Dizertační práce

Zde jsou ke stažení dizertační práce věnující se problematice vodního slalomu a sjezdu. Jedná o materiály vhodné zejména pro akademické studium, tedy pro studenty trenérské specializace kanoistiky ve vysokoškolských studijních programech.

Nováková, S. Vliv úrovně specifické a obecné výkonnosti juniorského reprezentačního družstva ve slalomu na divoké vodě
na výsledky rozhodujících závodů

Masarykova Univerzita FSS, 2017. Dizertační práce. Vedoucí práce doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. pdfDizertace_S_Novakova.pdf
Mgr. Svatka Nováková, Ph.D. obhájila dizertační práci na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ve studii jsou zpracované výsledky testování juniorů za 15 let ve vodním slalomu, od roku 2000 - 2015, které provádí realizační tým juniorů. Autorka sleduje jak jednotlivce, v průběhu jejich celého, několikaletého působení, tak celé generace reprezentantů. Zjišťuje závislosti mezi tělesnou zdatností a specifickou výkonností juniorských reprezentantů České republiky. 

 

Busta, J. Vztah vybraných kondičních schopností s výkonností ve vodním slalomu (kategorie C1).
UK FTVS, 2019. Disertační práce. Vedoucí práce doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. pdfDizertace_J_Busta.pdf
Dizertační práce Jana Busty věnující se somatickým a kondičním předpokladům ve vodním slalomu. Zjišťuje korelace mezi antropometrickými a kondičními ukazateli s výkonností ve vodním slalomu. V upravené podobě vyšla dizertační práce také knižně pod názvem Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu (nakladatelství Karolinum, 2021).

 

Bílý, M. Výkonové aspekty ve vodním slalomu
UK FTVS, 2012. Disertační práce. Vedoucí práce Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.  pdfDizertace_M_Bily.PDF
Dizertační práce Milana Bílého shrnující jeho vlastní studie do ucelené formy vysvětlující strukturu sportovního výkonu ve vodním slalomu. Definuje strukturu výkonu ve vodním slalomu a na bázi publikovaných studií popisuje její faktory.

 

Mrůzková M. Komparativní kineziologická analýza záběru vpřed na kajaku a dalších forem lokomoce v rámci lokomočního vzoru.
UK FTVS, 2011. Disertační práce. Vedoucí práce Bronislav Kračmar. pdfDizertace_M_Mruzkova.pdf
Míša Mrůzková se v rámci své dizertační práce detailně věnuje záběrové technice.

 

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00