• 1
  • 2
  • 3

TESTY SCM RAČICE 8. a 9. května

Jedná se o testovací závod určený pro ověření a porovnání výkonnosti, bez jakéhokoliv vlivu na bodování SCM či nominace. Akce bude zorganizována ve velmi omezeném režimu dle závazných hygienicko-protiepidemických podmínek.

Přihlášky  přes přihlašovací modul do úterý 4.5. 2021 do 24:00

Přihlášku zároveň odeslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Přihláška bude sloužit jako podklad pro seznam osob, které budou mít v jednotlivých dnech přístup do areálu. V sobotu budou mít přístup do areálu ze závodníků pouze dívky a v neděli pouze chlapci.

PROPOZICE ZDE

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM ZDE

Finální rozlosování bude k dispozici na webu kanoe.cz v průběhu čtvrtka 6.5. 2021

Startují pouze závodníci rok narození 2003 + 2004 = junioři a 2005 + 2006 = dorost zařazení do SCM 2021. Závodníci rok narození 2007 = žáci nestartují. Platí i pro závodníky zařazené do SCM.

Výjimky nejsou možné.

Závodí se podle platných Pravidel rychlostní kanoistiky.

Startovné se neplatí.

Bez vyhlašování vítězů.

Závodí se pouze v singlových disciplínách, pouze na trati 500 m.

Rozjížďky – semifinále – finále (finále B se pojede již v případě, že počet startujících v dané disciplíně bude 13 lodí).

Na závěr závodního dne se budou finálové jízdy opakovat. V případě, že se pojede malé finále, nahradí vítěz prvního „malého“ finále posledního závodníka z prvního velkého finále.

V těch kategoriích, kde bude 9 lodí a méně, se pojede toto finále celkem 3 x.

Váha bude k dispozici po oba závodní dny od 8:00 hodin.

Závod proběhne na základě stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání významných sportovních akcí nebo soutěže ze dne 16.4. 2021 Č.j.: MZDR 16222/2021-2/OVZ:

Všichni závodníci, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí, pořadatelé a další účastníci (součet všech těchto osob nesmí v každý den být vyšší než 100) jsou povinniabsolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Výsledektohototestu musí být k dispozici nejpozději před vstupem do areálua nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběrubiologického vzorku.

Náklady za vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR budou později jednotlivým oddílům kompenzovány ze strany ČSK.

Za dobu zahájení akce se považuje sobota 8.5. 2021 8:00. Znamená to tedy, že oděr musí být proveden nejdříve ve čtvrtek 6.5. v 8:00.

Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Stejně tak se tato povinnost nevztahuje na osoby, které prokazatelně absolvovaly obě dávky očkování a od druhé aplikace vakcíny uběhlo minimálně 14 dnů.

Originál či kopii výsledků PCR testů, případně potvrzení o prodělání Covid 19 nebo potvrzení o očkování proti Covid 19 odevzdají příslušné odpovědné osobě = odpovědný vedoucí družstva uvedený na přihlášce.

Všichni závodníci, rozhodčí a členové realizačního týmu a další účastníci závodu jsou dále povinni vyplnit a odevzdat příslušné odpovědné osobě formulář „selfreporting“ ZDE

Za pořadatele bude určena osoba zodpovědná za dodržování hygienických nařízení v průběhu celého závodu, která bude v tomto směru spolupracovat s osobami zodpovědnými za jednotlivé skupiny účastníků.

Odpovědnými osobami za jednotlivé oddíly budou vedoucí družstev, kteří budou uvedeny na přihláškách jednotlivých oddílů. Přihláška bude sloužit současně jako seznam a čestné prohlášení odpovědné osoby. Běžný text na přihlášce, týkající se členství v ČSK a zdravotní způsobilosti přihlášených závodníků bude doplněn o čestné prohlášení odpovědné osoby – vedoucího závodního družstva, kde bude uvedeno, že všichni osoby uvedené na seznamu – přihlášce májí negativní výsledek PCR testu, případně potvrzení o prodělání Covid 19 nebo potvrzení o očkování proti Covid 19, že odevzdali vyplněný formulář „selfreporting“, a že byly poučeny o dodržování stanovených hygienicko-protiepidemických podmínek.

Originály či kopie výsledků PCR testů, případně potvrzení o prodělání Covid 19 nebo potvrzení o očkování proti Covid 19 a vyplněné formuláře „selfreporting“ budou mít vedoucí oddílů u sebe v písemné podobě a na vyžádání vedení závodu či kontrolních orgánu jsou povinni vše předložit.

Osobám neuvedených na seznamech (v přihlášce) NEBUDE VSTUP DO AREÁLU UMOŽNĚN.

Jakékoliv ubytování v areálu není možné.

Pobyt v areálu je povolen po oba závodní dny od 8:00 do 18.00.

Stravování možno objednat přímo u NOC Račice. Konzumace jídel bude možná v jídelně NOC Račice za dodržování přísných hygienicko-protiepidemických podmínek.

Pohyb po areálu:

Po celou dobu akce platí v celém areálu povinnost nošení prostředků k ochraně dýchacích cest (respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95). Tatopovinnostse nevztahujenazávodníkya rozhodčívprůběhutréninkua závodu.

Jednotlivé oddíly budou mít určeny oddělená místa pro umístění lodí, vleků a doprovodných vozidel. Stejně tak budou určeny nástupní a výstupní plata pro jednotlivé oddíly. Prosíme tyto „zóny“ dodržovat.

Pohyb na vodě (na hlavním i vratném kanálu) nebude pro účastníky závodu nijak omezen. Je zakázáno nastupovat či vystupovat mimo určená plata.

Režim provozu WC v depu (bunkr) upřesní NOC.

Při pohybu podél kanálu (trenérský doprovod) bude nutné dodržovat minimální odstupy a používat ochrany dýchacích cest respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95.

Kromě zón pro sportovce jednotlivých oddílů v závodním depu, budou v areálu vyznačeny ještě další oddělené zóny:

Rozhodčí = cílová věž (1-3 patro), vážnice, startovací kabiny

Pořadatelé = dle dispozic NOC

 

Jakékoliv dotazy – Zdeněk Krpata (předseda STK SRK ČSK)

739 539 483; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00