Kanoe.cz

Výsledky ČPV 2008

Výsledky ČPV 2008

Další materiály k problematice splouvání horního toku Vltavy

Zápisy a další materiály z posledního jednání k problematice splouvání horního toku Vltavy.
Díky Jirkovi Mrkosovi (člen výboru sekce vodní turistika) máme možnost přesně sledovat vývoj situace. Díky Jirko.

Zápis ze schůze VV SVT ČSK - 28.2.2008, Praha

Zápis ze schůze VV SVT ČSK - 28.2.2008, Praha

Studie zaměřené na vliv splouvání Teplé Vltavy v NP Šumava

Doplňující studie k článku tákající se problematiky splouvání Vltavy v NP Šumava. Článek najdete v sekci Turistika, články.

Komentář k pravidlům Českého poháru vodáků 2008

Výbor sekce vodní turistiky ČSK na své schůzi dne 31. ledna 2008 schválil pravidla Českého poháru vodáků platná pro letošní rok. Na základě zkušeností z minulého roku a po zvážení všech připomínek byla některá ustanovení změněna či doplněna.

Problematika splouvání Vltavy v NP Šumava

V loňském roce ředitel NPŠ jmenoval pracovní skupinu pro vodáckou aktivitu na Šumavě.

TURISTIKA - termínová listina akcí 2008

Termínová listina akcí 2008 sestavená redakcí časopisu HYDRO.

Pravidla Českého poháru vodáků pro rok 2008

Pravidla Českého poháru vodáků odsouhlasená výborem sekce vodní turistiky ČSK na schůzi dne 31. 1. 2008.
Nově po letech je zařazena branka zvaná xylofon, upraveno je značení startovací branky a  změn však doznala i řada dalších bodů. Pravidla určitě stojí za přečtení.

Zápis č. 1 ze schůze výboru sekce VT ČSK ze dne 31.1.2008 v Praze na Strahově