Zápis z předsednictva SVoČR 13.11.2018

Nejbližší jednání

4.12.2018, 15:00, jednání Předsednictva SVoČR, sekretariát SVoČR v Praze

12.12.2018, 16:00, jednání Rady raftingu, sekretariát SVoČR v Praze

30.1.2019, 16:00, jednání Rady raftingu rozšířené o reprezentanty a ředitele závodů, sekretariát SVoČR v Praze

zápis