Usnesení a zápis Konference ČSK DV ze dne 18.1.2014

Plné znění Usnesení Konference ČSK DV ze dne 18.1.2014 a podrobný zápis z této schůze. K dispozici jsou také materiály konference ke stažení.

 

Usnesení mimořádné konference ČSK DV

konané dne 18. ledna 2014 v Praze na Strahově 

1. Mimořádná konference Českého svazu kanoistiky na divokých vodách bere na vědomí:

01.  zprávy trenérů reprezentačních družstev za závodní sezónu 2013
za RD slalom seniorů - Mgr. Jiřího Pultery,
za RD sjezd seniorů - Mgr. Roberta Knebela v zastoupení přednesenou T. Kutým,
za RD juniorů – slalom a sjezd a SCM - RNDr. Jiřího Kratochvíla,
za RD U23 – slalom - Mgr.Jiřího Prskavce

02.  zprávu o činnosti komise rozhodčích za rok 2013
přednesenou její předsedkyní Mgr. Lenkou Kutou,

03.  zprávu o činnosti závodní komise za období 2013
přednesenou jejím předsedou Hanou Kneblovou,

04.  zprávu zástupce oddílů za období 2013
přednesenou zástupcem oddílů Bohuslavem Šamánkem.

 

2. Mimořádná konference ČSK DV schvaluje:

 

01.   zprávu o činnosti Českého svazu kanoistiky na divokých vodách za rok 2013 přednesenou předsedou ČSKDV Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc.,

 

02.   zprávu o hospodaření ČSK DV za rok 2013, o přidělení a čerpání dotací, včetně dalších příjmů a výdajů a návrh rámcového rozpočtu na rok 2014 přednesenou sekretářem svazu Mgr. Ivo Eichlerem,

 

03.  zprávu o činnosti kontrolní komise ČSK DVza rok 2013 přednesenou jejím předsedou Ladislavem Jílkem,

 

04.   Směrnice o závodění pro rok 2014 včetně jejich příloh, se změnou v závodění kategorie předžáků. Nové znění: Start předžáků je možný pouze v jedné (kterékoli) kategorii.

 

05. konání konference ČSK DV každý kalendářní rok.

 

06. zrušení usnesení o „povinnosti účasti“ trenérů reprezentačních družstev na jednáních VV ČSK DV.

 

3. Mimořádná konference ČSK DV ukládá:

 

01.   Výkonnému výboru Českého svazu kanoistiky na divokých vodách vyřešit pojmenování vyhlašování nejlepších kanoistů ČSK a ČSK DV (Praha – Olomouc)

 

02.   Výkonnému výboru Českého svazu kanoistiky na divokých vodách zabývat se návrhem Jana Šťastného na změnu hodnocení oddílů do tabulky pro poskytování dotací

 

03.Výkonnému výboru Českého svazu kanoistiky na divokých vodách zpracovat klíč účasti delegátů na konferencích ČSK DV

 

04. Výkonnému výboru Českého svazu kanoistiky na divokých vodách dořešit problematiku Metodika ČSK DV

 

4.    Mimořádná konference ČSK DV souhlasí s volbou

 

       delegátů na valnou hromadu Českého svazu kanoistů:   Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc., Ing. Luďkem Rolečkem, Mgr. Jiřím Pulterou, Šterclem Pavel, RNDr. Jiřím Kratochvílem, Ing. Ivou Šedivou, Mgr. Ivo Eichlerem, Hanou Kneblovou, Bohuslavem Šamánkem, Ladislavem Jílkem.

 

       náhradníků na valnou hromadu Českého svazu kanoistůMgr Robertem Knebelem, Mgr. Jiřím Rohanem, Mgr. Jiřím Prskavcem

 

Dne 18. ledna 2014
Zapsala návrhová komise ve složení:
Luděk Roleček, Heda Kratochvílová a Zdena Grosmanová

 

Zde jsou k dispozici ke stažení tyto materiály z Konference ČSK DV 2014:

 

- Usnesení Konference ČSK DV 2014
- Zápis Konference ČSK DV 2013
- Zpráva předsedy ČSK DV
 - Zpráva trenéra RD slalom
 - Zpráva trenéra RD sjezd
 - Zpráva trenéra RD juniorů slalom a sjezd
- Zpráva Závodní komise ČSK DV
- Termínová listina ČSK DV 2014 - předběžná verze 
 - Zpráva trenéra RD U23
- Zpráva zástupce oddílů ČSK DV
- Zpráva komise rozhodčích ČSK DV
- Přehled čerpání ČSK DV 2011
- Zpráva Kontrolní komise ČSK DV
 - Složení SCM 2014

 

 

 

 


Partneři ČSK sekce divoká voda

AirMarineAlpinePRO

 

 

Facebook ICF

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout