Kanoe.cz

Historie a účastníci přípravy výstavby areálu

Kalendarx2

Historie

Plány na stavbu vodáckého kanálu v Brně se spřádají velmi velmi dlouho, začneme tedy rekapitulací.

Brno má zajímavou vodáckou historii, konaly se zde úplně první závody ve vodním slalomu v ČR, bylo to v roce 1937, mapa a letecký snímek úseku je zde: http://www.kanoe.cz/clanky/skola-kanoistiky/historie/historie/data.html

Nyní už na tomto úseku řeky Svratky není sebemenší náznak peřejí, sahá sem vzdutí jezu v Komíně. 

Posléze se brněnské závodění přesunulo na Riviéru, do míst, kde býval nízký jez a nyní je zde slalomová trať vybudovaná KK Brno. Podle plánů na rozvoj brněnské dopravy zřejmě zanikne i toto tréninkové místo. V Brně a širokém okolí tedy byl a je nedostatek terénů pro výcvik na divoké vodě a už velmi dlouho se objevují snahy řešit tento nedostatek vybudováním umělého kanálu. 

Kalendarx2

Současný stav

V několika posledních letech se celý projekt posunul dopředu s tím, že se zhodnotí všechny předchozí dlouholeté snahy o vybudování kanálu. Příprava navázala na původní projekt areálu v Pisárkách s tím, že vodárenský odběr už zde nebude využíván. Byl vypracována nová studie, projekt je připravován v koordinaci s požadavky státního podniku Povodí Moravy. Další významnou skutečností je zapojení projektantů současných světových vodáckých kanálů, tedy prof. Pollerta staršího i mladšího. Tím je zaručeno, že stavba bude mít vynikající parametry pro pořádání závodů nejvyšší úrovně. 

Areál byl zahrnut do strategických investičních záměrů města. Vypracována studie je velmi podrobná, její součástí je i propočet hodin, ve kterých bude kanál provozován na přirozeně protékající vodě a kdy bude v provozu čerpání. Výpočet vychází příznivě a ukazuje, že kanál bude mít mnohem nižší provozní náklady, než by měl kanál čistě čerpaný. 

Se zadáním projektování pro územní rozhodnutí se čeká na dostavbu velkého městského okruhu, ale vzhledem k tomu, že samotný areál je v místě, kde už je VMO v provozu, je možné projekt připravovat už nyní. 

Kalendarx2

Sdružení pro vodácký areál Brno 

  • Již v roce 2001 vznklo Sdružení pro vodácký areál v Brně. Jeho posláním bylo a je najít vhodnou lokalitu pro výstavbu umělé vodácké trati a potřebného zázemí. 
  • Brzy po vzniku Sdružení byla jako nejvhodnější místo určena lokalita Pisárky pod jezem Kamenný Mlýn. 
  • Okolí Svratky v tomto úseku je podle územního plánu určeno k rekreačnímu a sportovnímu využití, přítomnost vodáckého areálu s divokou vodou by toto využití značně posílila. Vodácký areál je součástí vizualizace dopravního řešení na tomto území.
  • Kvůli ochrannému pásmu vodáren byl projekt několik let nerealizovatelný a jako alternativa bylo zvažováno vybudování areálu v Heršpicích. Po zrušení ochranného pásma se projekt vrátil do Pisárek.
  • Pro areál je podrobně zpracována dokumentace, povodňové výpočty, projekt byl projednáván s řadou institucí - jednak s potenciálními uživateli i s jinak dotčenými organizacemi a úřady.
  • Sdružení se pravidelně schází a po celou dobu své existence se snaží připravit projekt, který by vodákům poskytnul podmínky srovnatelné s ostatními sporty.

 

Oddilyx2

 

Oddíly a instituce, které se aktivně podílejí na přípravě vzniku areálu

 

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout