Kanoe.cz

Pravidla Pyranha Cupu - Českého poháru vodáků pro rok 2011

Po delší době vyjednávání se sponzory zveřejňujeme konečné znění pravidel, teď pozor, "Pyranha Cupu - Českého poháru vodáků 2011".....

    Stávající pravidla doznala změn v několika bodech. Jedním okruhem změn, jsou změny týkající se způsobu přihlašování a administrace. Druhým okruhem změn, jsou body týkající se definice zahájení a ukončení průjezdu brankou včetně zpřesnění udělování trestných bodů:

Pohár ČPV se přejmenovává na Pyranha Cup – Český pohár vodáků
1. Jak vyplývá již z názvu, podařilo se nám sehnat nového sponzora celého seriálu.

Vznikla nová kategorie
1.4. Nová kategorie Gumotex je určena pro nafukovací C2. V kategorii se jezdí bez rozdílu věku, značky lodě, nebo typu. Jediným omezením je nafukovací C2.

Nikdo se nemůže do závodu přihlásit v téže kategorii 2x.
1.5. Každý závodník se může v rámci závodu a kategorie přihlásit pouze jednou. Za nedodržení je závodník diskvalifikován v kategorii, ve které je přihlášen vícekrát na závod.

Nově je potřeba stvrdit svým podpisem prohlášení účastníka. Jsou vydány nové přihlašovací formuláře.
2.1. Závodníci jsou povinni se seznámit s prohlášením účastníka závodu na přihlášce a svým podpisem, nebo podpisem osoby povinné dohledem, toto stvrdit.

Změna definice průjezdu branky.
4.6. a) Průjezd branky začíná v okamžiku
- kdy trup a hlava závodníka, u C2 a Gumotexu kteréhokoliv z obou závodníků protne spojnici mezi tyčemi jakékoliv dosud neabsolvované branky.
b) Průjezd branky končí v okamžiku,
- kdy trup a hlava závodníka, u C2 obou závodníků opustí spojnici mezi tyčemi právě projížděné branky předepsaným směrem.

Upřesnění 5-ti trestných bodů, že se nevztahují na přistání ani xylofon, jelikož se nejedná fakticky o brány, ale úkoly. Zpřísnění dotyku po průjezdu bránou.
5.2. Trestné body se započítávají, i když došlo k dotyku před projetím, či po projetí branky. U povinného přistání a xylofonu se 5 t. b. neuděluje!

Změna formulace u 20. trestných bodů. Došlo k upřesnění okolo opakovaných průjezdů.
5.3. Úmyslné vystoupení z lodi v brankovišti, vyjma zvrhnutí, nebo opakovaný průjezd brankovištěm. V takovém případě je 20 t.b. připsáno k nejbližší brance s 0 t.b. při zpracování výsledků.
- opakované zahájení průjezdu již projetou brankou.

Závodník má nejen morální povinnost uvolnit trať rychlejšímu závodníkovi.
5.6. Byl-li závodník dostižen dalším závodníkem, má dostižený závodník povinnost mu uvolnit dráhu. 

Plné znění pravidel si můžete stáhnou zde. Novou přihlášku si můžete stáhnout buď ve formátu .xlsx nebo .xls.