Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 01/08 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 19.1.2008

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 19.1.2008 v Praze, před začátkem Konference ČSK DV.
Zápis 01/2008
ze schůze VV ČSKDV konané dne 19.1.2008
Přítomni:      Pollert J., Roleček L., Kratochvíl J., Pultera J., Crha R., Jarolímek O., Rolečková L., Šamánek B., Knebel R., Eichler I.
Omluveni:    Pišvejc J.,
Příprava konference ČSK DV :
1.    J. Pollert požádal všechny členy Výboru k maximální stručnosti při přednesu svých referátů.
2.    Zbývající členy komisí mandátové (Sadílková ..) a návrhová (Rolečková..) vybere J.Pollert a J.Kratochvíl z přítomných delegátů.
3.    R.Crha informoval Výbor o výměně člena Závodní komise – za Vl.Divokého byl vybrán V.Galuška.
4.    Výbor diskutoval o Výběrovém řízení na post vedoucího trenéra SCM Sev. Čechy. Přítomno je 8 členů Výboru s právem hlasovacím (schází J.Pišvejc). Pro volbu,která je tajná bude mít předseda 2 hlasy, z důvodů sudého počtu přítomných členů. Volbu řídil O.Jarolímek. Po sečtení odevzdaných hlasovacích lístků je výsledek :
5.    I. Pišvejc – 5 hlasů, F.Sajdl – 4 hlasy, T.Buchtel - 0 hlasů.
6.    R.Crha informoval o Výběrovém řízení na dodavatele software pro zpracování výsledků pro veřejné závody. Přihlášeny 2 firmy(osoby) – M.Toncar – Č.Budějovice a M.Strnad – Results.cz. Výbor akceptoval rozhodnutí pověřené výběrové komise k tomuto řízení a na základě jejího doporučení vybral firmu results.cz, se kterou se povede další jednání před podepsáním smlouvy.
7.    Výbor ČSK DV byl ukončen 9.45hod a členové Výboru se přesunuli do auly k jednání Konference ČSK DV .
Zapsal Eichler