Kanoe.cz

Kompromisní varianta splouvání řek v NPŠ v roce 2009.

Informace z jednání pracovní skupiny "Koncepce využití řek v NPŠ" konané 10.12.2008.

Schůze SVT-ČSK

Zápis z výroční členské schůze SVT ČSK.
Usnesení z Valné hromady sekce vodní turistiky konané dne 22.11.2008 v aule ČSTV v Praze na Strahově.

Tak byl zase Hamerák

Jaký byl? No, jako vždycky , až na to počasí. Tedy trošku bolel, hodně studil, vody teklo docela dost. Ale popořádku.

Zápis ze schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK z 15.5.2008

Nová pravidla pro splouvání Vltavy

Na stránkách Národního parku Šumava se objevila zpráva o nových pravidlech splouvání Vltavy.

Výsledky ČPV 2008

Výsledky ČPV 2008

Další materiály k problematice splouvání horního toku Vltavy

Zápisy a další materiály z posledního jednání k problematice splouvání horního toku Vltavy.
Díky Jirkovi Mrkosovi (člen výboru sekce vodní turistika) máme možnost přesně sledovat vývoj situace. Díky Jirko.

Zápis ze schůze VV SVT ČSK - 28.2.2008, Praha

Zápis ze schůze VV SVT ČSK - 28.2.2008, Praha

Studie zaměřené na vliv splouvání Teplé Vltavy v NP Šumava

Doplňující studie k článku tákající se problematiky splouvání Vltavy v NP Šumava. Článek najdete v sekci Turistika, články.