsledků MČR na 5 km 2022.   

Druhý den – společný start jednotlivých kategorií.

Délka a počty kol pro jednotlivé věkové kategorie budou stejné:

2 kola – 3 obrátky – celková délka 4,0 km.

Seznam vypsaných disciplín pro jednotlivé kategorie je uveden v Přílohách pravidel 2023 a v propozicích jednotlivých závodů v Kalendáři závodů rychlostní kanoistiky na webu kanoe.cz.

Přihlášení přes přihlašovací modul do úterka 18.4.2023.

 

13.05. – 14.05.2023   II. ČP mládeže – krátké tratě    RAČICE

 Pouze dvoudenní závod ČP mládeže. Bez benjamínků a bez dospělých. Mládež (žáci, dorost, junioři) závodí pouze o body do ČP a SCM.

Trať 200 se nepojede vůbec. Nebude se stavět startovací linie na 200.

Předpokládaní rozložení do jednotlivých dnů:

Sobota jedna celá singlová disciplína (rozjížďka – semifinále – finále) + rozjížďka a semifinále deblu

Neděle druhá celá singlová disciplína (rozjížďka – semifinále – finále) + finále deblu

U juniorů (4 disciplíny) se pojedou každý den dvě disciplíny (komplet singl + komplet debl). U deblových disciplín bude postup z rozjížděk přímo do finále (bez semifinálových jízd).

Seznam vypsaných disciplín pro jednotlivé kategorie je uveden v Přílohách pravidel 2023 a v propozicích jednotlivých závodů v Kalendáři závodů rychlostní kanoistiky na webu kanoe.cz.

Přihlášení přes přihlašovací modul do pondělí 8.5.2023.

 

02.06. – 04.06.2023   III. ČP mládeže – nominační závod RDS + U23 + RDJ   RAČICE

 Třídenní super nominační klasika. Nominace dospělých, U23 i juniorů.

Časový program bude plně podřízen potřebám nominací.

Benjamínci nestartují.

Žáci a dorost pouze o body do ČP a SCM.

V případě potřeby (nominace) se na závěr nedělního programu pojedou závody na 5 km.

Seznam vypsaných disciplín pro jednotlivé kategorie je uveden v Přílohách pravidel 2023 a v propozicích jednotlivých závodů v Kalendáři závodů rychlostní kanoistiky na webu kanoe.cz.

Přihlášení přes přihlašovací modul do pondělí 29.5.2023.

 

03.08. – 06.08. 2023 IV. ČP – Mistrovství ČR krátké tratě     RAČICE

 Oproti dřívějším letům posun o týden. Důvodem je MEJ + U23 v Portugalsku.

Kromě nominace na OH naděje (hlavně dorost a část juniorů) bez nominací.

Benjamínci ano, ale pouze Ti, kteří splnili „kvalifikační kritéria“ z ČP benjamínků viz Nový model závodění benjamínků.

Startují veteráni.

Čtyřdenní program dává poměrně velký prostor pro disciplíny v jednotlivých věkových kategoriích.

Seznam vypsaných disciplín pro jednotlivé kategorie je uveden v Přílohách pravidel 2023 a v propozicích jednotlivých závodů v Kalendáři závodů rychlostní kanoistiky na webu kanoe.cz.

Přihlášení přes přihlašovací modul do neděle 30.7.2023.

Mixové kategorie – nebudou vypsány

Benjamínci by měli startovat jen první tři dny (čt-pá-so). Každý den jedna disciplína.

K1 1000 s hromadným startem – nový způsob závodění

Pro jednodušší rovnání a vlastní start i pro lepší identifikaci na cílové linii budou benjamínci startovat v závodech na 1000 m v jízdách kolem 25 lodí. V případě vyššího počtu bude startovní pole rozděleno (nasazeno) do několika rozjížděk (jízd). U benjamínků A by cca 20 nejlepších postoupilo do finálové jízdy. U benjamínků B a C by se rozdělovaly medaile za každou jízdu (stejně jako při závodech na 500 m).

Žáci mladší by na MČR startovali na K1 1000 stejným způsobem jako benjamínci A. Hlavním důvodem je menší časová náročnost tohoto typu závodů.

