Kanoe.cz

Seznam kandidátů - Konference ČSK DV 2013 - aktualizováno!

Seznam kandidátů pro volby na Konferenci ČSK DV 2013, která se uskuteční již tuto neděli. Tento přehled je sestavený z kandidátů navržených oddíly a jenotlivci do 12.1.2013.

Přehled kandidátů do Výboru ČSK DV pro Konferenci 2013 - podaných do 12.1.2013
Funkce Jméno Navrhovatel
Předseda Pollert Jaroslav USK Praha, SKK V.Mýto
     
Místopředseda  Roleček Luděk SKK V.Mýto
     
Předseda - Komise rozhodčích Rolečková Libuše SKK V.Mýto, Klášterec n.O.
     
Předseda - Závodní komise Říha Miloslav USK Praha, Klášterec n.O.
     
Předseda - Kontrolní komise Šťastný Jan SKK V.Mýto
  Jílek Ladislav Zábřeh
     
Zástupce oddílů Bílý Milan USK Praha
     
Trenéři RD - kooptovaní členové Výboru ČSK DV
Šéftrenér RD slalom Pultera Jiří  
     
Šéftrenér RD junioři sl.+ sj. Kratochvíl Jiří  
     
Šéftrenér RD sjezd Knebel Robert  
     
Současné složení Výboru ČSK DV
1. Předseda
2. Místopředseda
3. Předseda Závodní komise
4. Předseda Komise rozhodčích
5. Trenér RD slalom
6. Trenér RD sjezd
7. Trenér RD juniorů
8. Zástupce oddílů
9. Zástupce oddílů
CELKEM 9 osob
+  Předseda Kontrolní komise
 Po termínu (11.1.2013) schváleném Výborem ČSK DV a rozeslaném na oddíly společně s pozvánkou byl na svaz doručen tento návrh kandidátů od oddílu KK Spoj Brno:

  1. Závodní komise: Kneblová Hana
  2. Komise rozhodčích: Kutá Lenka
  3. Zástupce oddílů: Šamánek Bohuslav
 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů