Kanoe.cz

Zápisy výboru

Usnesení a zápis Konference ČSK DV ze dne 21.1.2012

Plné znění Usnesení Konference ČSK DV ze dne 21.1.2012 a podrobný zápis z této schůze. K dispozici jsou také materiály konference ke stažení.

Usnesení mimořádné konference ČSK DV

 konané dne 21.ledna2012 v Praze na Strahově

 

 

1. Mimořádná konference Českého svazu kanoistiky na divokých vodách bere na vědomí:

01. zprávy trenérů reprezentačních družstev za závodní sezónu 2011:
za RD slalom seniorů - Mgr. Jiřího Pultery,
za RD sjezd seniorů - Mgr. Roberta Knebela,
za RD juniorů – slalom a sjezd a SCM - RNDr. Jiřího Kratochvíla,
za RD U23 – slalom - Mgr. Milana Bílého,

02. zprávu o činnosti komise rozhodčích za rok 2011přednesenou její předsedkyní Libuší Rolečkovou,

03. zprávu o činnosti závodní komise za období 2011přednesenou jejím předsedou Ing. Rudolfem Crhou,

04. zprávu zástupce oddílů za období 2011 přednesenou zástupcem oddílů Ing., Bohuslavem Šamánkem.

2. Mimořádná konference ČSK DV schvaluje:

01. zprávu o činnosti Českého svazu kanoistiky na divokých vodách za rok 2011 přednesenou předsedou ČSKDV Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc.,

02. zprávu o hospodaření ČSK DV za rok 2011, o přidělení a čerpání dotací, včetně dalších příjmů a výdajů a návrh rámcového rozpočtu na rok 2011 přednesenou sekretářem svazu Mgr. Ivo Eichlerem,

03. zprávu o činnosti kontrolní komise ČSK DVza rok 2011 přednesenou jejím předsedou Janem Šťastným,

04. Směrnice o závodění pro rok 2012 včetně jejich příloh.

3. Mimořádná konference ČSK DV ukládá:

01. Výkonnému výboru Českého svazu kanoistiky na divokých vodách zabývat se pravidly pro start cizinců na českých mistrovských a dlouhodobých soutěžích.

02. Výkonnému výboru Českého svazu kanoistiky na divokých vodách zabývat se připomínkou Ladislava Jílka o případném procentním rozdělení jednotlivých položek rozpočtu.

4. Mimořádná konference ČSK DV souhlasí s volbou

delegátů na valnou hromadu Českého svazu kanoistů: členovéVV ČSK DV:
P
rof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc., Ing. Luděk Roleček, Mgr. Jiří Pultera, Mgr. Robert Knebel, RNDr. Jiří Kratochvíl, Mgr. Milan Bílý, Ing. Rudolf Crha, Libuše Rolečková, Ing. Bohuslav Šamánek, Jan Šťastný.Náhradníky na valnou hromadu Českého svazu kanoistů budou: Mgr. Ivo Eichler, Ladislav Jílek a Milan Říha

Dne 21. ledna 2012
Zapsala návrhová komise ve složení:
Libuše Rolečková, Kamil Křempek a Milan Říha

 Zde jsou k dispozici ke stažení tyto materiály z Konference ČSK DV 2012:

- Usnesení Konference ČSK DV 2012
- Zápis Konference ČSK DV 2012
- Osnova zprávy předsedy ČSK DV
- Zpráva trenéra RD slalom
- Zpráva trenéra RD sjezd
- Zpráva trenéra RD juniorů slalom a sjezd
- Zpráva Závodní komise ČSK DV
- Termínová listina ČSK DV 2012
- Zpráva trenéra RD U23
- Zpráva zástupce oddílů ČSK DV
- Zpráva komise rozhodčích ČSK DV
- Přehled čerpání ČSK DV 2011
- Zpráva Kontrolní komise ČSK DV