Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 01/07 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 20.1.2007

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 20.1.20076 v Praze před zahájením Konference ČSK DV.
Zápis 01/2007
ze schůze VV ČSKDV konané dne 20.1. 2007
Přítomni:      Pollert J., Rolečková L., Pultera J., Crha R., Kratochvíl J., Jarolímek O., Knebel R., Roleček L., Eichler I.
Omluveni:    Pišvejc J., Šamánek B.,
Kontrola zápisu 08/2006:
-          Konference ČSK DV 2007:
o       Příprava komisí návrhové, mandátové
o       Předseda okomentoval připravené materiály rev.komise
o       Zápis konference – Eichler, Rolečková
Předseda:
1.      J.Pollert informoval o jednání Výboru ČSK.
2.      Podána informace o Kongresu ICF v lednu 2007 – kategorie kanoe žen byla uznána zatím pouze pro národní a mezinárodní závody (ne pro SP,MS a OH). Podrobnou zprávu obdrží členové Výboru – sekretariát.
3.      Předseda komentoval vyhlášení Sportovce roku 2006 a neúčast dvojice Volf-Štěpánek – nutno zvýšit propagaci sportovních úspěchů v médiích.
Komise rozhodčích:
4.      L.Rolečková informovala o žádosti ICF na vyslání rozhodčích na před MS,před OH závody.
Trenér RD - slalom:
5.      J.Pultera informoval o schůzce s vedením ČT o připravovaných přenosech ze závodů ČSK DV v roce 2007 – SP, ČP (zkrácená verze; ME 2007 – L.Mikuláš, MS Brazílie (úhrada komentátora).
Trenér RD – sjezd :
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
6.      J.Kratochvíl  informoval o změnách na postech vedoucích trenérů SCM USK Praha – M.Říha nahrazen Michalem Machovským a SCM Olomouc – R.Rozsypal nahrazen Petrem Kratochvílem.
Zástupce oddílů Čechy – omluven – pracovní zaneprázdnění
Zástupce oddílů Morava  - omluven
Kontrolní a revizní komise :
7.      O.Jarolímek okomentoval předkládané materiály delegátům Konference a požadoval vytvoření kompletní hospodářské směrnice ČSK DV – odpověď předseda: Veškeré hospodaření se řídí metodickými směrnicemi MŠMT ČR a hospodářskými směrnicemi ČSTV a ČOV.
Sekretariát:
8.      Problém s proplacením faktury od ADV ČR za materiál při dopingových kontrolách na MS 2006 ve slalomu – Výbor souhlasí s proplacením a sekretariát odešle dopis na ADV se stížností na postup při fakturaci – zpožděný termín vzhledem k vyúčtování státních dotací.
9.      Sekretář informoval o žádosti pana Františka Jordána o přeřazení závodníků z SCM Brno do SCM Č.Budějovice.Komentář k situaci J.Kratochvíl. Výbor žádá o vyjádření k tomuto problému vedení obou SCM a po posouzení bude rozhodnuto.
10.Podána informace o dořešení prodeje starého a nákupu nového mikrobusu,který je od 19.1.2007 v provozu.
11.Pokračuje problém s opravou stříbrného mikrobusu v servisu v Jihlavě – po vyjádření od Policie ČR a pojišťovny budou další kroky konzultovány s právníkem. Výbor navrhuje zajistit soudního znalce v oboru auto, ověřit cenu opravy v jiném např. neznačkovém servisu.
12.Příští schůze Výboru –26. únor 2007 od 14 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                    

Momenty sportu

Momenty sportu