Lékařské prohlídky - požadavky

S novou sezónou se opět řeší lékařské prohlídky potřebné pro získání zdravotního osvědčení pro provozování sportovní činnosti. V tomto článku uvádíme výhlášku, která tuto oblast řeší. Pro zjednodušení je v článku uveden jen jakýsi výtah, který je dle našeho názoru platný pro závodní činnost nejen ve slalomu a sjezdu na divoké vodě.

„Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu“, který nabyla účinnosti dnem 31. 12. 2013,

„stanovuje druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu, včetně rozsahu odborných vyšetření, a postupy při jejich zajišťování, seznam nemocí, stavů a vad vylučujících zdravotní způsobilost a náležitosti lékařského posudku, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu pro…“

 • vrcholové sportovce,
 • členy rezortních center, sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců
 • výkonnostní sportovce
 • studenty škol se zaměřením na sport a tělesnou výchovu
 • sportovce ve zdravotně náročných sportovních disciplínách
 • účastníků organizovaných sportovních akcí a ostatní neorganizované sportovce

Ve vyhlášce se definuje
vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců

výkonnostním sportovcem osoba, která
1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a
2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,

Na základě tohoto rozdělení pak definuje potřebnou lékařskou prohlídku:
- pro vrcholové sportovce - členy reprezentačních družstev, rezortních center, sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců  se požaduje vyšetření se zátěžovým EKG, které je schopen provést jen vybavený sportovní lékař

- pro výkonnostní sportovce (týká se víceméně všech ostatních) se požaduje vyšetření s klidovým EKG, které je schopen provést praktický lékař.

 

Druhy prohlídek
(1) Druhy lékařských prohlídek jsou pro účely zjištění zdravotní způsobilosti

 • a) k výkonnostnímu sportu, vrcholovému sportu nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních školách
  • 1. vstupní lékařská prohlídka,
  • 2. pravidelná lékařská prohlídka a
  • 3. mimořádná lékařská prohlídka, nebo
 • b) k organizovanému sportu, neorganizovanému sportu nebo předmětu tělesná výchova jednorázová lékařská prohlídka.

Pravidelná prohlídka
(1) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu posuzované osoby, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního sportu, vrcholového sportu nebo sportu a tělesné výchovy ve sportovních školách k poškození zdraví této osoby nebo k poškození zdraví jiných osob, popřípadě za účelem zjištění, zda sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti organismu posuzované osoby.

(2) Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

(3) Jde-li o vrcholového sportovce, pravidelná lékařská prohlídka dále obsahuje

 • a) zjištění základní antropometrie,
 • b) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a
 • c) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve.

(4) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak.

 

Celá vyhláška -  Vyhlaska_o_zdr_zpusobilosti_pro_sport_2014.pdf

 Případně online - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-391

 

 

 

 

 

Tagy: top


Partneři ČSK sekce divoká voda

Skupina ČEZUniqaBIG SHOCK!Auto PodbabskáGalasportGRMHikoPLANTinspektaAlpinePRO

Činnost podporována institucemi

Národní sportovní agenturaArmádní sportovní centrum DuklaVictoria - Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

 

Mediální partneři

Česká televizeRadiožurnál

 

Příprava Juniorské reprezentace probíhá za Podpory

NadaceCEZ

 

Facebook ICF

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Nezbytné
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analyticcké
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout