Zápis z rady raftingu 9/2013

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ RADY RAFTINGU  SVoČR  9/2013
Praha, 17. prosince 2013

Přítomni:    Martin Procházka, Libor Polák, Libor Peška, Stanislav Hájek, Milan Znamenáček, Jan Vávra, Vratislav Šembera
Nepřítomni:   ---
Omluveni:      ---
Hosté:    Hana Heralová, Petra Plecitá (komise rozhodčích), David Kulhan (komise rozhodčích)

1) Zpráva z jednání Kongresu RF

•    Petra Plecitá informovala radu o jednání Kongresu IRF na Novém Zélandě.
•    Na základě některých informací z jednání kongresu rada rozhodla, že v průběhu konání ME 2014 v Čuňovu vyvolá jednání o koncepci evropských raftových šampionátů.

2) Reprezentační kodex

•    Rada se rozhodla vypracovat pravidla pro čerpání prostředků uvolněných svazem na reprezentaci a také kodex reprezentantů.

3) Termínová listina 2014

•    Rada schválila návrh předběžné termínové listiny pro závodní období 2014.
•    Rada se rozhodla v nastávající otestovat model, kdy proběhnou v rámci jednoho víkendu 2 závody ČP ve slalomu (soboty) a 2 závody ČP ve sprintu (neděle). Nový model se v roce 2014 bude týkat závodů na Trnávce a ve Víru.
•    V rámci závodů na Sázavě (ČP juniorů, nominace R6) proběhne pro ostatní kategorie také veřejný závod.
•    Předběžná termínová listina je přílohou této zprávy zde.
•    Rada rozhodla o přidělení závodů ČP a MČR na tyto terény:

A.    Český pohár R4
Kategorie dospělých:
Český pohár R4 – sjezd (započítávají se 3 závody):
Kamenice - Plavy I (muži, ženy, veteráni, veteránky)
Kamenice - Plavy II (muži, ženy, veteráni, veteránky)
Jizera (muži, ženy, veteráni, veteránky)
Lipno (muži, veteráni - Čerťáky; ženy, veteránky - horní trať)

Český pohár R4 – slalom, sprint (započítávají se 3 závody):
Trója (muži, ženy, veteráni, veteránky)
Trnávka I (muži, ženy, veteráni, veteránky)
Trnávka II (muži, ženy, veteráni, veteránky)
České Vrbné (muži, ženy, veteráni, veteránky)

Kategorie juniorů, juniorek:
Český pohár R4 – sjezd (započítávají se 3 závody):
Sázava I
Sázava II
Jizera
Lipno (horní trať)

Český pohár R4 – slalom, sprint (započítávají se 3 závody):
Trója
Vír I
Vír II
České Vrbné  

B.    Mistrovství republiky R4MČR R4 – sjezd:
Kamenice II (muži, ženy, veteráni, veteránky)
Jizera (junioři, juniorky)MČR R4 – slalom, sprint
Trnávka II  (muži, ženy, veteráni, veteránky)
Trója (junioři, juniorky)MČR R4 – hlídky
Trnávka  

C.    Nominace R6 (všechny kategorie)

Sjezd
Jizera
Sázava - neděleSlalom, sprint
Trója
České Vrbné

D.    Mistrovství republiky R6 (všechny kategorie)

MČR R6 – sjezd
Jizera    

MČR R6 – slalom a sprint
České Vrbné

4)    GUMOTEX BARAKA CUP 2014

•    V roce 2014 bude vyhlášen GUMOTEX BARAKA CUP 2014 v kategorii R2.
•    Přesná pravidla budou uvedena ve Směrnicích pro závody raftů pro rok 2014
•    Společnost Gumotex věnuje do toho seriálu v roce 2014 10 ks plavidel Baraka, na kterých se bude závodit.
•    Vítěz tohoto seriálu vyhraje plavidlo Gumotex Baraka.
•    Seriál bude tvořen z více závodů: pravděpodobně Troja, Trnávka a České Vrbné.

5)    Zpráva z jednání komise rozhodčích SVoČR

•    Vráťa Šembera informoval radu o jednání Komise rozhodčích SVoČR z téhož dne (17. 12. 2013):
    KR navrhuje radě započítávat na slalomových závodech celkem 18 rozhodčích (doposud 16)
    KR navrhuje uspořádat seminář licencovaných rozhodčích a školení nových rozhodčích obou odborností v rámci závodů v Tróji (sobota podvečer)

6)    Rozpočet Rady raftingu SVoČR

•    Rada se seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2014, který vytvořil Libor Polák.

7)    Jednání se Sdružením dobrovolných hasičů

•    Libor Polák přednesl radě závěry z tohoto jednání.

8)    Následující jednání Rady raftingu

•    Další jednání Rady raftingu spojené s jednáním s řediteli raftových závodů pořádaných v roce 2014 proběhne 18. 2. 2014 od 17:00 hodin v Praze v kanceláři SVoČR.
Dne 19. prosince 2013 vypracoval:
Vratislav Šembera, Libor Peška

zápis (*.doc)

Předběžná termínová listina je zde.