Bakalářské a diplomové práce - rychlostní kanoistika

Zde jsou k dohledání (a ke stažení) diplomové a bakalářské práce zpracované na téma rychlostní kanoistiky.

Práce jsou řazeny abecedně dle příjmení autora. 

 

Diplomové práce

Andrlík, J. Vliv úzkosti na výkon závodníka v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2011, 80 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý. DP_J_Andrlik.pdf

Ballová, K. Posouzení změn výsledků Wingate testu horních končetin v jednotlivých obdobích ročního tréninkového cyklu rychlostních kanoistů.
UK FTVS, 2007, 64 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. DP_K_Ballova.pdf

Barvíř, M. Regenerační, uvolňovací a kompenzační cvičení pro rychlostní kanoisty.
UK FTVS, 2002, 65 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Bronislav Kračmar.

Boháč, J. Kanoistika 1983 - 1993.
(Podklady pro publikaci 80. Let kanoistiky v českých zemích). UK FTVS, 1993, 93 s.
Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý.

Borkovcová, Š. Porovnání zátěžových testů na klikovém ergometru s dosahovanými výsledky v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2005, 84s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_S_Borkovcova.pdf

Doktor, M. Technika a taktika pádlování v rychlostní kanoistice – disciplína C1.
UK FTVS, 2001, 80 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_M_Doktor.pdf

Drahoš, M. Vliv tréninkového procesu na změnu vybraných somatických faktorů rychlostních kajakářů ve věku 18–25 let v průběhu ročního tréninkového cyklu.
UP FTK, 2015, 66 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Miroslava Přidalová. pdfDP_M_Drahos.pdf

Fibiger, W. Rozvoj rychlostních schopností v rychlostní kanoistice a jeho srovnání s tréninkem v zahraničí.
FTVS UK, 1996, 54 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý.

Fučíková, K. Analýza techniky pádlování v rychlostní kanoistice z hlediska časového rozdělení záběru.
UK FTVS, 2003, 58 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_K_Fucikova.pdf

Gerčáková, D. Komparace vybraných antropometrických parametrů závodníků kvadriatlonu a rychlostní kanoistiky.
UK FTVS, 2014, 64 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_D_Gercakova.pdf

Hottmar, P. Kanoistika v ČR 1994 – 2003.
UK FTVS,2003,173s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý.

Ježek, T. Problematika maratónských soutěží rychlostní kanoistiky v kajakářských disciplinách.
UK FTVS, 70 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_T_Jezek.pdf

Kolářová, E. Temperamentové vlastnosti kajakářů v rychlostní kanoistice v Německu a České republice.
UK FTVS, 2012. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_E_Kolarova.pdf

Kozelský, D. Srovnání vyšetření z běhacího koberce a klikového ergometru a porovnání výsledků jednotlivých sportovců v prvním a druhém měření.
UK FTVS, 2002, 68 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_D_Kozelsky.pdf

Kusák, B. Závislost mezi sportovním výkonem u závodních tratí a vybranými ukazateli kondičních faktorů v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2006, 56 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_B_Kusak.pdf

Marek, S. Pokus o analýzu struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v disciplíně K1 1000 m muži.
UK FTVS, 2006,140 s. Diplomová práce. Vedoucí Tomáš Perič. pdfDP_S_Marek.pdf

Miškovský, R. Určení vztahu spiroergometrického vyšetření při jízdě na rychlostní kanoi a při pádlování na trenažéru u elitních českých kanoistů.
UK FTVS, 2018, 54 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_R_Miskovsky.pdf

Oslík, M. Rozvoj silových schopností v rychlostní kanoistice na krátkých tratích.
UK FTVS, 2006, 53 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Petr, O. Novotný.

Pavlík, M. Kanoistika v ČR 2004 – 2013.
UK FTVS, 2015, 308 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_M_Pavlik.pdf

Pfoff, M. Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2015, 57 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_M_Pfoff.pdf

Pojezdný, P. Problematika sportovní přípravy u rychlostních kanoistů se zaměřením na vytrvalostní disciplíny.
UK FTVS, 1996, 61 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_P_Pojezdny.pdf

Procházka, P. Vyšetření vrcholových rychlostních kanoistů Wingate testem na klikovém ergometru.
UK FTVS, 2006, 53 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_P_Prochazka.pdf

Semecký, P. Technika pádlování a jízdy na dračí lodi.
UK FTVS, 2006, 63 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_P_ Semecky.pdf

Souček, J. Technika pádlování a taktika jízdy na K4 1000 m.
UK FTVS, 2006, 82 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý.  pdfDP_J_Soucek.pdf

Šimeček, Z. Hodnocení trénovanosti pomocí kinetiky srdeční frekvence v rychlostní kanoistice..
UK FTVS, 2005, 79 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý.

Šišpera, O. Rozdíly ve využívání doplňků sportovní výživy v tréninkové přípravě rychlostních kanoistů u nás a ve světě.
UK FTVS, 2008,67 s. Diplomová práce. Vedoucí Marcela Polášková.

Štěrba, J. Porovnání výsledků zátěžových testů na kajakářském ergometru s výsledky v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2012, 118 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfDP_J_Sterba.pdf

Štěrba, P. Analýza rozvoje traťové vytrvalosti v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2003, 71 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý.

Štěrbová, M. Hodnocení svalových dysbalancí u rychlostních kanoistů před a po kompenzačním cvičení.
UP FTK, 2018, 93 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Amr Zaatar. pdfDP_M_Sterbova.pdf

Švarcová, H. Terénní vyšetřování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů.
UK FTVS, 2006, 77 s. Diplomová práce. Vedoucí Milan Bílý. pdfDP_H_Svarcova.pdf

Trnka, Vl. Sportovní příprava žactva v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2002, 79 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Milan Bílý.

Větrovský, J. 3D kinematická analýza techniky pádlování na C1.
UK FTVS, 2006, 52 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce František Zahálka.

Vrdlovec, J. Posouzení výkonnosti vzhledem k tréninkovému procesu.
UK FTVS, 1990, 78 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Jiří Kodeš pdfDP_J_Vrdlovec.pdf

 

 

Bakalářské práce

Mílová, K. Specifika maratonského tréninku rychlostních kanoistů.
UK FTVS, 2023, Bakalářská práce. Vedoucí práce: Milan Bílý. pdfBP_K_Milova.pdf

Franěk, L. Analýza sportovní přípravy vrcholových rychlostních kanoistů na Olympijské hry v Aténách 2004 a Tokiu 2021.
UK FTVS, 2023, Bakalářská práce. Vedoucí práce: Milan Bílý. pdfBPL_Franek.pdf

Tulachová, J. Komparace somatických parametrů rychlostních kanoistek a vodních slalomářek.
UK FTVS, 2023, Bakalářská práce. Vedoucí práce: Jan Busta. pdfBP_J_Tulachova.pdf

Sobíšek, M. Porovnání účinnosti záběru rychlostních kajakářů v kategorii K1 a K2.
UK FTVS, 2023, Bakalářská práce. Vedoucí práce: Milan Bílý. pdfBP_M_Sobisek.pdf

Štembergová, Z. (2022). Porovnání tréninkové přípravy reprezentantek rychlostní kanoistiky v juniorském a seniorském věku.
UK FTVS, 2022, Bakalářská práce. Vedoucí práce: Radka Bačáková.

 Krpatová, L. Porovnání úspěšnosti rychlostních kanoistů v juniorských a seniorských kategoriích na základě jejich mezinárodních výsledků.
UK FTVS, 2021, 68 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfBP_L_Krpatova.pdf

Klemperer, O. Zjištění závislosti mezi obecnými silovými testy a terénním testem u rychlostních kajakářů.
UK FTVS, 2020, 50 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfBP_Klemperer.pdf

Mára, P. Určení vztahu spiroergometrického vyšetření při jízdě na rychlostní kanoi a na klikovém ergometru.
UK FTVS, 2017, 49 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfBP_P_Mara.pdf

Fasnerová, M. Nejčastější poranění ramenního pletence u rychlostních kanoistů z hlediska rehabilitace a fyzioterapie.
UP FTK, 2015, 62 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Petr Uhlíř. pdfBP_M_Fasnerova.pdf

Miškovský, R. Zjištění závislosti mezi ukazateli kondičních testů juniorských reprezentačních družstev a sportovním výkonem v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2014, 54 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfBP_R_Miskovsky.pdf

Součková, L. Komparativní analýza přímého záběru vpřed na C1 v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2014. Bakalářská práce. Vedoucí práce Radka Bačáková.

Pavlík, M. Rychlostní kanoistika v ČR 2004 – 2008.
UK FTVS, 2012, 112 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfBP_M_Pavlik.pdf

Pfoff, M. Temperamentové vlastnosti závodníků v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2012, 44 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfBP_M_Pfoff.pdf

Šváb, F. Analýza závislosti testů obecné připravenosti a závodních výsledků v rychlostní kanoistice.
UP FTK, 2012, 55 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Jiří Kratochvíl. pdfBP_F_Svab.pdf

Gerčáková, DZjištění somatometrických údajů závodníků v kvadriatlonu.
UK FTVS, 2011, 51 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfBP_D_Gercakova.pdf

 Radoň, J. Vliv závodní úzkosti na výkon závodníka v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2010, 72 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfBP_J_Radon.pdf

Kolářová, E. Vliv vybraných psychických faktorů na sportovní výkon závodníka v rychlostní kanoistice.
UK FTVS, 2010, 50 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý. pdfBP_E_Kolarova.pdf

 

 

 

 

 

 

Tagy: rychlostní kanoistika, metodika

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout