Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu č. 7/2007

Rada raftingu se sešla v novém složení ke svému prvnímu řádnému zasedání 28. listopadu 2007 a z tohoto jednání je následující zápis.

Přítomni:         Zbyněk Netopil, Martin Procházka, Libor Polák, Libor Peška, Jiří Schneider, Ondřej Panenka, Vratislav Šembera

Omluveni:      ---
Hosté:            ---
 

1) Počítač pro počtáře

Libor Peška oznámil převzetí svazového počítače s příslušenstvím (tiskárnu, kabel a flash disk) od bývalého počtáře svazu Karla Harbáčka. Současně byl převzat i archív výsledků od roku 1997, který bude uložen v kanceláři SVoČR.
 

2) Termínová listina 2008

Rada diskutovala první verzi termínové listiny pro rok 2008. Protože termíny konání některých uvažovaných závodů v roce 2008 ještě nejsou konečné (Čuňovo, Labe), vrátí se rada k termínové listině na svém prosincovém zasedání.

Rada rozhodla o přidělení závodů ČP a MČR takto:

 

Kategorie dospělých

 
Český pohár R4 – sjezd (započítávají se 3 závody):
Sázava – neděle (ženy)
Kamenice - Plavy I (muži, ženy)
Kamenice - Plavy II (muži, ženy)
Labe (muži, ženy)
Lipno - sobota (muži)
 
 
Český pohár R4 – slalom, sprint (započítávají se 3 závody):
Trója (muži, ženy)
Trnávka (muži, ženy)
Roudnice (muži, ženy)
České Vrbné (muži, ženy)
 

MČR  R4 – sjezd
Kamenice - Plavy II   (muži, ženy)                     

MČR R4 – slalom, sprint
Trója (muži, ženy)

MČR R4 – hlídky
České Vrbné
 
MČR R6– sjezd
Lipno -neděle        
       
MČR R6 – slalom, sprint
Trnávka (září)
 
 
 
 

Kategorie juniorů a veteránů

 
Český pohár – sjezd (započítávají se 3 závody):
Sázava I (junioři, veteráni)
Sázava II (junioři, veteráni)
Kamenice – Jesenný I (junioři, veteráni)
Kamenice – Jesenný II (junioři, veteráni)
Kamenice - Plavy I (veteráni)
Malše (junioři)
 
Český pohár – slalom, sprint (započítávají se 3 závody):
Trója (junioři, veteráni)
Trnávka (junioři, veteráni)

Vír (junioři, veteráni)

České Vrbné – srpen (junioři, veteráni)

Roudnice (junioři, veteráni)
 
MČR – sjezd:
Malše (junioři)

Kamenice - Plavy I (veteráni)
 
MČR – slalom, sprint
Roudnice (junioři, veteráni)
 
 
3)  Nominační závody 2008

a) Nominace R4

 Systém nominace pro stanovení reprezentace R4 zůstává platný i v sezóně 2008.
 
Sjezd (započítávají se 3 závody):
Sázava – neděle (ženy)
Kamenice - Plavy I (muži, ženy)

Kamenice - Plavy II (muži, ženy)

Lipno – neděle (muži)
 
Slalom, sprint (započítávají se 3 závody):
Trója (muži, ženy)
Trnávka  (muži, ženy)

Roudnice (muži, ženy)
České Vrbné (muži, ženy)
 
 
b) Nominace R6
Nominace se stanoví z výsledků 2 závodů z každé disciplíny (sjezd, slalom, sprint). Nominace směřuje především k určení reprezentace pro mistrovství světa v roce 2009 (Bosna). Pro tento účel se započte 5 závodů ze sezóny 2008 a 1 závod ze sezóny 2009. Budou to tyto závody:
 
Sjezd
Lipno (2008), Kamenice – Plavy (2009)

Slalom, sprint
Trnávka (podzim 2008), České Vrbné (2008) (alternativa – Trója, Čuňovo)

V případě, že bude potřeba stanovit reprezentaci pro mezinárodní závody konané před závodem na Kamenici v roce 2009, bude jako druhý sjezd započítán do nominace sjezd ze závodu EP na Trnávce (září 2008).
 
 

4)  České závody Evropského poháru

Sjezd R4, R6
Lipno
Slalom, sprint R6
Trnávka (září)
 

Další bude upřesněno na prosincovém jednání rady.

 
5)  Dělení kategorií JUNIOŘI a VETERÁNI
Rada se usnesla ve smyslu Pravidel raftingu na dalším dělení kategorií Juniorů a Veteránů pro rok 2008 podle návrhu předloženého Jiřím Schneiderem. Přesné znění zapracuje Zbyněk Netopil do Směrnic pro rok 2008.

Rada tím usiluje o zvýšení motivace zejména nejmladších závodníků a doufá v posílení počtu především juniorských posádek.

  
6)  Tréninkový kemp pro mládež
V roce 2008 se uskuteční Tréninkový kemp pro mládež v Českém Vrbném v termínu 25. – 29. srpna 2008. Přípravu kempu má v radě na starost Libor Peška.
 
7) Krumlovský maratón
Rada rozhodla přispět organizátorům Krumlovského maratónu v roce 2008 částkou 5 000,- Kč na provoz časomíry.
 
 
8) Rozpočet 2008
Martin Procházka komentoval návrh rozpočtu pro rok 2007. K rozpočtu se rada vrátí na svém prosincovém zasedání.
 
 
9)  Směrnice pro závodění 2008
Zbyněk Netopil vypracuje na základě nejnovějších skutečností Směrnice pro závodění pro rok 2008.
 
 
10) Různé
- Ondra Panenka oznámí do kanceláře IRF konání neoficiálního 1. mistrovství Evropy juniorů a veteránů v rámci závodu ČP v Roudnici. Zároveň požádá o zařazení tohoto závodu do termínové listiny IRF.

- Ondra Panenka započne konzultace s Robertem Kazíkem ohledně aktuální situace v jednání s MŠMT o akreditaci zkoušek vůdců raftových čunů (guidů) pro SVoČR (viz zápis z jednání rady č. 6/2006).

- Zbyněk Netopil se pokusí vyjednat se slovenskou stranou podmínky pro budoucí stabilní závody v Čuňovu.

- Libor Polák zajistí přístup na www.kanoe.cz pro počtáře Libora Pešku a pro Martina Procházku.

 
11)  Následující jednání Rady raftingu
 Další jednání Rady raftingu proběhne 18. prosince 2007 v 15.00 hodin v Praze.
 
 
 
Dne 30. listopadu 2007 vypracoval:                                                         Vratislav Šembera
 
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting