• 1
  • 2

Trenérské licence pro sezónu 2018 ve sportovním odvětví dračí lodě

Sportovně technická komise dračích lodí při ČSK připravila pro rok 2018 metodiku pro získání trenérských licencí ve sportovním odvětví dračí lodě.

TRENÉRSKÉ LICENCE
Ve sportovním odvětví dračí lodě

V současné době existuje oficiální třístupňové školení trenérů vodáckých sportů, licence C, B a A (dle MŠMT).

·         Dále existuje trenérská licence Diplomovaný trenér – licence D, kterou získají absolventi sportovní vysoké školy se specializací příslušných vodních sportů.
·         Školení trenérů licence C se organizuje v rámci jednotlivých sportů v rozsahu cca 40 hodin.
·         Licence B se uděluje na základě absolvování školení v rozsahu cca 150 hodin. Skládá se ze dvou částí, obecné a speciální.

Obecná část (50 hodin) se organizuje při UK FTVS nebo a VOŠ Strahov, speciální část (cca 100 hodin) pořádají svazy. Osvědčení vydávají akreditační střediska (Strahov, FTVS). Tato licence opravňuje majitele získat živnostenský list a provádět trenérskou činnost na všech úrovních, pokud není požadována licence A.

·         Licence A se uděluje na základě absolvování studia Trenérské školy, nebo řádného studia FTVS s trenérskou specializací.

 

Metodika získání trenérských licencí pro sezónu 2018 ve sportovním odvětví dračí lodě,
které se vydávají členům národních organizací ČSK DL nebo ČSDL:

·         Trenérská licence C       
-          absolvování základního semináře dračích lodí (7.4.2018)
-          vypracování prezentace na zadané téma o přípravě posádky dračí lodi jenž je uchazeč členem.
·         Trenérská licence B           
-          absolvování obecného školení v rozsahu 50 hodin (na UK FTVS nebo a VOŠ Strahov)
-          absolvování speciální části v rozsahu 100 hodin v rámci svazu zahrnuje:  
-      praxe vedení posádky dračí lodi v rozsahu jedné sezóny.   
-      vypracování a prezentace práce na zadané téma o vedení posádky dračí lodě účastnící se závodů.
·         Trenérská licence A
-      uděluje se na základě absolvování studia (min. dvouleté) Trenérské školy, nebo řádného studia FTVS s trenérskou specializací

Facebook CzechDragonboat

Facebook ICF

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00