Technika průjezdů bran na K1 ve vodním slalomu

Obrazek1Metodická práce Mgr. Michala Buchtela pod vedením PhDr. Milana Bílého, Ph.D na téma techniky průjezdů branek ve vodním slalomu na K1. Práce je doplněná videoukázkami průjezdů se zachycením klíčových momentů.

Technika průjezdu bran

 • Technikou průjezdu bran rozumíme závodníkem prováděný sled specifických záběrů, postavení lodi, těla a pádla jezdce bezprostředně při nájezdu do brány, jejího průjezdu a výjezdu.
 • Na základě dostupných zdrojů a mnohaletých zkušeností trenérů i závodníků ve vodním slalomu, jsme určili základní techniky průjezdů povodných a protivodných bran. V případě kombinace technik nebo použití nestandartní techniky při průjezdu některé z bran, se průjezd přisuzuje technice, která je při průjezdu brány nejvíce dominantní nebo se svým charakterem nejvíce blíží některé z daných technik průjezdů.

Technika průjezdů protivodných bran

 • Protivodná brána je taková brána na trati, kterou závodník projíždí proti směru toku proudu. Tyto brány bývají zpravidla za překážkou, kde je protiproud nebo kde je voda relativně stálá, co do rychlosti odtoku. Protivodné brány jsou označeny červeně a bývá jich zpravidla na trati šest, maximálně sedm. Z toho jsou doporučeny tři pravotočivé a tři levotočivé. Někdy bývají k vidění brány průjezdné. Konkrétní postavění bran je již v rukou stavitele trati (ICF, 2017)
 • Vzhledem k postavení bran na trati, směru a rychlosti nájezdu k bráně, směru další jízdy, charakteru vodního terénu v daném místě a vzhledem ke svým schopnostem, kajakář volí různé techniky jejich průjezdů.

Technika závěsu s širokým výjezdovým záběrem na druhé straně

 

Technika závěsu s přímým záběrem ven

 

Technika odhozu

 

Technika závěsu podtažením pod vnitřní tyčí a přímým záběrem na stejné straně ven 

 

Technika odpichu

 

Technika kontra-závěsu s přímým záběrem ven

 

Dalším modifikacím jednotlivých technik se vzhledem k četnosti jejich zastoupení nebudeme detailně věnovat, protože se jedná spíše o improvizace ne příliš zdařilých průjezdů nebo nejsou v závodních jízdách již tak časté. Patří mezi ně:

 • Technika kontra-závěsu s širokým výjezdovým záběrem na druhé straně
 • Technika závěsu podtažením pod vnitřní tyčí a širokým záběrem na druhé straně
 • Technika kombinace odhozu se závěsem (neúplný odhoz)
 • Průjezd na S - přítažením špice mezi tyče a širokým výjezdovým záběrem
 • Průjezd na S - propádlováním dvěma odhozy

 

Technika průjezdů povodných bran

 • Povodná brána je taková brána na trati, kterou závodník projíždí po směru toku proudu. Tyto brány bývají zpravidla v proudu, ale mohou být i na rozhraní nebo i v protiproudu. Povodné brány jsou označeny zeleně a bývá jich na trati minimálně 12, maximálně 19. Stavitel trati je odpovědný za to, že návrh slalomové trati plně odpovídá ustanovením pravidel a využívá co nejvíce terénu a jeho rozmanitosti k prověření technické dovednosti závodníků, úměrně k významu a poslání závodu a k výkonnostním třídám nebo k věkovým skupinám účastníků (Pravidla vodního slalomu, 2017).
 • Vzhledem k postavení povodných bran na trati, jejich hustotě a přesazení a podle svých schopností, volí kajakář různé techniky jejich průjezdů.

Průjezdy přímé

Přímý průjezd propádlováním bez úhybu těla

 

 Přímý průjezd propádlováním s použitím širokého záběru s pádlem uvnitř branky, horní list prochází bránou

 

Přímý průjezd propádlováním s úhybem ramena bližšího vnitřní tyči pod tyč, tzv. „shoulder drop“ neboli odhoz

 

Průjezd na R neboli Spin či pomocná smyčka

 

 • Průjezd zpětným traverzem
 • Přímý průjezd řízením nebo točením na závěs a záběr na druhé straně
 • Přímý průjezd řízením nebo točením na kontra a záběr na druhé straně
 • Přímý průjezd řízením nebo točením na kontra, závěs, záběr na stejné straně

Zastoupení jednotlivých technik průjezdů bran a jednotlivých záběrů v závodních jízdách nejlepších světových kajakářů

Vybrané závody

 • 6 vrcholných závodů ve vodním slalomu v r. 2016
 • LOH 2016, ME 2016, 4x SP 2016
 • Celkem 72 závodních jízd, 8493 záběrů, 1260 průjezdů povodných bran a 432 protivodných bran

