Přihlašovací systém ČSKDV: jak se přihlásit

logo cskNový on-line přihlašovací systém ČSKDV pro přihlašování na závody ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodě je spuštěn a k dispozici zdarma všem oddílům pro přihlašování a pořadatelům pro efektivnější zvládání přihlášek na jejich akce.
Článek popisuje vlastnosti a funkce systému z pohledu přihlašujícího, uvádí důležité odkazy a odpovídá na dotazy, které již byly položeny v průběhu jeho testování či vás, pravděpodobně, napadnou v průběhu práce s ním.


Základní seznamovací článek k novému přihlašovacímu systému naleznete na adrese:
https://www.kanoe.cz/cskdv/clanky/nove-online-prihlasovani-na-slalomove-a-sjezdove-zavody

Novinky v Přihlašovacím systému ČSKDV ze dne 14.8.2018
Novinky v Přihlašovacím systému ČSKDV v roce 2019

Klíčové odkazy.

Přihlašování na závody.

Seznam akcí, které jejich pořadatelé otevřeli pro on-line přihlašování, najdete na adrese www.kanoe.cz/prihlaskycsk/.
Po volbě akce k přihlašování se zobrazí interaktivní formulář se základní informací o akci a záhlavím vaší přihlášky.
prihlasky uvodVšechny údaje v záhlaví, s výjimkou poznámky k přihlášce, je nutno vyplnit, jinak systém odmítne přihlášku zpracovat.
Po volbě přihlašujícího oddílu se přihlašovací formulář pod záhlavím rozšíří o sekci pro přihlašování jednotlivých lodí. Tato sekce v levé části zobrazuje lodní kategorie, do kterých je možné přihlašování; v průběhu přihlašování se v této sekci pod seznamem lodních kategorií vytváří  seznam přihlášených lodí. Číslo vpravo od označení lodní kategorie vyjadřuje počet aktuálně přihlášených lodí do této kategorie. Na pořadí volby lodních kategorií nezáleží, lodě lze přihlašovat libovolně, k lodním kategoriím se i vracet.


prihlasky zavodniciV pravé části pod záhlavím se, po volbě oddílu, objeví seznam registrovaných členů oddílu. V seznamu členů je možno přepínat mezi těmi, kdo mají vyjetu VT a všemi registrovanými členy přihlašujícího oddílu. Kliknutím na řádek s údaji přihlašovaného závodníka jej přidáte do seznamu přihlášených lodí v návaznosti na právě zvolenou lodní kategorii. Preferujete-li přihlašování ručním zadáním registračního čísla, vyplníte jej do odpovídajícího pole nad seznamem lodních kategorii a stisknete klávesu Enter. Úvodní nuly není potřeba vyplňovat. V případě kanoí dvojic je po volbě prvního člena posádky očekávána volba druhého člena pro kompletaci přihlášky lodě.
Před vložením lodě do seznamu přihlášených proběhne ještě kontrola, zda vybraný závodník/člen posádky, již není přihlášen na tutéž akci do vybrané lodní kategorie jinou, již uloženou přihláškou. Je-li vše v pořádku, loď je vložena do seznamu přihlášených.


prihlasky editaceVětšina akcí se skládá z minimálně dvou závodů. Systém automaticky u lodi vyznačuje účast ve všech závodech akce. Má-li se loď zúčastnit jen některých závodů, stačí kliknout na pole, kde jsou uvedena čísla závodů akce s ikonkou zeleného zaškrtnutí, vyjadřující účast v závodě. V následném dialogu zaškrtnete jen ty závody, jichž se loď zúčastní.
Chcete-li vložit k lodi poznámku (střídání lodí a pod.), kliknete na ikonku tužky. Kliknutí na červenou ikonku koše loď z rozpracované přihlášky vymažete.

prihlasky editace dniSeznam přihlášených lodí lze kdykoliv seřadit podle lodní kategorie, registračního čísla, jména a nebo roku narození kliknutím na odpovídající ikonu v záhlaví seznamu přihlašovaných lodí.

ikona muziikona muzi Objeví-li se vedle jména závodníka/posádky červená ikonka, systém tím naznačuje, že jste pravděpodobně přihlásili závodníka/posádku do kategorie, kam genderově nepřísluší. Je na vás, byste vyhodnotili, zda je přihláška takto v pořádku či nikoliv.

Vytvořením seznamu přihlašovaných lodí vše ještě nekončí: je nutno pokračovat odesláním přihlášky na server k následné kontrole prostřednictvím červeného tlačítka „pokračovat“ zkontrolovat přihlášku“. Přihláška se na server neodešle, není-li korektně vyplněno záhlaví přihlášky – systém na chyby upozorní.
Na serveru proběhne celá řada kontrol, do přihlášky se doplní další potřebné údaje a přihláška se zobrazí. Je-li vše v pořádku, zobrazí se zelené tlačítko „odeslat přihlášku“. I z této fáze se ale můžete ještě vrátit k rozpracované přihlášce a cokoliv v ní změnit. Stačí klik na šedivé tlačítko „opravit přihlášku“. Jsou-li v přihlášce nalezeny problémy, které by bránily jejímu odeslání, zelené tlačítko se nezobrazí a místo něj se zobrazí tlačítko červené, upozorňující na problém. Konkrétní chyby jsou vypsány ve formuláři zobrazené přihlášky. Přihlášku je nutno opravit.

