• Úvod
  • ČSK DV
  • Valná hromada ČSK DV 2020 - aktuální informace

Valná hromada ČSK DV 2020 - aktuální informace

Vážené kolegyně a kolegové,

píši Vám ve věci zasedání Valné hromady sekce divoká voda ČSK, která byla svolána na základě rozhodnutí Výkonného výboru ČSKDV na 21. listopad do budovy ČUS v Praze - Strahov. Vzhledem k současným krizovým opatřením Vlády ČR rozhodl VV sekce divoká voda ČSK o odložení zasedání Valné volební hromady.

S ohledem na výše uvedené krizové opatření Vlády ČR je možné se držet právního názoru, že funkční období členů všech volených orgánů (předsedy, místopředsedy, členů Výkonného výboru a členů Revizní komise) se tedy ex lege prodlužuje podle § 20 zákona Lex Covid, a to až do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii. S přihlédnutím k § 18 zákona Lex Covid takto ex lege prodloužené funkční období volených orgánů uplyne patrně nejpozději k 31. 3. 2021 (za předpokladu, že mimořádné opatření při epidemii bude trvat až do 31. 12. 2020).

Nový termín volebního zasedání bude stanoven a Vám oznámen, jakmile pominou mimořádná opatření Vlády ČR a bude povoleno setkání alespoň 100 osob ve vnitřních prostorech. Volební zasedání Valné hromady nebudeme z důvodu procesní opatrnosti organizovat formou online konference.


Prof.Ing. Jaroslav Pollert DrSc.
předseda sekce ČSK DV


Partneři ČSK sekce divoká voda

AirMarineAlpinePRO

 

 

Facebook ICF

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00