Kanoe.cz

Jez Sázava - Černé Budy

V dubnu jsem dostal na základě své výzvy o pomoci při hlídání úředních desek obcí s rozšířenou působností foto jezu od svého kamaráda Martina. Byl to jez na Sázavě – Černé Budy. Ve šlajsně bylo cosi nainstalováno, v podstatě traverza, za ní druhá a na koze šlajsny rozvaděč s kabelem, jehož instalace ve mně spíš budila dojem nebezpečí úrazu.....
Podle fotky ochranná trubka byla zavěšena na stromě a končila asi metr před rozvaděčem. Kabel byl položen na kamenném podkladu s možností porušení izolace při přenášení vodáky, často lehce navlhlými. Zablokována takto byla sportovní propust, a shora to nebylo moc vidět. Vzhledem k tomu že jsem si to tak trošku vzal ve výboru sekce na starost, tak jsem první email 19. 4. 2010 poslal na odbor životního prostředí do Benešova , kam město Sázava spadá. 
A začal kolotoč emailů mezi mnou, odborem životního prostředí Benešov, povodím Vltavy a MÚ Sázava , stavebním odborem . OŽP Benešov nic ve vodoprávním řízení neprojednával, stavební odbor MÚ Sázava nic neprojednával a odkázal mne zpět do Benešova a na povodí Vltavy a tím , že pokud něco zjistím, ať jim dám vědět. Pak jsem trochu přitvrdil v argumentaci s tím , že jsem se podivil, jak to, že nic neví o přípojce, kterou museli povolovat a která odporuje normě o elektrotechnické bezpečnosti a že pokud se nedozvím, co to je a překážka nebude buď řádně označena a nebo odstraněna , tak že se poradím s právním oddělením ČSTV, zda se nejedná o trestný čin obecného ohrožení. To jsem znovu poslal i na povodí Vltavy .
No , a začaly se dít věci. Ještě ten den jsem dostal zprávu od stavebního úřadu města Sázavy , že vlastním šetřením zjistili, že se jedná o měření migrace ryb , které se bude provádět na jezech Sázava Černé Budy , Pyskočely a Budín do června 2010 kvůli možnosti využití sportovních propustí i pro rybí přechody (hurá, bude tam muset téct voda!), a že po konzultaci s technikem povodí budou překážky řádně označeny. Pak mi napsal pan ředitel závodu povodí, že se omlouvají za pozdní reakci technických důvodů  a že překážky viditelně označili cedulí , ale že elektro jim dělala odborná firma. Poděkoval jsem mu , podotknul jsem , že na zemi se v pochozí zóně nesmí válet izol. kabel pod napětím bez ochrany , a že právě tudy se přenáší lodě, ale že jistě na to ta odborná firma má el. revizi. Ale že k odstranění závady by stačilo posunout chránící hadici ze stromu o jeden metr dolů. Zároveň jsem nabídl, že bychom se rádi víc zaměřili na bezpečnost jezů a na zvýšení možnosti záchrany a sebezáchrany na jezech.
Ozval se mi technik pan mgr. Drábek , který má tuto část Sázavy na starosti , že firma zajistí posunutí chráničky,  a že bychom se mohli podílet konzultací na úpravách těchto jezů : Sázava Černé Budy, a na jezu Český Šternberk.
Závěrem:
Z příkladu jednání okolo jezu Sázava- Černé Budy je vidět, že je potřeba si všímat, nebýt lhostejný. Pokud navíc vím, kam danou věc mohu předat, tak že se může povést náprava. Taky to občas chce vytrvalost, slušnost při jednání, prostě nenechat se odradit prvními reakcemi.
Český svaz kanoistů, sekce turistiky, se chce takto starat o zlepšení bezpečnosti na našich řekách, chce snížit počet zbytečně zmařených životů. Zhruba před 3 týdny jsem dal na weby výzvu, že hledám dobrovolníky, kteří by byli ochotni 1 x za měsíc se podívat na úřední desky obcí s rozšířenou působností, a sledovat, zda tam nevisí oznámení o zahájení jednání o územním rozhodnutí, týkající se vodních staveb, nebo vodoprávního řízení a pokud něco najde, zda by mi to neohlásil. Pak bychom zvážili to, jestli se nepřihlásíme jako účastník řízení. Teď to zkoušíme ve vodoprávním řízení ( o krok později), kde už nás ale mohou vyloučit, protože nejsme přímým účastníkem řízení, v případě MVE ve Štěkni.  Prosím , pomožte nám , a tím i sobě.
 
Díky
 
Ešus
Český svaz kanoistů, sekce turistiky