• 1
 • 2
 • 3

Nominační kritéria RD A pro rok 2018

logo cskNominační kritéria pro výběr reprezentačního A týmu ve vodním slalomu a Canoe slalom crossu na rok 2018.

pdfNominacni_kriteria_2018.pdf

Nominační kritéria pro výběr reprezentačního A týmu
ve vodním slalomu na rok 2018

Kanoistika – vodní slalom

I. Nominační kritéria pro medailisty z Mistrovství světa 2017 (MS)
 a Mistry Evropy 2017 (ME) pro rok 2018

Medailisté z MS a mistři Evropy v individuálním závodě v OH disciplínách v roce 2017 budou zařazeni pro všechny závody ve slalomu v roce 2018 na první (druhé) místo nominace v příslušných kategoriích (nezapočítávají se do bodování nominačních závodů).

II. Nominační kritéria na Mistrovství světa (MS), Mistrovství Evropy (ME)
 a závody Světového poháru (SP) pro rok 2018

Nominace se skládá ze čtyř samostatných závodů.

Závod 1:       1.ČP    05.5. 2017 – USD Trnávka
Závod 2:       2.ČP    06.5. 2017 – USD Trnávka
Závod 3:       3.ČP    12.5. 2017 – USD Troja
Závod 4:       4.ČP    13.5. 2017 – USD Troja

Tyto závody se bodují na základě oficiálních výsledků 1. – 4. ČP dle níže uvedeného bodování

Bodování:      1. místo        10      bodů
                   2. místo        9        bodů
                   3. místo        8        bodů
                   4. místo        7        bodů
                   5. místo        6        bodů
                   6. místo        5        bodů
                   7. místo        4        body
                   8. místo        3        body
                   9. místo        2        body
                   10. místo       1        bod

Pořadí v nominaci bude určeno dle následujícího klíče:

Ze Závodu 1, Závodu 2, Závodu 3 a Závodu 4 budou vybrána a sečtena tři nejvyšší bodová ohodnocení.

Při shodě:     1/ rozhoduje počet vzájemných vítězství v nominačních závodech v roce 2018
                   2/ rozhoduje umístění v konečném pořadí v posledním nominačním závodě (Závod 4)
                   3/ rozhodne šéftrenér RD A

III. Dodatky

A. Dodatek ke kritériím na závody Světového poháru 2018

 • Závodů SP 2018 se může v jednotlivých kategoriích zúčastnit počet lodí, který je pro náš tým stanoven kvótou ICF:  K1 muži – 4 lodě, K1ž – 4 lodě, C1 muži – 3 lodě, C1 ženy – 3 lodě, C2 muži – 3 lodě, C2Mx –  3 lodě

B. Dodatek pro kategorii C2M, C2 mix

 • Na závody ME, MS a SP 2018 mohou být nominovány lodě, které se umístily v konečném pořadí nominačních závodů na prvním až třetím místě.
 • O závěrečné nominaci v kategorii C2M a C2MX má právo rozhodnout šéftrenér s ohledem na skutečnost, jestli závod splňuje podmínky oficiální soutěže a s ohledem na výkonnostní úroveň jednotlivých lodí.

C. Dodatek pro nominaci pro Canoe Slalom Cross (dále CSLX) pro MS, ME a závody světového poháru 2018

 • Pro výběr závodníků neplatí bod I. Nominačních kritérií
 • Pořadí nominace CSLX bude stanoveno na základě nominace do RDA slalomového týmu s tím, že nebude uplatněn bod I. Nominačních kritérií. Nominovaní závodníci musí splňovat podmínku – člen RDA slalomového týmu Pořadí nominovaných závodníků bude stanoveno podle výsledků nominačních závodů v kategorii K1 ženy a K1 muži.

D. Dodatek pro Mistrovství ČR 2018 a osmý závod Českého poháru

 • Pokud zvítězí v individuálním závodě Mistrovství ČR, nebo v osmém závodě Českého poháru v OH kategorii loď, která nebude členem RDA týmu pro rok 2018, bude této lodi poskytnut příspěvek na přípravu pro sezónu 2019 ve výši podpory 4. výkonnostní skupiny RD A.

E. Zařazení do RD slalom v roce 2019 na základě výsledků roku 2018

 • Medailisté z MS a mistři Evropy v individuálním závodě ve slalomu v OH disciplínách v roce 2018 budou zařazeni pro všechny závody ve slalomu v roce 2019 na první (druhé) místo nominace v příslušných kategoriích.
 • Medailové umístění na MS je nadřazeno umístění na ME.
 • Mohou být před nominovány maximálně dvě lodě v kategorii.

F. Dodatek pro marketingová pravidla ČSK DV

 • ČSK DV si vyhrazuje exkluzivní marketingová práva k prodeji prostoru na výstroji  a výzbroji členů reprezentačního  A teamu ve vodním slalomu s respektováním marketingových závazků ČSK. Individuální podmínky mohou být sjednány pro  medailisty z posledních OH,  medailisty ze seniorských soutěží a to ME, MS a vítěze celkového pořadí SP v posledních dvou sezónách.

 

G. Závěrečný dodatek

 • V případě zrušení nebo změny termínu některého nominačního závodu v roce 2018, si trenérská rada vyhrazuje právo na provedení dodatečných změn v uvedených nominačních kritériích.
 • Šéftrenér RDA má právo po schválení trenérské rady nominovat závodníka (y) nad rámec těchto kritérií na jakýkoliv závod.
 • Šéftrenér RDA má právo s ohledem na finanční možnosti ČSK DV omezit na některé akce počet hrazených závodníků.

 

Schváleno trenérskou radou: 20.12.2017


Schváleno výborem ČSK DV: 4.1.2018

Tagy: slalom

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00