Kanoe.cz

Zápis ze schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK z 15.5.2008

Zápis ze schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK z 15.5.2008
Přítomni: Berounský, Černohlávek, Doleček, Hodic, Kovář, Mrkos, Svoboda, Škranc, Šťastný
Omluveni: Lichtág, Oliverius

Kontrola zápisu č. 2 – zápis schválen

- J. Hodic zajistí nabídku na zpracování prezentačního materiálu pro ČPV,

Hospodaření – projednáno za období 1.1.-15.5..08 – schváleno bez připomínek,

3) CNAWR obdrží schválenou dotaci ve výši 70.000,- Kč pro rok 2008 s podmínkou, že vyřeší registraci všech členů do ČSTV a ČSK do 30.9.08; vyplacení dotace bude uvolněno až po splnění podmínky,

4) Výbor SVT pověřuje P.Šálka jednáním na KRNAPu o možnosti splouvání Labe pod přehradou ve Špindlerové mlýně,

5) Výbor SVT schválil návrh dopisu, který bude zaslán na Správu NP Šumava ve věci zákazu splouvání části Vltavy v úseku Soumarský most – Pěkná,

6) M. Svoboda předložil seznam cvičitelů, kteří byli vyškoleni na fakultě TK University Palackého v Olomouci; výbor SVT žádá M.Svobodu a J. Šťastného, aby připravili samostatné seznamy instruktorů, cvičitelů a záchranářů, kteří jsou organizování v sekci VT ČSK,

7) P. Ptáček vypracoval koncepci bezpečnosti na vodě pro sekci VT; členové výboru předloží na příští schůzi návrhy jak tuto koncepci přenášet do oddílů VT ČSK,

J. Škranc projedná s P. Ptáčkem možnost jeho trvalé spolupráce s výborem SVT,

8) P. Berounský přednesl návrh kritérií pro soutěž aktivity oddílů mládeže platných pro

rok 2008; výbor předložený návrh schválil,

Platná kritéria pro rok 2008:

- počet členů v oddíle - za člena 3 body

- účast na závodech - 6 bodů za člena na akci

- oddíl pořádá akci – 40 bodů

- když v oddíle mládeže pracuje instruktor nebo cvičitel s platnou kvalifikací – 40 bodů

9) J. Hodic žádá všechny členy výboru o spolupráci při zajišťování materiálu pro presentaci ČPV

Termín příští schůze 18.9.2008

V Praze 15.5.2008

Zapsal: J. Kovář

Schválil: J. Škranc