Kanoe.cz

Vodáci a rekonstrukce jezů

Taky Vás nebaví přenášet jezy? Taky nadáváte, proč ten nový jez nemá propust pro vodáky? Někdo se díky nevhodně konstruovanému jezu zranil, či dokonce přišel o život? Pojďte do toho s námi.

Splouvání řek v Národním parku Šumava v roce 2010

Pomalu přichází jaro, na řekách praskají ledy a tak se pomalu opět stává aktuální problematika splouvání řek v NP Šumava. Je to téma na dlouhé povídání, situace je trochu nepřehledná .... přesto jsem se snažil oprostit všech emocí a napsal článek ke zveřejnění.

Nová značka kajaku na trhu - ZET

Špičkový technolog a výrobce kajaků Železný se spojil s ikonou českých vodáků Honzou Láskem – „Zajícem“ a bývalým závodníkem Viktorem Legatem, aby vyvinuli a vyrobili kajak, který odpovídá světovým parametrům. Kajak bude začátkem dubna uveden na trh pod novou značkou ZET a ponese název Raptor.

Školení cvičitel- instruktor 2010

Školení a doškolení cvičitelů a instruktorů VT a raftingu 27 .- 30. května 2010 ve Víru na Moravě. Školení a doškolení cvičitelů a instruktorů VT a raftingu 8.-10. října 2010 v Olomouci.

Wodácké Wolby

V sobotu 21.11.2009 se na Strahově konala výroční členská schůze sekce vodní turistiky ČSK (SVT ČSK). Ta letošní byla poněkud významnější, protože volila svůj nový výbor na další volební období, navíc řada dlouholetých členů výboru avizovala, že na další období již kandidovat nebude.

Nový playspot - vodáci sobě...

Dobrá zpráva přišla od kamarádů z Plzně.

Seminář vodní záchrany

27.6. proběhl na kanále v Roztokách u Křivoklátu, na řece Berounce, ř. km 63,0 seminář vodní záchrany. Uspořádal jej výbor sekce VT ČSK a po stránce záchrany jej zajistila Vodácká škola záchrany, www.skola.raft.cz - instruktoři Petr Ptáček a Vladimír Pilát.

Aktualizovaná tabulka pro splouvání řek v NPŠ.

Příloha č. 2 nařízení Správy NP a CHKO Šumava č. 1/200. Seznam vyhrazených úseků vodních toků a specifikace omezení v jednotlivých úsecích.

Kompromisní varianta splouvání řek v NPŠ v roce 2009.

Informace z jednání pracovní skupiny "Koncepce využití řek v NPŠ" konané 10.12.2008.

Tak byl zase Hamerák

Jaký byl? No, jako vždycky , až na to počasí. Tedy trošku bolel, hodně studil, vody teklo docela dost. Ale popořádku.