Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 05/11 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 12.10.2011

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 12.10.2011
Zápis 05/2011
ze schůze VV ČSKDV konané dne 12.10. 2011
Přítomni: Pollert J., Šamánek B., Roleček L., Crha R., Bílý M., Kratochvíl J., Knebel R, Šťastný J., Pultera J., Rolečková L.,Eichler I.
Kontrola zápisu 04/2011
- Dopis na podpory investice Dukly – odeslán na MŠMT
- Kniha ke 100.letům ČSK – trvá – Bílý, Pollert
- MSJ Opava – předseda poděkoval všem zainteresovaným členům Výboru za spolupráci a oddílu KK Opava za výbornou organizaci tohoto závodu. R.Knebel informoval o finanční stránce celé akce.
- Š. Mlýn – čekáme na vyjádření KRNAP s otázkou dalšího postupu, případně jednání.
- Podmínky pro používání sportovního materiálu (vesty a helmy) od ICF budou zařazeny do Směrnic pro závodění – dořeší ZK.
Předseda:
·         Předseda informoval o aktivitě skupiny „Český sport 2011“. Materiál rozeslán na oddíly a zveřejněn i na internetu.
·         VH ČSTV se uskuteční v listopadu 2011. Bude projednávat návrh nových Stanov, změnu názvu organizace atd.
·         Informace o aktivitě – „Hvězdy nepadají z nebe“ – rozesláno na oddíly ČSK DV. Svaz po dohodě se sekcí rychlost akci podpoří a případně i přispěje na konto této akce částkou 10.000,-Kč ze společných financí ČSK.
Místopředseda:
·         L. Roleček  pochválil pořadatele MSJ Opava především členy oddílu KK Opava za výbornou organizaci celého MSJ.
·         L.Roleček požádal předsedu ZK o projednání problematiky startu závodníků ve sjezdových závodech na slalomových lodích – projedná ZK.
·         L.Roleček okomentoval neúčast některých členů RD sjezd na ME, přestože se zúčastnili zimního VT ve Španělsku – odpověď R.Knebel.
Závodní komise:
·         R. Crha informoval o přípravě schůze ZK., která se uskuteční 11.11.2011 v Praze Tróji. Zároveň požádal trenér RD o podklady do termínové listiny 2012.
·         Informace o zvýšeném počtu účastníků závodů v kategorii žáků, snížené v kategorii dorost a výrazné zvýšení ve veteránských kategoriích.
·         R.Crha připravuje návrh rozpočtu ZK pro rok 2012.
·         Informace o nové internetové stránce: http://www.slalom-world.com/
·         R.Crha oznámil, že počítá s ukončením své činnosti do konce volebního období a přípravou rozpočtu ZK na sezónu 2013.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková požádal o urgenci vyúčtování závodů Loko Plzeň.
·         Navrhla zveřejnit na internetu výzvu ICF pro nahlášení závodů do kalendáře ICF 2012 s termínem do 1.12.2011.
·         Komise rozhodčích řeší nákup vysílaček pro rozhodčí – L.Rolečková
·         L.Kutá je nová mezinárodní rozhodčí pro sjezd.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera zhodnotil účast a výsledky RD slalom na MS v Bratislavě – (výborné výsledky v kvalifikacích a semifinálových závodech, bohužel nezopakované výsledky ve finále, kromě kategorie C1 ženy – Hošková 1.místo) a také celkové výsledky SP 2011 (3 medailové umístění – Ježek, Hradílek, Koplík-Vrzáň).
·         RD slalom získalo všechna místa pro OH 2012 – 4 kategorie – 5 osob.
·         Informace o účasti RD slalom na test OH závodu na trati v Londýně
·         Informace o přípravě sezóny 2012. Nominační závody by se měly uskutečnit na Trnávce a pokud bude včas hotová, tak také na nové trati v Č.Vrbném. Nutno domluvit s pořadatelem možnosti tréninku a podmínky zveřejnit na internetu – J.Pultera.
·         RD slalom odjíždí 17.10 na II.VT na OH trati – 8 závodníků
·         Trenér RD se zúčastní Coaching Conference v Londýně. J.Pollert požádal o předložení diskusního příspěvku k otázce řešení protestů při slalomových závodech.
·         Pultera předložil návrh na nominaci trenérů pro OH 2012 – Výbor souhlasí.
Trenér RD – sjezd:
·         Informace o účasti RD sjezd na ME v Kraljevu a MS ve sprintu v Augsburgu. Rd sjezd má málo mladých závodníků, takže na současnou generaci členů RD je malý tlak.
·         R.Knebel informoval o schůzi TR RD sjezd
·         Požádal o zaslání dopisu na ICF s urgencí na dořešení úhrady Development programu při MSJ. Nutno dodat podklady na sekretariát.
·         R.Knebel jako zástupce oddílu UP Olomouc – pořadatele akce „Kanoista roku“ předložil požadavek na zvýšení příspěvku ČSK na tuto akci na 50.000,-Kč. Výbor souhlasí. Letošní vyhlášení ankety Kanoista roku 2011 se bude konta 3.12.2011 v Olomouci. Za pořadatele požádal J.Kratochvíl členy Výboru o návrhy na jména pro uvedení do síně slávy.
·         R.Knebel požádal ZK o doplnění stávajících startovních čísel o chybějící – dořeší ZK.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl vyhodnotil MSJ Opava ze sportovního hlediska – výborné výsledky.
·         Trenér RDJ informoval o MEJ v Banja Luce – BIH. Částečná spokojenost.
·         Informace o závodech OH nadějí v Krakově. S dotací od ČOV. Akce se zúčastnilo cca 40 závodníků s velmi dobrými výsledky.
·         Příprava RDJ bude nyní pokračovat VT Roudnice s testy v Račicích.
·         RR SCM se bude konat 3.11.2011.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M. Bílý informace o ME U23 – B.Luka. Dobré výsledky a především vítězství ve všech hlídkách bylo velkým úspěchem.
·         Informace o přípravách školení trenérů – specielní část. Hledá se termín.
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek požádal ZK o úpravu programu ČP žáků při závodech s dospělými – dořeší ZK
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný  požádal R.Crhu o barevné označení změn ve Směrnicích, které budou zveřejněny na internetu po projednání ZK.
·         J.Štastný přednesl dotaz na získávání dotací z MŠMT ČR na nákup dopravních prostředků – odpověď I.Eichler
Sekretariát:
·         Sekretář požádal znovu členy Výboru o vyjádření k žádosti oddílu SK VS Č.Budějovice na pořádání WRR závodu při akci Wave 2012. Výbor souhlasí pod podmínkou, že oba závody budou odděleny a že závody WRR bude odpovídat technickým parametrům závodů standardu ICF. 
·         J. Prskavec ml. byl nominován mezi 15 juniorů roku v Evropě. O konečné výsledku ankety bude jednat AENOV.
·         Na základě žádost i ČSK DV obdržel svaz v letošním roce částku 250 tis. Kč. Plánovaný nákup mikrobusu se tedy neuskutečnila svaz po dohodě se sekcí KR zakoupil za ½ částky 2 notebooky s programem Dartfish pro vyhodnocování videozáznamů ve slalomu.
·         Přednesena informace o projektu SportCredit od pna M.Dunky na vystavení členských karet pro členy ČSK DV. Nutné vyjasnit technickou stránku projektu – dořešit možnost doplňování údajů na kartě (prohlídky, VT apod.). Projekt bude řešen v rámci ČSK na schůzi Výboru ČSK – J.Pollert.
·         ČSK podal dokonce měsíce září 2011 žádosti o dotace v programech MŠMT ČR. V programu III – Všeobecná sportovní činnost bylo přihlášeno celkem 34 oddílů a celková požadovaná částka cca 2,5 milionu Kč. V programu IV – Údržba a provoz TV zařízení bylo přihlášeno celkem 47 oddílů a částka cca 11 milionů Kč.
·         ČSK DV podpořil žádosti oddílů USK Praha, SK VS Č.Budějovice a Slavia H.Králové o dotace, které podávají samostatně přímo na MŠMT ČR.
·         Odměny členům Výboru ČSK DV. V nejbližších dnech budou rozeslány na všechny, kterých se to týká dohody o provedení práce a pokud vrátí vyplněnou dohodu do konce měsíce, tak budou dohody vyplaceny v nejbližším výplatním termínu tj. 10.11.2011.
·         Informace o dotazníku ICF k veteránským kategoriím v kanoistice v ČR – dořeší sekretariát se sekcí KR.
·         Schválen termín Konference ČSK DV a to na 21.1.2012 – pozvánky – sekretariát.
·         ECA rozeslala dnes aktuální termínovou listinu, ve které bohužel koliduje termín MEJ ve sjezdu s termínem závodů na Lipně. Dále rozeslala ECA pozvánku pro evropské federace s výzvou k účasti na jednání v Bratislavě a k vedení společné evropské „politiky“ v ICF.
·         Sekretář požádal ZK o sdělení počtu medailí pro MČR 2012 – dořeší ZK
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční 23.11.2011 od 14 hodin v Praze na Strahově
 
Zapsal: Eichler                                                                                           Schválil:Pollert                                 

Momenty sportu

Momenty sportu