Po odeslání přihlášky se přihlašované lodě zapíší do seznamu přihlášených a přihláška se odešle e-mailem pořadateli. Přihlašující obdrží e-mailem opis přihlášky (ten může být rovnou i potvrzením přihlášky v závislosti na tom, jaký režim přihlašování/potvrzování u akce pořadatel nastavil). Zároveň se přihlašujícímu odesílá samostatný e-mail s návodem, jak případně přihlášku opravit. Po provedení všech těchto akcí se na obrazovce zobrazí kompletní opis přihlášky doplněný o odkaz, na němž je možno stáhnout si přihlášku ve formátu PDF vhodném pro tisk či přeposlání e-mailem.

Zahraniční závodníci se přihlašují na adrese www.kanoe.cz/prihlaskycsk/en/. Zde celou přihlášku vyplňují ručně, bez vazby na jakékoliv registrační databáze. Systém nemá možnost jakkoliv zadané údaje kontrolovat, je na přihlašujícím, aby přihlášku vyplnil správně.

Přihlašování omezené věkem.

Pořadatel si může on-line přihlašování nastavit tak, že umožní přihlásit pouze závodníky narozené v určitém intervalu roků. Systém pak neumožní přihlásit závodníka s ročníkem narozeným mimo nastavený interval. Obvykle bude tato funkce využita zejména u čistě mládežnických závodů, pořadatel však tímto způsobem může určit např. minimální věk startujících, tedy omezit interval roku narození jen směrem k nejmladším závodníkům.

Oprava přihlášky.

prihlasky opravaPo zápisu přihlášky na server obdrží přihlašující e-mail s návodem na opravu jím vytvořené přihlášky. Postup je jednoduchý: stačí kliknout na odkaz, který je v e-mailu uveden, a automaticky se zobrazí celá přihláška s možností téměř všech oprav, jako při vytváření přihlášky nové. V režimu opravy nelze měnit přihlašující oddíl, lze naopak z přihlášky vymazat všechny lodě a přihlášku uložit na server prázdnou.

Opravu lze provést i přímo ze seznamu akcí k on-line přihlašování kliknutím na tlačítko „opravit přihlášku“ u odpovídající akce. V takovém případě je potřeba buď do odpovídajícího pole zadat kód, který dorazil v e-mailu s návodem na opravu přihlášky. Nemáte-li z nějakého důvodu k dispozici e-mail s údaji pro opravu přihlášky, lze si jeho zaslání vyžádat odesláním e-mailové adresy přihlašujícího. Obratem obdržíte e-mail s návodem na opravu přihlášky. Je-li u vybrané akce evidováno více přihlášek se zadanou e-mailovou adresou, obdržíte odpovídající počet návodů na opravu.

Pro opravu přihlášky zahraničních závodníků platí stejné postupy.

Zahájení a ukončení přihlašování.

Zahájení a konec on-line přihlašování systém řídí podle nastavení provedeném pořadatelem.

Seznamy přihlášených.

Celkové počty aktuálně přihlášených zobrazuje systém přímo v seznamu akcí. Je-li ve sloupci lodní kategorie hodnota počtu přihlášených proškrtnuta, znamená to, že pořadatel závody pro tuto lodní kategorii nevypisuje a neumožňuje tedy přihlášení.

Kliknutím na tlačítko „seznam přihlášených“ lze zobrazit seznam přihlášených lodí. Seznam je možno řadit podle několika různých kritérií. Zahraniční závodníci jsou vždy uvedeni na konci seznamu. Seznam není startovní listinou.

Přihlašování přenosem dat z OPN ČSKDV.

OPN ČSKDV je Oddílová Přihlašovací Nástěnka ČSKDV. I tento nástroj byl přenesen ze serveru Slalom World na kanoe.cz a upraven tak, aby komunikoval s novým přihlašovacím systémem ČSKDV. Postup přenosu dat je stejný (ano, jedno kliknutí), jako byl v systému původním. Data se z OPN ČSKDV přenesou do on-line přihlášky rovnou do formy zobrazení po kontrole na serveru (tedy druhý krok ručního přihlašování).

Původní postupy přihlašování v OPN ČSKDV se nemění, vzhledově byl systém (minimálně pro sezónu 2018) zachován tak, jak byl na serveru Slalom World. Přenesena byla i všechna původní data a nastavení.

Novinkou, pro některé oddíly možná velice zajímavou, je nová funkce v OPN ČSKDV: možnost u konkrétního závodu nastavit, že členové oddílu se smí přihlašovat výhradně prostřednictvím OPN ČSKDV. V takovém případě on-line přihlašovací systém neumožní přihlášení žádného člena oddílu prostřednictvím veřejně dostupného přihlašovacího systému – po volbě oddílu se zakázaným veřejným přihlašováním systém neumožní pokračování. Využitím této funkce si mohou oddíly lépe řídit oddílové přihlašování podle vlastních nominačních kritérií a snížit riziko rozpaků vedoucího vedoucího družstva v místě akce, zejména při platbě startovného.

 


Partneři ČSK sekce divoká voda

Skupina ČEZUniqaBIG SHOCK!Auto PodbabskáGalasportGRMHikoAirMarinePLANTinspektaAlpinePROČeská televizeRadiožurnál

 

Příprava Juniorské reprezentace probíhá za Podpory

NadaceCEZ

 

Facebook ICF

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout