Kanoe.cz

Zápis ze schůze výboru sekce VT

ze schůze výboru sekce VT z 19.3.2009 v Praze na Strahově
Zápis č.2
 

                             ze schůze výboru sekce VT z 19.3.2009 v Praze na Strahově

 

Přítomni: Berounský, Hodic, Mrkos, Oliverius, Svoboda, Škranc

Omluveni: Šťastný

Hosté: Antonín, Bojda, Košina, Šálek, Špilar

 

1)      Kontrola zápisu; zápis schválen bez připomínek

2)      Český pohár vodáků 2009

-         ředitelé závodů informovali o stavu příprav

-         Svratka – ohrožena, povodí nechce závod povolit

-         Teplá – v termínu závodu budou v řečišti probíhat stavební práce, jedná se o přeložení závodu na červen

-         J. Bouček bude vyhodnocovat výsledky ČPV i v roce 2009

-         J. Hodic seznámil ředitele se schválenými pravidly na r. 2009. Pravidla budou rozeslána do všech oddílů

-         byly podepsány smlouvy o konání ČPV

Hospodaření

-         ČSTV dosud neobdrželo os Sazky žádné finanční prostředky

-         výbor sekce VT pozastavuje vyplácení cestovného na seminář záchranářů a příspěvek oddílům na školení instruktorů a cvičitelů; příspěvky a cestovné budou vyplaceny dodatečně po obdržení dotace. Oznámení oddílům zařídí M. Svoboda.

Národní parky

-         J. Mrkos – Šumava – schvalování úprav návštěvního řádu, ve kterých je zahrnuta možnost sjíždění Vydry a Vltavy z Lenory, je zastaveno pro nesouhlas dvou starostek obcí. Jednání pokračují.

-         P. Šálek – KRNAP – za ČSK dále povede jednání předseda ČSK J. Pollert, který bude zastupovat jak sekci slalomu tak sekci vodní turistiky.

Bezpečnost

-         na seminář záchrany se přihlásilo 31 členů. Výbor SVT rozhodl, že se akce bude konat.

je nutno zaplatit zálohu na kanál v Roztokách – úkol - J. Škranc

oznámení účastníkům, že cestovné obdrží dodatečně až po obdržení dotací ze Sazky - úkol - J. Škranc

6)      Různé

-         výbor odsouhlasil udělení čestné medaile za dlouholetou práci v ČSK ing. Janu Černohlávkovi – úkol - J. Škranc

-         výbor odsouhlasil zaslání děkovných dopisů J. Černohlávkovi, J. Kovářovi a P. Lichtágovi, kteří ukončili svoji práci ve výboru SVT - úkol J. Škranc

-         Konference ČSK bude 5.5.2009 na Strahově. Delegáti obdrží pozvánky.

 

7)      Příští schůze výboru SVT bude 28.5.2009 v 16.00 hod. v Praze na Strahově

 
 
Zapsal: M. Svoboda

Schválil: J. Škranc