• 1
  • 2
  • Úvod
  • Rafting
  • Czech rafting teams will not compete at WRC 2022 as long as there is a possibility of start of Russian athletes

Czech rafting teams will not compete at WRC 2022 as long as there is a possibility of start of Russian athletes

SVoČR (Union of Boaters of Czech Republic) strongly disagrees with the fact that IRF (International Rafting Federation, the umbrella organization for racing) still allows Russian athletes to start at the World Championship R4 2022 in Bosnia and Herzegovina although under a neutral flag.

We have sent two open letters to the IRF already explaining our attitude, with an appeal to the IRF to show a clear and strong reaction to the Russian aggression and the outbreak of war in Ukraine.

First Open Letter from 1st of March 2022

Second Open Letter from 8th of March 2022

We found the IRF reaction very weak and insufficient. Considering that IRF still allows participation of Russian teams and officials, despite the fact that there is a lot of verified information from world-renowned agencies on Russian war crimes, civilian killings and tortures, rape and killing of women, bombing of civilian targets and genocide in general, the Board of the SVoČR confirms its statemet that the Czech Republic will not send any rafting team to the 2022 R4 World Championship in Bosnia and Herzegovina, nor to any other international competitions with participation of Russian athletes, whether under their own flag or any other neutral flag.

We asked IRF to publish our open letters on the website, but unfortunately, we were refused. Therefore we are publishing them on our website to introduce them to all competitors, raft teams and officials who did not have this opportunity yet.

We call on the IRF to immediately suspend the membership of the Russian federation, and ban the participation of their athletes and officials at international rafting races until further notice.

The thesis that politics does not belong to sport is not true anymore. Many Ukrainian athletes decided to take up weapons and defend their country against Russian aggressor and many of them died. Witnessing destruction, crimes and injustice, we cannot remain silent.


Reprezentace České republiky se nezúčastní MS R4 2022 v Bosně, pokud bude umožněn start ruským závodníkům

Svaz vodáků České republiky zásadně a dlouhodobě nesouhlasí s tím, že IRF (International Rafting Federation, zastřešující organizace závodního raftingu) stále umožňuje ruským sportovcům start na MS v Bosně, byť pod neutrální vlajkou. V tomto duchu jsme IRF odeslali již 2 otevřené dopisy s požadavkem na jasné vymezení se vůči ruské agresi a rozpoutané válce na Ukrajině.

První Otevřený dopis ze dne 1.března 2022

Druhý otevřený dopis ze dne 8.března 2022

Reakci IRF na aktuální situaci považujeme za chabou a nedostatečnou. Vzhledem ke skutečnosti, že IRF start ruských posádek stále umožňuje, přestože jsou k dispozici mnohé ověřené informace ze světových renomovaných agentur o ruských válečných zločinech, vraždění a mučení civilistů, znásilňování a zabíjení žen, bombardování civilních cílů a obecně páchání genocidy, potvrzuje předsednictvo SVoČR své stanovisko, že nevyšle české reprezentační posádky, ani jiné zástupce SVoČR na Mistrovství světa R4, které v roce 2022 pořádá Bosna a Hercegovina, ani na jiné mezinárodní závody s  účastí ruských posádek, ať už pod jejich vlastní, nebo neutrální vlajkou.

Požádali jsme IRF o zveřejnění našich dopisů na webu, bohužel jsme byli odmítnuti. Proto oba dva dopisy nyní zveřejňujeme i na našich stránkách tak, abychom s nimi seznámili další závodníky a funkcionáře, kteří neměli tuto možnost dříve.

Vyzýváme IRF, aby okamžitě pozastavila členství ruské federaci a znemožnila účast všech jejich sportovců a činovníků na mezinárodních raftových závodech do odvolání. Dnes již neplatí teze, že politika do sportu nepatří. V této válce umírají ukrajinští sportovci, kteří se rozhodli vzít do ruky zbraň a bránit svou zem proti ruskému agresorovi. Jsme svědky ničení, zločinů a nespravedlnosti, a proto nemůžeme zůstat mlčet.


Svaz vodáků nepošle reprezentační posádky na závody s ruskou účastí, druhý otevřený dopis IRF

1. otevřený dopis SVoČR pro IRF

Facebook IRF

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Nezbytné
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analyticcké
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout