Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 05/07 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 5.9.2007

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 5.9.2007 v Praze.
Zápis 05/2007
ze schůze VV ČSKDV konané dne 5.9 2007
Přítomni:      Pollert J., Rolečková L., Šamánek B., Roleček L., Kratochvíl J., Knebel R., Pultera J., Jarolímek O., Pišvejc J., Eichler I.
Omluveni:    Crha R.
Host:             Hek Pavel
 
Kontrola zápisu 04/2007: - Schválen bez připomínek
-          Informace o přípravě MSJ – Pišvejc, Hek, L. Rolečková. Svaz požádá MŠMT ČR při přípravě rozpočtu na rok 2008 o příspěvek na povinné dopingové kontroly při MS. Většinou zahraničních výprav bylo při před MSJ kladně hodnoceno větší množství závodů (OH naděje). Komplikace pro pořadatele. J.Kratochvíl poděkoval pořadatelům za dobré zvládnutí náročné organizace tohoto dvojzávodu. Termín MSJ je stanoven na 24.-27.7.2008. Pořadatel musí připravit konečný návrh rozpočtu a organizačních opatření pro MSJ – do konce roku 2007. Medaile MSJ – objedná sekretariát na ICF. Odkaz na stránky MSJ bude odesláno na sekretariát ICF ke zveřejnění.
-          Lipno 2007 – informace J.Pultera,R.Knebel a J. Kratochvíl – nejslabším článkem organizace bylo vyhlášení ČP 2007 – s pořadatelem projedná Záv.komise. Komplikace se závody CNAWR – bude projednáno na jednání Výboru ČSK s vedením CNAWR a také SVOČR.
-          Informace o pravidlech ICF – J.Pollert – trvá
Předseda:
1.    J. Pollert upozornil na nutnost zahrnout do rozpočtů závodů SP a MS 2007 položky na povinné dopingové kontroly.
2.    J. Pollert informoval o odchodu generálního sekretáře ICF A.Goetschy – komplikace se zajištěním fungování sekretariátu ICF.
3.    Na ICF jsou odeslány žádosti na pořádání SP slalom v Praze na roky 2008 – již v kalendáři a dále na SP 2009-2013 – odesláno 18.6.2007. Na SP sjezd je odeslána žádost na 2008 – již v kalendáři a dále také na SP 2009-2010 – odesláno 21.6.2007. V srpnu byla odeslána žádost s kandidaturou na MSJ ve sjezdu 2009 v K.Varech (protikandidát Švýcarsko) – zatím neznáme rozhodnutí ICF.
4.    Řešení situace v SCM Č.Budějovice – domluveno svolat regionální radu SCM na začátek října 2007 za účasti zástupců svazu – Kratochvíl, Eichler.
5.    Předseda navrhl svolat schůzku k vyhodnocení projektu SCM a zvážit případné úpravy v systému fungování SCM.
Místopředseda:
6.    L.Roleček – bez připomínek
Závodní komise:
7.    R. Crha omluven - dovolená
 
Komise rozhodčích:
8.    L.Rolečková informovala o situaci ve sj.komisi ICF a žádosti na MSJ 2009 v K.Varech.
Trenér RD – slalom:
9.    J. Pultera informoval o přípravách na MS , kam odjíždí RD již příští týden a dále podal informaci o závodech v Pekingu společně s L.Rolečkovou.
10.J. Pultera informoval o plánovaných akcích 2008 a návrzích na termíny nominačních závodů.
11.J.Pultera připraví tisk.zprávu k MS v Brazílii.
Trenér RD – sjezd :
12.R.Knebel přednesl dotaz na spolupráci s D.Hricem. Od projednání na minulé schůzi Výboru zatím svaz od D.Hrice žádný návrh neobdržel.
13.R.Knebel informoval o uskutečnění semináře trenérů sjezdu při MČR na Lipně. Předpokládá,že se s tímto systémem bude pokračovat i v roce 2008.
14.Podána informace o akci „Kanoista roku 2007“,která se uskuteční 1.12.2007 v Olomouci.
15.Některé závody ve sjezdu 2008 byly zařazeny do závodů Světového žebříčku (Č.Pila a Š.Mlýn).
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
16.Kratochvíl informoval o hlavních závodech roku 2007 pro RDJ – MSJ sjezd v USA – velké komplikace s dopravou lodí, stabilní výsledky.
17.MEJ a U23 v Krakově – u kategorie juniorů nespokojenost s výsledky, kromě kategorie K1ž. Zlepšení v kategorii U23. Problém s kategorií C2 nedostatek lodí – chybí do kategorie 3xC2.
18.Kratochvíl informoval o přípravě závodů MČR dorostu v L.Mikuláši.
Zástupce oddílů Čechy:
19.J.Pišvejc požádal o pomoc při jednání s Česku televizí při zajištění přenosů z MSJ 2008.
Zástupce oddílů Morava :
20.B.Šamánek požádal o upřesnění tratí při MČR dorostu ve sjezdu – odpověď J.Kratochvíl – upřesnění na internet.
Kontrolní a revizní komise:
21.O. Jarolímek bez připomínek
Sekretariát:
22.Informace o financích 2007 – státní prostředky dostáváme dle splátkového kalendáře. Prostředky Sazka 2006 budou vyplaceny do 99% v nejbližších dnech. Sazka za rok 2007 bude vyplacena dle dosavadních informací do 75%.
23.Informace o ukončení akce s opravou mikrobusu – finanční výsledek je schodek ve výši 70.000,-Kč o který se podělí jednotlivá RD.
24.Předběžně schválen termín Konference ČSK DV na den 19.1.2008 v Praze na Strahově v aule ČSTV.
25.Informace o vytopení kanceláře svazu – poškozená technika – fax, tiskárna a PC – jedná se o náhradě s ČSTV a také o zabezpečení oken proti dalším škodám.
26.Příští schůze Výboru – 17. 10. 2007 od 14 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                          Schválil: Šamánek

Momenty sportu

Momenty sportu