Zápis z rady raftingu 6/2014

Zpráva ze zasedání rady raftingu SVoČR 6/2014

konaného v rámci semináře rozhodčích
Hodonín, 18. října 2014
Přítomni: Libor Polák, Jan Vávra, Vladimír Raška, Vratislav Šembera
Nepřítomni:   ---
Omluveni: Martin Procházka, Libor Peška, Milan Znamenáček
Hosté: Stanislav Hájek (Kontrolní komise), David Kulhan (Komise rozhodčích), Hana Heralová (tajemnice svazu)

1) Poděkování reprezentantům ČR
•    Rada raftingu děkuje reprezentantům České republiky v raftingu za skvělé výsledky na MS a MSJ 2014 v Brazílii.
•    Děkovné listy pro reprezentanty realizuje Vráťa Šembera
•    Forma oficiálního poděkování zvolena po jednání s organizátorem akce Kanoista (a raftař) roku.
Jednáním o podmínkách účasti zástupců SVoČR byl pověřen Libor Peška. 

2) Úkoly pro Komisi rozhodčích
•    Rada raftingu ukládá Komisi rozhodčích SVoČR vypracovat do poloviny ledna 2015 plán čerpání financí pro potřeby sboru rozhodčích SVoČR na rok 2015

3) Zástupce SVoČR ve vedení IRF
•    Rada konstatovala nutnost posílit vliv České republiky a SVoČR ve vedení IRF.
•    Rada shledala jako nejvhodnějšího kandidáta pro výkon této funkce v následujícím období Martina Procházku. Jednomyslně se shodla na jeho podpoře.
•    Martin Procházka souhlasil se svojí nominací.

4) Změny Pravidel raftingu
•    Vráťa Šembera připraví poklady pro změny Pravidel, které vyplynuly z jednání semináře rozhodčích.
•    Pravidla se zakomponovanými změnami budou nově vytištěna a distribuována rozhodčím SVoČR do začátku závodního období 2015.

5) Spolupráce s Radou pramic SVoČR
•    Martin procházka byl pověřen Radou raftingu vyjednáním společného závodu obou odborností SVoČR. Předpokládaný termínem závodu je jaro 2015.
•    Partnerem k jednání za Radu pramic je Daniel Pánek. Záštitu nad jednáním i závodem převezme Jeron Táborský, předseda svazu.

6) Následující jednání Rady raftingu
•    Termín dalšího jednání Rady raftingu bude upřesněn.Dne 19. října 2014

vypracoval:
Vratislav Šembera

zápis (*.doc)