Zápis z rady raftingu 7/2014

Zpráva ze zasedání rady raftingu SVoČR 7/2014
Praha, 1. prosince 2014

Přítomni:
Libor Polák, Vladimír Raška, Martin Procházka, Libor Peška, Milan Znamenáček, Vratislav Šembera

Nepřítomni:
---

Omluveni:
Jan Vávra

Hosté:
Stanislav Hájek (Kontrolní komise), Hana Heralová (tajemnice svazu)

1)    Příprava termínové listiny 2015
•    Rada schválila návrh terénů pro závody na závodní období 2015.
•    Předběžná termínová listina je zde.
•    Rada diskutovala možné terény závodů ČP a MČR v roce 2015, zatím zřejmé jsou tyto:
Sjezd: Sázava, Kamenice, Lipno - Čertovy proudy
Slalom, sprint: Vír, České Vrbné, Trnávka I a II, Praha – Trója, Roudnice nad Labem
•    Rada vyzývá potenciální pořadatele závodů v roce 2015, aby předali na svaz návrh na pořádání svých závodů.

2)    Rozpočet 2014 - vyhodnocení
•    Libor Polák informoval o stavu rozpočtu a předpokládaném vývoji do konce tohoto kalendářního roku.

3)    Systém podpory klubů
•    Rada zhodnotila klíč pro rozdělení finančních prostředků na podporu činnosti klubů, který se testoval v roce 2014.
•    Rada shledala klíč jako vyhovující současným podmínkám a finančním možnostem. Pro příští rok dojde jen k drobným úpravám některých parametrů (např. stanovení maxima na jednotlivé složky)

4)    Systém podpory reprezentace
•    Rada shledala systém jako vyvážený (i dle ohlasů zúčastněných), celková částka vyčleněná na podporu reprezentace se ukázala jako dostatečná a odpovídající finančním možnostem.
•    Rada konstatovala viditelné zlepšení vystupování členů reprezentace během závodů a oficiálních akcí. Za to rada vyslovuje reprezentantům upřímné poděkování.

5)     Oznámení pro reprezentanty pro rok 2015
•    Libor Peška osloví reprezentační posádky pro rok 2015 s tím, aby se závazně vyjádřily, kterých závodů se v příštím roce zúčastní.
•    Podpora pro účast reprezentace na mezinárodních závodech (ME, MS) bude ve stejné výši a za stejných podmínek jako v roce 2014.
•    Libor Peška a Vratislav Šembera vypracují zásady, kterými se bude řídit označení reprezentantů ČR na společném vybavení posádek. Současně bude vyčíslen i náklad, které takové označení s sebou ponese.

6)    Systém podpory klubů, které soustavně pracují s juniory
•    Vratislav Šembera a Martin Procházka informovali radu o hlavních zásadách nového přístupu k podpoře klubů, které se věnují soustavné přípravě juniorských posádek a systematické výchově mládeže.  
•    Kompletní podklady budou vypracovány v lednu 2015.

7)    Informace z IRF
•    Rada děkuje Kateřině Vacíkové z klubu KV Prostějov za zastupování SVoČR na kongresu IRF v Brazílii.
•    Martin Procházka předal radě aktuální informace z vedení IRF.
•    Podařilo se přimět IRF k proplacení vícenákladů za přebukování letenek kvůli posunu termínu MS 2014 v Brazílii. Náklady na přebukování platil svaz.
•    Rada raftingu SVoČR podává k IRF oficiální stížnost na organizační úroveň MS 2014 v Brazílii.  Jménem rady podá stížnost Martin Procházka (k rukám vedení IRF a současně k rukám brazilského organizátora).

8)    Informace o nabídce uspořádat MS 2016 v Českém Vrbném
•    Libor Peška informoval o možnosti uspořádat MS 2016 v areálu v Českém Vrbném.
•    Postoj rady je prozatím rezervovaný.
•    Rada vybízí potenciální organizační výbor k předložení projektu na uspořádání akce do konce ledna 2015.

9)    Různé
•    Rada raftingu děkuje Davidovi Knebelovi za odvedenou práci kameramana a reportéra v rámci MS 2014 v Brazílii.
•    Libor Polák informoval o jednání ve společnosti Air France.
•    Společnost Air France nabízí v rámci svého sportovního programu zvýhodnění pro výpravy reprezentace na mezinárodní závody. Zvýhodnění má podobu tzv. „letenek pro sportovní skupiny“. Rada k této informaci nezaujala zatím žádný postoj.
•    Kanoista a raftař roku – akce se uskuteční 16.1.2015 v Olomouci a dojde na ní k předání děkovných listů reprezentantům ČR za reprezentaci na MS 2014 v Brazílii.

10)    Následující jednání Rady raftingu
•    Termín dalšího jednání Rady raftingu bude upřesněn.

Dne 17. prosince 2014 vypracoval:
Vratislav Šembera