V jedné jízdě bude startovat maximálně 25 lodí.

V případě, že bude přihlášeno 25 lodí a méně, pojede se přímo finále.

V případě, že bude přihlášeno 26–50 lodí pojedou se 2 rozjížďky. Postup do finále 2 x 12.

V případě, že bude přihlášeno 51–75 lodí pojedou se 3 rozjížďky. Postup do finále 3 x 8.

Jednotlivé rozjížďky budou nasazeny podle předcházejících závodů včetně čísel závodníků.

Bude nutné při startech dodržet přesné pořadí lodí podle čísel.

Nasazení do finálových jízd podle výsledků z rozjížděk.

V tabulkové části pravidel budou doplněny klíče pro nasazování v tomto typu závodů.

 

16.09. – 17.09. 2023    V. ČP – Mistrovství ČR na 5 km      Nymburk

 Kompletní MČR na 5 km – od benjamínků až po veterány; singly i debly.

Benjamínci 10 – 13 let (A,B,C) budou závodit všichni – bez ohledu na účasti v ČP benjamínků. Benjamínci mladší než 10 let (D, E …) nebudou závodit vůbec.

Seznam vypsaných disciplín pro jednotlivé kategorie je uveden v Přílohách pravidel 2023 a v propozicích jednotlivých závodů v Kalendáři závodů rychlostní kanoistiky na webu kanoe.cz.

Přihlášení přes přihlašovací modul do pondělí 11.9.2023.

 

Výsledky – sestavování žebříčků

Výsledky v uvedených 5 závodech ČP mládeže budou podkladem k sestavování žebříčků:

SCM – kritéria pro započítávání jednotlivých výsledků v jednotlivých věkových kategorií zveřejní Rada SCM v průběhu sezóny.

ČP mládeže a MČR oddílů – započítávají se všechny výsledky na závodech ČP s výjimkou výsledků na K4 a C4.

SpS mladší žáci: Bodování (započítávání účasti) mladších žáků (v sezóně 2023 se jedná o ročník narození 2010) zůstává stejné jako v loňském roce.

Pro zařazení do SpS musí závodník získat celkem 3 body (čárky). Body se mohou získávat na všech pěti závodech ČP mládeže. Znamená to, že mladší žák má na získání 3 bodů celkem 5 závodů.

Pravidlo pro získání bodu stejné jako u ČP benjamínků = Za účast na každém jednom závodě získá závodník, který byl klasifikován (startoval – dojel – byl uveden ve výsledcích) alespoň v jedné disciplíně své kategorie jeden bod. Za každý závod (např. MČR na krátkých tratích) může tedy mladší žák získat jeden bod. Starty ve společných závodech žáků (K2 a K4) se počítají.

SpS – starší žáci: Podle platných pravidel SpS.

 

Tisk rozpisů při závodech ČP 2023

V souvislostí s ekologickými opatřeními a v rámci finančních úspor nebudeme tisknout a rozdávat rozpisy v papírové podobě.

 STK ve spolupráci s firmou Sportis pravidelně zveřejňuje kompletní časové programy a podrobné rozlosování jednotlivých jízd na webu kanoe.cz minimálně 2 dny před zahájením jednotlivých závodů.

Všechny tyto informace jsou dostupné široké veřejnosti, která má možnost (pokud je nechce používat pouze v elektronické podobě) si jednotlivé potřebné stránky nebo i celý rozpis vytisknout.

Vyvěšování průběžných výsledků a rozlosování

Ze stejných důvodů, vzhledem k dlouhodobě fungující mobilní aplikaci firmy Sportis, prostřednictvím které je možné získávat informace o výsledcích, dílčích postupech a rozlosování, nebudeme tyto informace tisknout a vyvěšovat na nástěnkách.

 

Závodění kanoistek v roce 2023

Na základě návrhu Karla Kožíška (asistenta RDJ pro kanoistky) schválila STK minimální úpravu čl. 4.1.14 o závodění kanoistek. 

V návaznosti na podporu rozvoje závodění žen na kanoích v minulých letech platí pro ženské kanoistické kategorie při závodech vyhlašovaných SRK ČSK v roce 2023 následující:

Kanoistky budou závodit ve dvou kategoriích – jedné samostatné a jedné sloučené kategorii podle standardních postupových klíčů a systému nasazování.

