Kanoe.cz

Přínosy plánovaného areálu

PrinosProBrnox2

 

Situace v Brně a okolí

 

 kanalyCR

V České republice je vodáctví velmi populární. Sportovní vodáctví, tedy vodní slalom a sjezd, významně reprezentuje ČR na mezinárodní úrovni včetně olympiád. Zatímco v Praze a jejím okolí je několik vodáckých kanálů, ani v Brně ani v okolí Brna tyto možnosti nemáme. Neexistuje zde ani terén pro přípravu záchranných složek na záchranu při povodních, přitom právě v Brně sídlí ŠVZ HZSČR, školící středisko pro profesionální hasiče z celé ČR. V rámci činnosti střediska probíhá výcvik na umělých kanálech, ale za těmi musí hasiči vyjíždět stovky kilometrů, jak je vidět i z mapky.
Pro záchranné složky, školy, organizované skupiny a závody, kdy je potřeba plánovat akce dlouho dopředu, je umělý kanál jediným místem, kde mohou být zaručeny potřebné podmínky - řeky v okolí Brna nemají stálý průtok a jsou využitelné jen zřídka a často v nepředvídatelných a pro potřeby organizací nevhodných termínech. 

Vodácký areál v Pisárkách je koncipován tak, aby umožňoval vodácký výcvik všem zájmovým skupinám, začínajícím i pokročilým turistickým vodákům, závodícím kanoistům v žákovských, dorosteneckých i dospělých kategoriích ve slalomu a ve sjezdu. Dále bude využíván záchrannými složkami, školami, jednotlivci z řad široké veřejnosti. Na kanálu bude možné provozovat i rafting.  

 

ZavodniKanoistikax2

Využití pro sportovní oddíly

 Brněnská kanoistika má dlouhou historii. První závody ve vodním slalomu v ČR se konaly v Brně na Svratce. Kanoistika je sport, který vede mládež ke vztahu k přírodě, k překonávání řady překážek a obtíží a tím formuje pozitivně charakter mladé generace.

V současnosti mají brněnští slalomáři, sjezdaři i členové raftových posádek vynikající výsledky. V posledních letech titul mistra světa, Evropy i další tituly často náležel právě brněnským závodníkům ve slalomu a sjezdu. Zatím všichni úspěšní závodníci Brno opouštějí a nastupují do oddílů v blízkosti slalomových kanálů v Praze a okolí. Brněnský areál by tuto situaci měl změnit. 

Areál je koncipován a projektován tak, aby na něm mohly probíhat vrcholné akce minimálně na evropské úrovni. Přípravě projektu předcházela diskuse s trenéry a vrcholovými závodníky ČSK a zahrnutí zkušeností z provozu podobných světových sportovišť.

 

OddilyTuristx2

Vodáctví: Podpora organizovaného vodáctví 

Klubů a oddílů, zabývajících se vodní turistikou a vychovávající především mladou generaci, je v Brně mnoho. Některé se věnují rekreačnímu vodáctví primárně, ale kromě toho i řada skautských, turistických a dalších oddílů, pracujících s mládeží, částečně provozuje vodní turistiku formou výletů, táborů a soustředění. Místo současného výcviku na klidné hladině Svratky by mohl jejich výcvik probíhat na atraktivním fotografie 2945
vodáckém kanálu.

 

Skolyx2

Školy: Nové sportoviště a cvičný terén pro všechny typy škol


Školy pořádají výcvikové kurzy a výlety na řekách, ale v současných podmínkách pro ně není dostupný terén, kde by se mohly na tuto činnost připravit. 

 

PrinosProBrnox2

Město: Tekoucí a proudící voda je vždy atraktivní 

svratkaBrněnské řeky mají ve srovnání s jinými městy velmi nevýznamnou roli v životě a vzhledu města, sevřené zdmi navigací zůstávají mimo dění ve městě. Projekt vodáckého areálu je v soulady se snahami vrátit okolí Svratky a Svitavy obyvatelům města. Plánovaná lokalita

Pisárky navazuje na rekreačnío blasti mezi Poříčím a Komínem, přitom právě v Pisárkách je uvažována městská rekreační zóna v okolí řeky. Vybudování kanálu by přispělo k oživení a zpřístupnění brněnských řek.Prirodax2

Příroda: Voda je život 

Proudící prokysličená voda je pro živočichy lepší alternativou, než stojící masa vody.  

Kanál by dále zajišťoval rybám překonání jezu. Stavba rybochodu by jinak vyžadovala prostředky ve výši nezanedbatelné části výstavby vodáckého kanálu. Za další přínos vodáckých kanálů je považováno okysličení vody, nesrovnatelně lepší, než například při průtoku elektrárnou.  

 
IMG_8015

Zachranax2

Záchranné složky: Hasiči a další záchranáři získají cvičný terén


Kanál by umožnil především hasičům zkvalitnění přípravy na jejich práci. Jde nejen o záchranu při povodních, ale i o další záchranné práce na tekoucí vodě. Dva členové Sdružení pro vodácký areál Brno jsou současně členy skupiny pro nebezpečné jezy při ČSK, spolupracující s brněnskými hasiči. Jeden člen Sdružení přípravuje budoucí hasiče na jejich povolání.
Sdružení je tedy dobře obeznámeno s potřebami záchranných složek a projekt areálu s tímto využitím plně počít. 

 

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout