Kanoe.cz

Delegace rozhodčích na 5. a 6. ČP ve slalomu

Aktualizovaná delegace na 5. a 6. ČP ve slalomu v Českém Vrbném.

Ubytování je zajištěno na kolejích K5 u Tesca.

5. a 6. ČP
SKVS ČB
České Vrbné
88 - 89
12.-13.7. ubyt.
Kneblová Hana ano
Skuhrovcová Ivana ano
Rolečková Libuše ano
Borská Alena ano
Břečka Jan ano
Buriánová Eva ne
Dvořák Jaromír ne
Dvořáková Hana ne
Fořt Ivan  ano
Fusková Dana ano
Havlíková Iva ano
Havlíková Táňa ano
Heger Martin ne
Hegerová Hana ne
Jílek Ladislav  ano
Jordánová Lenka ano
Kočí Antonín ano
Kratochvílová Heda ano
Kuna Alois ne
Lagnerová Jana ne
Macíková Jana ano
Paraniak Jan ne
Šedivá Iva ano
Šedivá Kateřina ano
Šedivý Václav ano
Žůrková Jana ano