Sledovaný soubor

 • 6 nejlepších závodníků dle pořadí finále závodu kajakářů u každého závodu v obou jejich jízdách – semifinálové i finálové
 • 20 závodníků celkem splnilo alespoň v jednom závodě toto kritérium (9 kajakářů v jednom závodě, 8 kajakářů ve dvou závodech, 2 kajakáři ve třech a jeden kajakář v 5 závodech)

Záběry a záběrové kombinace

Nejčastěji používané záběry a záběrové kombinace, podíl hnacích a řídících záběrů z celkového počtu 8493 zaznamenaných záběrů

Graf 1Graf 1 - procento zastoupení záběrů a záběrových kombinací komplexně

Graf 2Graf 2 – podíl hnacích a řídících záběrů komplexně

Technika průjezdů protivodných bran komplexně - 432 protivodných bran

Graf 3Graf 3 - zastoupení technik průjezdů protivodných bran

 

Technika průjezdů povodných bran komplexně – 1260 povodných bran

Graf 4Graf 4 – zastoupení technik průjezdů povodných bra

Základní pojmy v závodní jízdě ovlivňující výkon závodníka

 • •Bezpečný průjezd – charakterizuje komfortní průjezd bránou od nájezdu, přes samotný pohyb kajakáře mezi tyčemi až po výjezd k další bráně. Jedná se o průjezdy od technicky i časově velmi zdařilých až po standardní průjezd bez výrazné ztráty času nebo hrozby penalizace.
 • •Riskantní průjezd - charakterizuje vysoké riziko penalizace buď přímým kontaktem s brankou nebo i penalizací za neprojetí vzhledem k postavení hlavy, těla a lodě závodníka dle pravidel vodního slalomu. Riskantní průjezdy mohou být cílené už podle dráhy lodě při nájezdu na bránu nebo nechtěné, např. kvůli podcenění situace a jejím řešením se zpožděním nebo operativní improvizací.
 • •Trestný dotek – penalizace 2 trestných sekund podle pravidel vodního slalomu
 • •Neprojetí brány - penalizace 50 trestných sekund dle pravidel vodního slalomu.

Penalizace v závodní jízdě, bezpečné a riskantní průjezdy komplexně – 1692 bran

Graf 5Graf 5 – zastoupení penalizací, bezpečných a riskantních průjezdů

 

 • Nejlepší světový kajakáři jezdí v semifinále a finále světových soutěžích bezpečně z 94%. Zaznamenáno bylo pouze 80 riskantních průjezdů, což je 5% všech průjezdů a riskantní průjezd tak vychází na každou 21 bránu. Vzhledem k rozdílnému počtu analyzovaných jízd u jednotlivých závodníků a analýzy relativně vydařených jízd, se nedá vysledovat sklon některého ze závodníků ke zvýšené ochotě riskovat nebo naopak.
 • Trestných dotyků bylo zaznamenáno 24 z celkového počtu 1692 bran a 72 závodních jízd. Nejlepší kajakáři tedy průměrně inkasují jeden trestný dotek za 3 závodní jízdy nebo jednou za 70 bran. Tento fakt by mohl sloužit jako vodítko trenérům i závodníkům všech kategorií v tréninku i v závodech při snaze minimalizovat počty penalizací.

Vysvětlivky zkratek

 • PO přímý průjezd povodné brány propádlováním s úhybem ramena bližšího vnitřní tyči pod tyč neboli průjezd odhozem
 • PKZZ přímý průjezd povodné brány řízením nebo točením na kontra, závěs, záběr na stejné straně
 • PRP přímý průjezd povodné brány propádlováním bez úhybu těla
 • PRPU přímý průjezd povodné brány propádlováním s použitím širokého záběru s pádlem uvnitř branky, horní list prochází bránou
 • PZZ přímý průjezd povodné brány řízením nebo točením na závěs a záběr na druhé straně
 • R průjezd povodné brány na R neboli „spin“ či pomocná smyčka
 • TKZ1 technika kontra-závěsu s širokým výjezdovým záběrem na druhé straně u průjezdů protivodných bran
 • TKZS technika kontra-závěsu s širokým výjezdovým záběrem na druhé straně u průjezdů protivodných bran
 • TO technika odhozu u průjezdů protivodných bran
 • TOZ technika kombinace odhozu se závěsem (neúplný odhoz) u průjezdů protivodných bran
 • TP technika odpichu u průjezdů protivodných bran
 • TSO průjezd protivodné brány technikou na S propádlováním dvěma odhozy
 • TSP průjezd protivodné brány technikou na S přítažením špice mezi tyče
 • TZ technika závěsu s širokým výjezdovým záběrem na druhé straně u průjezdů protivodných bran 10
 • TZ1 technika závěsu s přímým záběrem ven u průjezdů protivodných bran
 • TZP technika závěsu podtažením pod vnitřní tyčí a širokým záběrem na druhé straně u průjezdů protivodných bran
 • TZP1 technika závěsu podtažením pod vnitřní tyčí a přímým záběrem na stejné straně ven u průjezdů protivodných bran

Autoři:
Mgr. Michal Buchtel
PhDr. Milan Bílý, Ph.D

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Nezbytné
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analyticcké
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout