Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 04/09 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 20.5.2009

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 20.5.2009.
Zápis 04/2009
ze schůze VV ČSKDV konané dne 20.5. 2009
Přítomni: Pollert J., Kratochvíl J., Pultera J., Roleček L., Crha R., Knebel R., Bílý M.,
Eichler I.
Omluveni: Rolečková L., Šamánek B.
Host: J.Šťastný
Kontrola zápisu 03/2009
- odsouhlasen původní text  zápisu - bude zveřejněno na internetu - sekretář
- dopis P.Šálek – předseda připraví koncept dopisu na vedení KRNAP s výzvou k jednání o vyhodnocení celé situace a budoucnosti závodů ve Š.Mlýně.
- závody Kanoe Mattoni – 2009 – se neuskuteční. Na ICF byl odeslán dopis 27.4.09. O pořadatelství MSJ 2011 uvažuje oddíl UP Olomouc. R.Knebel dodá předsedovi podklady do dopisu na KRNAP.
-  Průkazy mez.rozhodčích dodá L.Rolečková na svaz k prolongaci - trvá
- návrh směrnice pro využití videa při závodech ve slalomu – probíhají konzultace - trvá
- Pravidla ČSK DV – v tisku – dodání do konce května. Distribuce bude standardní tj. na každý oddíl 1 výtisk zdarma. Distribuci na rozhodčí zajistí komise.
- Valná hromada ČSK se uskuteční dne 5.5.2009 – informace - předseda
- Krajská sdružení v ČSK – předáno pověření R.Knebelovi a zároveň zasláno na krajské sdružení ČSTV. Další kraje mají možnost založit tato sdružení,dle nových směrnic ČSK.
- smlouva sekretáře (z 30.6.1993) s pracovní náplní (z 20.1.1994) předložena.
- zajištění TV přenosů ze závodů ve vodním slalomu. Dle dnešních informací z ČT – by měly být získány záznamy ze 3 závodů SP. ME ani MS ČT neplánuje z důvodů finanční náročnosti.
Předseda:
1.    Předseda požádal R.Knebela o podklady pro zaslání dopisu na vedení Olomouckého kraje se žádostí o zařazení kanoistiky slalom do programu plánované olympiády dětí a mládeže.
2.    Předseda informoval o dohodě vedení ČSK k přípravám oslav 100 let kanoistiky v roce 2013. Po dohodě předsedů bude spořena částka ve výši 10% příjmů od Sazky.
3.    Předseda informoval o jednání svazů dne 30.4.09 s vedením ČSTV a RSC k otázce slučování VSC MŠMT ČR a RSC MV ČR. Všechny svazy vyjádřily nesouhlas s tímto záměrem ministra v demisi Ondřeje Lišky.
4.    Předložen návrh dotace na podporu závodů WRR ve slalomu v Praze Tróji. Výbor rozhodl o částce 100.000,-Kč.
 
Místopředseda:
5.    L.Roleček  - dotaz na startovné od závodníků kategorie C2,která ve Š.Mlýně nedojela z důvodů uzavření vypouštění vody z přehrady – odpověď R.Crha.
Závodní komise:
6.    R. Crha  - bez připomínek
Komise rozhodčích:
7.    L.Rolečková omluvena pro pracovní zaneprázdnění.
Trenér RD – slalom:
8.    J. Pultera informoval o nominaci pro RD slalom 2009 a předložil výsledky ke schválení Výboru – souhlas.
9.    Podána informace ke kategorii C1ženy. Žádná závodnice zatím nebyl oficielně jmenována do RD,ale některé budou zvány na vybrané závody.
10.Pultera informoval o VT RD slalom v Nottinghamu a zranění M.Jirase. Dle dnešních informací bude startovat na ME. RD odjíždí na ME v neděli 24.5.09.
11.Předložen návrh odměn pro závodníky a trenér RD slalom za výsledky v roce 2009 – souhlas.
Trenér RD – sjezd :
12.Nominace pro RD sjezd 2009 ještě není uzavřena – poslední závody 23.-24.5.09. R,Knebel po schválení TR RD sjezd rozešle Výboru e-mailem nominaci ke schválení.
13.Knebel požádal o doplnění smlouvy se záchrannou službou pro závody ČP sjezd o pokrytí alespoň 2 tréninkových hodin v programu závodů. Projedná R.Crha.
14.R.Knebel předložil návrh na snížení počtu záchranářů při závodech na lehčích tratích (kanály) – odpověď R.Crha.
15.R.Knebel informoval o jednání oddílu UP Olomouc k náborovým závodům, které oddíl dnes pořádá. Závodní komise tento závod jako postupový neodsouhlasila – vysvětlení R.Crha. Oddíl UP Olomouc s tímto rozhodnutím nesouhlasí.
 
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
16.Nominace pro RDJ 2009 ještě není uzavřena – poslední závody 31.5.09.
17.J.Kratochvíl informoval o závodech ČP v L.Mikuláši – finančně náročné pronájmy.
18.Kratochvíl informoval o závodech ČP ve Š.Mlýně a k otázce oficielního videa při závodech. Při závodech ve sjezdu byla uzavřena voda a nedojela se kategorie C2 muži – komplikace v nominaci vyřešila TR RD sjezd – Knebel. Nutno dořešit započtení bodů v ČP 2009 pro tuto kategorii – R.Crha.
19.Kratochvíl informoval o kritériích pro SCM 2010 a dodatku ke kategorii C1ženy.
Zástupce oddílů Čechy:
20.M.Bílý požádal o informaci k zajištění licence od SIWIDATA pro zajištění publikace výsledků na stránkách ICF – prověří sekretariát.
21.Výbor projednal připomínky, které zaslal oddíl USK Praha ke zprávě revizní komise k financování SCM.
22.M.Bílý požádal Výbor o návrhy ke strategii získávání TV přenosů ze závodů v kanoistice. Bez TV přenosů není možné sehnat sponzorské prostředky. Členové Výboru předloží návrhy na „mediální komisi“.
Zástupce oddílů Morava :
23.B.Šamánek - omluven
Kontrolní a revizní komise:
24.J.Šťastný informoval o kontrole akcí RD slalom, RD sjezd a RDJ z roku 2008 a připravované kontrole společných výdajů.
Sekretariát:
25. Předložen přehled čerpání 2008 a návrh rozpočtu ČSK DV 2009. Výbor pověřil sekretáře dopracovat přehled čerpání o připomínky a rozeslat všem členům Výboru do pondělí 25.5.2009.
26.Kongres ECA – 4.4.2009 – Bratislava – účast I.Eichler – informace na internetu.
27.Financování  - zatím (do dubna) pouze zálohy, nyní jsou smlouvy na dotace před podpisem. Sazka velmi nejasná.
28.Opožděné smlouvy na financování rozhodčích při závodech ČSK DV.
29.Termín příští schůze Výboru je 3.6.2009 od 11.00 v Praze na Strahově v kanceláři svazu.
 
Zapsal: Eichler                                                                             Schválil:Pollert