Jedinou výjimkou jsou postupy do finále B. Finále B bude startovat již v případě, že bude obsazeno minimálně 3 loděmi.

Ženy (2004 a starší) - samostatná kategorie

Juniorky-dorostenky-žačky (juniorky 2005–2006, dorostenky 2007–2008, žákyně 2009–2010) – sloučená kategorie

V případě startů benjamínek (2011–2012–2013) budou děvčata startovat společně s chlapci ve své věkové kategorii a rovněž společně s chlapci budou hodnoceny a vyhlašovány.

V rámci MČR na krátkých tratích bude vypsána speciální disciplína C4 500 m ženy open, ve které budou moci startovat všechny kanoistky narozené v roce 2010 a starší.

 

Rozdělení ubytovacích kapacit v Račicích při hlavních domácích závodech SRK ČSK v roce 2023

V loňském roce zpracovala STK a VV schválil (na základě žádosti NOC Račice o konzultaci při rozdělování rezervací ubytování při hlavních domácích závodech) návrh na rozdělení rezervací ubytovacích kapacit v Račicích.

Tato šablona rozdělení se osvědčila a pomohla při praktickém rozdělování ubytování.

Aktualizovaný návrh pro rok 2023 kopíruje loňský návrh. Aktuálně vychází z informací o počtu jednotlivých pokojů k dispozici

Jednolůžkové pokoje     počet 2 (2 x Skif)                                                       počet míst              2
Dvoulůžkové pokoje      počet 59 (20 x Skif, 20 x Úl, 19 x Regata)              počet míst               118

Čtyřlůžkové pokoje        počet 19                                                                      počet míst              78

Šestilůžkové pokoje       počet 36                                                                      počet míst               216

Celkem                                                                                                                  počet míst              414

 

V první řadě počítá se stálým obsazením v době pořádání hlavních domácích závodů tj. obsazení pro potřeby pořadatele – viz tabulka ZDE.

Dále jednoznačně preferuje potřeby resortních sportovních center (Dukla a Victoria), kde je zařazena drtivá většina reprezentantů. Obě resortní sportovní centra také trénují v Račicích nejvíce v průběhu roku.

Návrh rozdělení pro další oddíly vychází z výsledků závodníků jednotlivých oddílů v roce 2022 (Český pohár mládeže).

Sečetl jsem všechny body rozdělené v ČP 2022. Spočítal kolik procent získal ten, který oddíl. Celkový počet ubytovacích míst jsem rozdělil podle výše uvedených procent. V letošním roce zaokrouhlen a upraven podle velikosti pokojů tak, aby nebyl jeden pokoj rozdělován pro dva nebo více oddílů.

Jsme si vědomi, že stejně jako loni, se to všem nebude líbit. Ale rozdělení podle výsledků se nám jeví jako nejjednodušší a relativně nejvíce spravedlivé. V okamžiku, kdy do hodnocení zařadíme další parametry kromě výkonnosti (vzdálenost, celkovou velikost oddílu, počty dnů strávených v Račicích na VT …) nebudeme schopni se dobrat nějakého smysluplného výsledku.

Postup při přidělování rezervací dvoulůžkových pokojů:

 1. Standartní obsazení pro potřeby pořadatele (rezerva pořadatele + reprezentační trenér + media + rozhodčí + kancelář).
 2. Resortní sportovní centra: Dukla 21 ; Victorie 15
 3. Ostatní oddíly (na základě výsledků v ČP 2022: USK mládež (není součástí Viktorie) 2; Nymburk 2; Sparta 2

V případě, že některý z uvedených subjektů nevyčerpá kapacitu, pokračovat v přidělování podle seznamu.

Postup při přidělování rezervací ostatních (čtyř a šestilůžkových pokojů):

1.Rezervovat podle požadavků jednotlivých oddílů do přiděleného množství.

2. V případě, že některý z oddílů nevyčerpá svou kapacitu, pokračovat v přidělování podle seznamu.


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe ArénaČeská televizeRadiožurnál

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout