Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 05/2015 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 22.6.2015

doc - Zde je zápis ke stažení v konečné schválené verzi.

Na základě požadavků některých oddílů na výši dotací na činnost oddílů pro rok 2015 bychom Vás chtěli informovat, že z důvodů velice proměnlivých podmínek pro výpočet dotací (pořádání a rušení závodů 2015) je nutné se pro zjištění předběžné výše dotace obrátit na předsedkyni ZK paní Hanu Kneblovou. Konečná výše bude známa až po skončení závodní sezony 2015.