Kanoe.cz

Propozice PC-ČPV Blanice 2013

Vzhledem k současné situaci na řece Blanici zatím nebudou zveřejněny propozice k závodu, jak je zvykem, ale doporučujeme Vám všem sledovat stránky pořadatelů. Zde najdete aktualizované informace k akci ....

Chystáte-li se splouvat jakýkoli úsek Blanice, UPOZORŇUJEME na nebezpečí popovodňové řeky - změněné koryto, závaly, stromy v řece atd.. Z těchto důvodů zatím NEDOPORUČUJEME SPLUTÍ žádného úseku !!!